ΠΕ Λακωνίας: Έκτακτα μέτρα στήριξης για τους φρουτοπαραγωγούς

Παρασκευή, 28 Ιούλιος 2017 15:13 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΠΕ Λακωνίας: Έκτακτα μέτρα στήριξης για τους φρουτοπαραγωγούς

Με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της ΠΕ Λακωνίας, με τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής ενημερώνει ότι θεσπίστηκαν συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων.

Ο νέος Κανονισμός προβλέπει συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης μέχρι εξάντλησης της νέας κατανομής των ποσοτήτων για κάθε κράτος μέλος ή μέχρι την 30η Ιουνίου 2018 (ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη).

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει επιπλέον τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και 543/2011 της Επιτροπής όπως ισχύουν, την αριθ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β’/2009) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, και την αριθ. 2339/77269/14-07-2017 (ΦΕΚ 2436/Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Το μέτρο που προβλέπεται είναι η απόσυρση φρούτων από την αγορά για δωρεάν διανομή που προορίζονται για να καταναλωθούν νωπά και θα υλοποιηθεί είτε μέσω Οργάνωσης Παραγωγών που υλοποιεί επιχειρησιακό πρόγραμμα, είτε και από μεμονωμένους παραγωγούς μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών.

Η κατανομή των ποσοτήτων ανάμεσα στους μεμονωμένους παραγωγούς και τις Οργανώσεις Παραγωγών γίνεται με το σύστημα «εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα», το οποίο παρακολουθεί η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα προϊόντα για τα οποία διατίθεται η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, οι συνολικές επιλέξιμες ποσότητες αυτών καθώς και η διαδικασία υλοποίησης των αποσύρσεων για δωρεάν διανομή αναφέρονται στην αριθ. 2339/77269/14-07-2017 (ΦΕΚ 2436/Β/17-7-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 7ΞΖΘ4653ΠΓ-ΗΚΤ).

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
Του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΙΔΗΣΗ

Στείλτε μας τα δικά σας νέα, φωτογραφίες, σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και δείτε τα δημοσιευμένα στο lakonikos.gr και στην ημερήσια εφημερίδα ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Διεύθυνση e-mail(*)
Μη έγκυρη διεύθυνση e-mail

Περιγραφή(*)
Συμπληρώστε μια περιγραφή για την είδηση σας

Φωτογραφία

Κωδικός Ασφαλείας(*)
Κωδικός Ασφαλείας
Ο κωδικός ασφαλείας είναι λάθος