Ευστάθιος, Βαλιώτης και Γρυπιώτης εύχονται στους μαθητές για το νέο σχολικό έτος

Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος 2017 14:29 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ευστάθιος, Βαλιώτης και Γρυπιώτης εύχονται στους μαθητές για το νέο σχολικό έτος

Χαιρετισμοί του σεβασμιωτάτου
μητροπολίτη κ. Ευσταθίου
Στο στοργικό χαιρετισμό του πρός τους μαθητές και μαθήτριες των δημοτικών σχολείων, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιος αναφέρει τα εξής:

«Ἀγαπημένα μας παιδιά

Ἀρχίζει σήμερα ἡ καινούρια σχολική χρονιά. Γιά νά εἶναι καλή καί εὐλογημένη ἐτελέσαμε τόν ἁγιασμό, γιατί ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου μας εἶναι ἀπαραίτητη στή ζωή μας.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἀγαπᾶτε τό σχολεῖο σας, ὅπως ἀγαπᾶτε καί τό σπίτι σας καί θέλω νά σᾶς παρακαλέσω νά ἀγαπᾶτε καί τούς καλούς δασκάλους σας, ὅπως τούς γονεῖς σας καί τά μεγαλύτερα ἀδέλφια σας.

Ἐδῶ στό σχολεῖο θά μάθετε γράμματα πού εἶναι ἀπαραίτητα στή ζωή σας, ἀλλά θά μάθετε καί τοῦ Θεοῦ τά πράγματα, πού εἶναι ἀκόμη πιό ὠφέλιμα γιά τήν προκοπή σας.

Ἔχετε ἰδεῖ μιά φωτογραφία πού παρουσιάζει ἕναν ἄνθρωπο μέ ἕνα πολύ μεγάλο κεφάλι, μέ μιά μικρή καρδιά καί μέ πόδια ἀδύνατα σάν σπιρτόξυλα; Αὐτό ὅμως δέν εἶναι φωτογραφία φυσιολογικοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι μιά γελοιογραφία ἀνθρώπου. Ἔτσι μοιάζει καί ἐκεῖνος πού γεμίζει τό μυαλό του μέ γνώσεις, ἀλλά ἀφήνει ἀτροφική τήν ψυχή του ἀπό τά αἰσθήματα τῆς ἀγάπης καί τῆς καλωσύνης.

Γι’ αὐτό παιδιά μου, ἐσεῖς μέ τήν βοήθεια τῶν καλῶν ἐκπαιδευτικῶν σας καί τῶν εὐσεβῶν καί ἐναρέτων γονέων σας νά ἐπιδιώξετε τώρα, πού εἶσθε ἀκόμη μαθητές καί μαθήτριες καί δέν σᾶς ἔχουν ἀπασχολήσει μεγάλα προβλήματα καί φροντίδες τῆς ζωῆς, νά ἀποκτήσετε γνώσεις πού σᾶς προσφέρει τό σχολεῖο σας, ἀλλά καί νά καλλιεργήσετε τίς ἀρετές τίς χριστιανικές πού εἶναι ἀπαραίτητες γιά κάθε ἄνθρωπο.

Νά διατηρήσετε καί νά αὐξήσετε τήν πίστη σας στό Θεό, γιατί χωρίς αὐτή τήν πίστη δέν μποροῦμε νά λύσουμε κανένα πρόβλημα τῆς ζωῆς μας.

Νά αὐξήσετε τήν ἀγάπη πρός τήν Ἐκκλησία μας πού εἶναι μάνα μας πνευματική καί στέκεται κοντά μας στίς χαρές μας γιά νά τίς κάνει πιό μόνιμες καί πιό ἀληθινές, ἀλλά καί στίς λύπες μας γιά νά μᾶς στηρίξει καί νά μᾶς δώσει κουράγιο καί ὑπομονή.

Νά αὐξήσετε ἀκόμη πιό πολύ τήν ἀγάπη σας σ’ ὅλα τά παιδιά τοῦ σχολείου σας γιατί εἶναι καί αὐτά ἀδέλφια σας μέ τήν πνευματική ἔννοια, ἀφοῦ ὅλοι μαζί στήν προσευχή μας ὀνομάζομε τόν Θεό Πατέρα μας.

Παιδιά μου δεχθεῖτε αὐτές τίς πατρικές συμβουλές σάν τό καλύτερο δῶρο πού μπορῶ νά σᾶς προσφέρω τώρα στήν ἀρχή τοῦ νέου σχολικοῦ σας χρόνου μαζί μέ τίς εὐχές μου νά ἔχετε ὑγεία καί χαρά καί καλή πρόοδο.

Μέ πολλή ἀγάπη
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ»
 
Πρός τους μαθητές και μαθήτριες
των γυμνασίων και λυκείων
Ο χαιρετισμός του κ. Ευσταθίου πρός τους μαθητές και μαθήτριες των γυμνασίων και λυκείων έχει ως εξής:

«Ἀγαπητά μας παιδιά

Μέ ἀφορμή τήν ἔναρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, θά ἤθελα κι ἐγώ, μαζί μέ ὅσους σᾶς σκέπτονται καί σᾶς ἀγαποῦν, νά δώσω τίς εὐχές μου γιά καλή καί οὐσιαστική χρονιά.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι καλεῖστε νά διαμορφώσετε τή ζωή σας κάτω ἀπό ἐξαιρετικά ἀντίξοες συνθῆκες, σέ ἕναν κόσμο πλούσιο σέ γνώση καί τεχνολογία, φτωχό ὅμως σέ πνεῦμα καί πολιτισμό, σέ πίστη καί ἀνθρωπιά. Σέ αὐτόν τόν κόσμο μεγαλώνετε καί δυστυχῶς αὐτόν μόνον μαθαίνετε.

Παρά ταῦτα θά ἤθελα νά σᾶς πῶ ὅτι τό μεγαλύτερο λάθος πού μπορεῖτε νά κάνετε εἶναι νά ἀπογοητευθεῖτε. Ὄχι, παιδιά μου, δέν ἔχει τελειώσει ἡ ἱστορία τῆς ζωῆς σας. Μάλιστα, τώρα ἀρχίζει. Τά πράγματα μποροῦν νά ἀλλάξουν, ἄν κάτι κάνουμε ὅλοι μαζί ἑνωμένοι, πρός τήν σωστή κατεύθυνση. Καί μποροῦμε.

Ψάξτε νά βρεῖτε τί δυναμώνει τήν ψυχή, τί ζωντανεύει τίς σχέσεις. Ἀξίζει πιό πολύ ἡ ἀγάπη ἀπό τή γνώση, ἡ ταπεινότητα ἀπό τήν ἀλαζονεία, ἡ πίστη στόν Θεό ἀπό τήν ἐξυπνάδα, ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα, ἡ ἀξιοπρέπεια ἀπό τόν πλοῦτο, ἡ ἐλευθερία ἀπό τό βόλεμα.

Μήν ἀδικήσετε, παιδιά μου, τόν ἑαυτό σας. Μήν πέσετε θύματα τῆς προκατάληψης ἄλλων. Εἶναι φοβερό νά εὑρίσκεσαι μέσα σέ ζαχαροπλαστεῖο καί νά ἔχεις ὑπογλυκαιμία. Εἶναι τραγικό νά ζεῖς στήν Ἑλλάδα καί νά μήν ἔχεις ὅραμα καί ἐλπίδα. Ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ ἱστορία καί ἡ παράδοσή μας εἶναι πηγές ἀπό τίς ὁποῖες ἀντλοῦμε δύναμη, ζωή καί ἔμπνευση.

Ἄν ἔτσι πορευθεῖτε, τότε ἡ ζωή σας θά εῖναι δημιουργία καί τότε δέν θά περιμένετε νά ἀλλάξει ὁ κόσμος, ἀλλά θά ἔχετε ἤδη ἐσεῖς ἀρχίσει νά ἀλλάζετε τόν κόσμο.

Νά ἔχετε ὅλοι σας, καθηγητές, γονεῖς καί μαθητές, τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ

Μέ πολλή ἀγάπη
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ»


Δήμαρχος Σπάρτης: «Να διεκδικήσουμε

ένα σχολείο με δημόσια και δωρεάν παιδεία»
Στο μήνυμά του για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο δήμαρχος Σπάρτης, Βαγγέλης Βαλιώτης, αναφέρει τα εξής:

«Αγαπητά μου παιδιά,
Σεβαστοί δάσκαλοι,
Φίλοι γονείς,

Μια νέα χρονιά αρχίζει σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2017, για όλους εσάς. Μια χρονιά, που φέρνει μαζί της, νέες προκλήσεις, αγωνίες, αλλά και νέες ελπίδες.

Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην οποία στοχεύει η εκπαιδευτική διαδικασία, μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα στη γενικότερη κρίση αξιών της εποχής μας και να γίνει η βάση για την ευρύτερη κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.

Όλοι μαζί καλούμαστε να αλλάξουμε τα πράγματα, μέσα από το διάλογο και τη συνεργασία,  για να διεκδικήσουμε ένα σχολείο με δημόσια και δωρεάν παιδεία. Ένα διαφορετικό σχολείο, ανοικτό στη γνώση, στην καινοτομία, στην έμπνευση και στη δημιουργία, με ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλους τους μαθητές, που η γνώση θα γίνεται χαρά και αντίδοτο στην κρίση, που θα εξασφαλίζει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας, παρέχοντας  γνώσεις και εφόδια, ώστε κάθε νέος και νέα του Δήμου Σπάρτης να μπορεί εξελίσσεται και να κάνει πραγματικότητα τα όνειρά του.

Με δεδομένο ότι, ο χώρος της Παιδείας  αποτελεί το θεμέλιο της κοινωνίας, καθήκον της Δημοτικής Αρχής είναι η φροντίδα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Για άλλη μια χρονιά, η Δημοτική Αρχή θα είναι αρωγός σε εσάς, τους μαθητές, τους καθηγητές και τους γονείς, πάντα πρόθυμη να συζητήσει κάθε δίκαιο αίτημα της εκπαιδευτικής μας κοινότητας και να αναζητήσουμε από κοινού λύσεις.

Ιδιαίτερα, στη σημερινή δύσκολη συγκυρία θα αντισταθεί στην κρίση ενισχύοντας με κάθε τρόπο την παιδεία και τα συμφέροντα της τοπικής μας κοινωνίας.

Εύχομαι σε όλους εσάς καλή σχολική χρονιά με υγεία, δυναμισμό, δημιουργικότητα, επιτυχίες και πρωτιές σε όλους τους τομείς».


Δήμαρχος Ευρώτα: «Η Παιδεία και η εκπαιδευτική

λειτουργία αποτελεί διαχρονικά αξία»
Στο μήνυμά του για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο δήμαρχος Ευρώτα, Γιάννης Γρυπιώτης, επισημαίνει:

«Αγαπητά μου παιδιά, μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες του Δήμου Ευρώτα.

Στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, εύχομαι στους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων μας, να έχουν υγεία και δύναμη προκειμένου να κατορθώσουν με την καθοδήγηση των δασκάλων και των καθηγητών τους, να κάνουν ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα στην γνώση και στη ζωή τους.

Στον καινούργιο κύκλο της σχολικής ζωής που ανοίγει σήμερα, μαθήτριες και μαθητές θα πρέπει να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία που τους παρέχεται για μάθηση και δημιουργία, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η επένδυση στη γνώση είναι επένδυση στο μέλλον!

Η Παιδεία και η εκπαιδευτική λειτουργία αποτελεί διαχρονικά αξία, ανεκτίμητη για την διάπλαση της προσωπικότητας των νέων και τον προσθετικό παράγοντα της εξέλιξης της κοινωνίας.

Όλα όσα πέτυχε η κοινωνία για τον εαυτό της το σχολείο τα θέτει στη διάθεση των αυριανών της μελών. Κι όλα όσα σκέφτεται για το μέλλον, ελπίζει να τα πραγματοποιήσει χάρη στις καινούργιες δυνατότητες που προβάλλουν μέσα στο σχολείο.

Γι’ αυτό είναι υποχρέωση μας, μαζί με τους εκπαιδευτικούς και την συνδρομή των γονέων, να εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, προκειμένου οι νέες γενιές να αποκτήσουν εκείνη την παιδεία και τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν στην διαμόρφωση ελεύθερης σκέψης αλλά και στην απόκτηση αξιών και δημοκρατικής συνείδησης.

Γνωρίζουμε τις δύσκολες συνθήκες που λειτουργούν  διδάσκοντες και διδασκόμενοι και τις αντιξοότητες που καλείται να υπερβεί η οικογένεια για να ανταποκριθεί στις σημερινές εκπαιδευτικές απαιτήσεις.

Ως Δήμαρχος και γονιός μαζί με τους συνεργάτες μου και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα  θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτουμε να είμαστε ενεργά και έμπρακτα δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα προκειμένου να υποστηρίξουμε μαθητές και εκπαιδευτικούς για  να ολοκληρώσουν με επιτυχία και αυτή τη σχολική χρονιά. Κοινός μας στόχος άλλωστε είναι να δώσουμε στα παιδιά όλες τις δυνατότητες να υλοποιήσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.

Καλή, εποικοδομητική και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία».


Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 20 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
Του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΙΔΗΣΗ

Στείλτε μας τα δικά σας νέα, φωτογραφίες, σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και δείτε τα δημοσιευμένα στο lakonikos.gr και στην ημερήσια εφημερίδα ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Διεύθυνση e-mail(*)
Μη έγκυρη διεύθυνση e-mail

Περιγραφή(*)
Συμπληρώστε μια περιγραφή για την είδηση σας

Φωτογραφία

Κωδικός Ασφαλείας(*)
Κωδικός Ασφαλείας
Ο κωδικός ασφαλείας είναι λάθος