Ευρωπαϊκή καταδίκη της Ελλάδος για τις εργασιακές σχέσεις και η γενιά των 100 ευρώ

Mayfair_Club

Άρθρο του δικηγόρου Χρ. Τσίχλη

Τετάρτη, 08 Νοέμβριος 2017 08:49 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ευρωπαϊκή καταδίκη της Ελλάδος για τις εργασιακές σχέσεις και η γενιά των 100 ευρώ

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης, δικηγόρος Αθηνών από το Γεωργίτσι Λακωνίας

Καταδικαστική απόφαση για την περικοπή του κατώτατου μισθού των εργαζόμενων εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης. Σύμφωνα με την απόφαση, το μέτρο αυτό χαρακτηρίστηκε «υπερβολικό» και «αντίθετο με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης (ESC)», καθώς και ότι συνιστά «διάκριση λόγω ηλικίας». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ETUC, η εν λόγω καταδίκη ακολουθεί παρόμοιες αποφάσεις από τον ΟΗΕ, τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ΔΟΕ) και άλλους φορείς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η απόφαση εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ECSR), το κύριο όργανο παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, μετά από καταγγελία από την ελληνική συνδικαλιστική οργάνωση ΓΣΕΕ με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC).Η ECSR διαπίστωσε, επίσης, ότι η νομοθεσία για την εφαρμογή μέτρων λιτότητας, παραβίασε διάφορα άλλα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη:
- Το δικαίωμα του εργαζομένου να κερδίζει τη ζωή του.
-  Να έχει λογικές ημερήσιες και εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και να μειώνεται σταδιακά η εργάσιμη εβδομάδα.
-  Το δικαίωμα των εργαζομένων σε αμοιβές που θα διασφαλίζουν σε αυτούς και στις οικογένειές τους ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο.
-  Το δικαίωμα όλων των εργαζομένων σε εύλογο διάστημα προειδοποίησης πριν από τον τερματισμό της απασχόλησης.
-  Το δικαίωμα των μισθωτών κάτω των 18 ετών σε άδεια τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων με αμοιβή ετησίως.
-  Το δικαίωμα των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους να καθορίζουν και να βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας τους.  
-  Σε άλλη υπόθεση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε  ότι οι συγκεκριμένοι εργάτες γης από το Μπανγκλαντές(υπόθεση Μανωλάδας) υπήρξαν θύματα καταναγκαστικής εργασίας. Ακόμη έκρινε ότι το ελληνικό κράτος απέτυχε να τους προστατεύσει και δεν ερεύνησε σε βάθος την υπόθεση ούτε τιμώρησε τους υπαίτιους. Οι εργάτες σε καλλιέργειες φράουλας στη Μανωλάδα διεκδίκησαν τα δεδουλευμένα πολλών μηνών, αλλά εισέπραξαν τα σκάγια τριών επιστατών. Τουλάχιστον 35 εξ αυτών τραυματίστηκαν εκείνη την ημέρα από τους πυροβολισμούς.
- Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αφού εξέτασε τους ισχυρισμούς των μερών, αλλά και των παρεμβαινόντων στη δίκη- αρχικά επεσήμανε ότι η εμπορία ανθρώπων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 της ΕΣΔΑ, καθώς και ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4Α της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, η εκμετάλλευση μέσω της εργασίας συνιστά μια μορφή εμπορίας. Παράλληλα, έκρινε την ελληνική κυβέρνηση ένοχη για την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων και της αναγκαστικής εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4§2 της ΕΣΔΑ. Συγκεκριμένα, καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση των θετικών της υποχρεώσεων -που προκύπτουν από το άρθρο 4 της εν λόγω σύμβασης- σχετικά με τη λήψη προληπτικών διοικητικών και νομοθετικών μέτρων, τη διεξαγωγή αποτελεσματικής έρευνας, καθώς και την παράλειψη των ελληνικών αρχών να αποτρέψουν την κατάσταση που επικρατούσε, να προστατέψουν τα θύματα, και να τιμωρήσουν τους δράστες.

05Στο βαθμό που απουσιάζει μια διακριτή πολιτική για τις εργασιακές σχέσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο οι αλλαγές στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων προκύπτουν από τις αντίστοιχες μεταβολές που παρατηρούνται στις πολιτικές για την αγορά εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση και όπως αυτές απορρέουν από τις κοινοτικές κατευθύνσεις και τα εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση και την κοινωνική προστασία .Παράλληλα είναι εξίσου αποκαλυπτικές οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τα κράτη-μέλη σχετικά με την υλοποίηση των εθνικών πολιτικών απασχόλησης που ακολούθησαν την κοινοποίηση της Έκθεσης Κοκ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:  
- Η επανεξέταση του τρόπου χρηματοδότησης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας προκειμένου να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος εργασίας,  
- Η μείωση του συνολικού φορολογικού βάρους της εργασίας και η καταβολή επιπλέον πρόσθετων προσπαθειών εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών,  
- Η εξασφάλιση περισσότερων κινήτρων για την μερική απασχόληση και η περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού των γραφείων προσωρινής εργασίας, ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη ποικιλία στον τρόπο οργάνωσης της απασχόλησης και ένταξης στην αγορά εργασίας,  Η στενότερη παρακολούθηση των εξελίξεων στους μισθούς, ώστε να τηρούνται οι προβλέψεις για τον μετριασμό ή και το «πάγωμα» των μισθολογικών αυξήσεων.

Η υπογραφή του πρόσφατου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον των εργασιακών σχέσεων λόγω του περιεχομένου των συμφωνηθέντων και των ασαφειών που τα συνοδεύουν, όταν μάλιστα οι ασάφειες συνήθως ευνοούν την ερμηνεία της ισχυρής πλευράς. Ειδικότερα προβλέπεται:
α) Σύμφωνη γνώμη των δανειστών για το πλαίσιο των νομοθετικών πρωτοβουλιών.
β) Κατάργηση των μονομερών νομοθετικών ρυθμίσεων της προηγούμενης 7μηνης διακυβέρνησης.
γ) Μη επιστροφή στις προ μνημονίων ρυθμίσεις ως ασύμβατες με τη βιώσιμη ανάπτυξη…..
δ) Επαναφορά της εκκρεμούσας συζήτησης για την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, τη συλλογική δράση και την αδήλωτη εργασία.
ε) Δέσμευση για μη μονομερή αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις συλλογικές συμβάσεις.
στ) Υποχρέωση νομοθέτησης των μέτρων με βάση τις «βέλτιστες» ευρωπαϊκές πρακτικές….
ζ) Συμβολή διεθνών οργανισμών στο περιεχόμενο των νομοθετούμενων μέτρων…

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι εξακολουθεί να μην τηρείται, σε ορισμένες περιπτώσεις, η υποχρέωση του εργοδότη να καταγγέλλει εγγράφως την εργασιακή σχέση του εργαζομένου, παράλειψη η οποία έχει ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος του δεύτερου να λάβει επιδότηση τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.* Εργαζόμενος σε τουριστική επιχείρηση, η οποία παρέμεινε σε αδράνεια μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη και την αποποίηση της κληρονομιάς εκ μέρους των κληρονόμων, ενεγράφη στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και 4 μήνες μετά την παύση της επιχείρησης υπέβαλε αίτηση επιδότησης τακτικής ανεργίας, η οποία απορρίφθηκε. Το πρόβλημα εντοπίστηκε αφενός στο ότι είχε εκπνεύσει η προβλεπόμενη στον νόμο 60ήμερη χρονική προθεσμία αναγγελίας της ανεργίας, αφετέρου στο γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος εμφανιζόταν ως ενεργά ασφαλισμένος έως περίπου την εξάντληση του προβλεπόμενου στον νόμο τετράμηνου χρονικού διαστήματος για αποποίηση εκ μέρους των κληρονόμων (υπόθεση 150934/2012).

Την εμφάνισή της στην αγορά εργασίας, έκανε η γενιά των 100 ευρώ. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι αναγκάζονται να απασχολούνται με δουλειές του ποδαριού, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και χωρίς ασφαλιστικές εισφορές, αποδεχόμενοι μισθούς κάτω από τα όρια της φτώχειας. Μπροστά στον εφιάλτη της ανεργίας, δεν αρνούνται να λένε «ναι» για εργασία, με αμοιβές που δεν ξεπερνούν τα 100 ευρώ. Όλα αυτά την ώρα που ήδη ο κατώτατος μισθός για εργαζόμενους έως 25 ετών είχε κατρακυλήσει στα 511 ευρώ μικτά δηλαδή 429,24 καθαρά, ενώ για εργαζόμενους άνω των 25 ετών στα 586 μικτά δηλαδή 492,24 ευρώ καθαρά. Μάλιστα, το κατώτατο ημερομίσθιο για νέους έως 25 ετών αγγίζει τα 22,83 ευρώ μικτά – δηλαδή 19,18 καθαρά, ενώ για άνω των 25 ετών τα 26,18 ευρώ μικτά δηλαδή 22 ευρώ καθαρά. Ενώ για τους υπάλληλους άνω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός δεν ξεπερνά τα 586,08 € και για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο είναι 26,18 €, και για τους υπάλληλους κάτω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 510,95 € και για τους εργατοτεχνίτες κάτω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο δεν ξεφεύγει από τα 22,83€.

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε Αντισυνταγματική την κατάργηση της δυνατότητας των εργαζομένων να προσφύγουν μονομερώς στη διαιτησία .

 
Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 20 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΙΔΗΣΗ

Στείλτε μας τα δικά σας νέα, φωτογραφίες, σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και δείτε τα δημοσιευμένα στο lakonikos.gr και στην ημερήσια εφημερίδα ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Διεύθυνση e-mail(*)
Μη έγκυρη διεύθυνση e-mail

Περιγραφή(*)
Συμπληρώστε μια περιγραφή για την είδηση σας

Φωτογραφία

Κωδικός Ασφαλείας(*)
Κωδικός Ασφαλείας
Ο κωδικός ασφαλείας είναι λάθος