Ο κανονισμός λειτουργίας κοιμητηρίων του Δήμου Αν. Μάνης

Mayfair_Club
Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος 2017 18:06 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ο κανονισμός λειτουργίας κοιμητηρίων του Δήμου Αν. Μάνης

Με αφορμή το δημοσίευμα για την κυριότητα των οικογενειακών τάφων στην Αν. Μάνη, δημοσιεύουμε απόσπασμα του σχετικού κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων του Δήμου Αν. Μάνης:

Ο κανονισμός λειτουργίας κοιμητηρίων του Δήμου Αν. Μάνης (Αριθ. Απόφασης: 422/17-12-2015 - ΑΔΑ: 7ΣΤ4ΩΨΗ-79Θ)

Η σχετική παράγραφος για τους δικαιούχους των οικογενειακών τάφων
8.2 Μη ύπαρξη δικαιούχων oικoγεvειακoύ τάφου - Παράληψη καταβολής δικαιωμάτων
1. Οι οικογενειακοί τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχουν ή δεν καθίσταται δυνατόν να ανευρεθούν δικαιούχοι χρήσης αυτών, επανέρχονται μετά πάροδο 7ετίας από την ταφή του τελευταίου δικαιούχου νεκρών των, στον Δήμο, o οποίος δύναται ελευθέρως να διαθέσει αυτούς προς χρήση κατά τις διατάξεις του παρόντος.
2. Τάφοι για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα πάσης φύσεως δικαιώματα από τους δικαιούχους δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν και περιέρχονται μετά από παρέλευση 7ετίας στον Δήμο, o οποίος δύναται ελευθέρως vα προβαίνει στην παραχώρηση αυτών κατά τις διατάξεις του παρόντος.
3. Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις τάφων στους οποίους είναι ενταφιασμένοι 'ιστορικά' πρόσωπα ή που φέρουν χαρακτήρα καλλιτεχνικού έργου, κατά την πάνω στα θέματα αυτά σχετική κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε οι τάφοι αυτοί διατηρούνται και συντηρούνται από τov Δήμο.

ΚΑΙ

15.2 Αυτεπάγγελτες Εκταφές
1. Εάν εντός δύο μηνών από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής, ή της ταφής
τιμής ένεκεν, οι συγγενείς του νεκρού δεν προσέλθουν να δηλώσουν εκταφή, δύναται η υπηρεσία να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή και να τοποθετήσει τα οστά στο οστεοφυλάκιο ή χωνευτήρι.
2. Πριν από τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης εκταφής, η υπηρεσία οφείλει να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών. Η αποστολή επιστολών, η τηλεφωνική επικοινωνία, η γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρους του Κοιμητηρίου και η τοποθέτηση σημειώματος σε κάποιο εμφανές σημείο επί του τάφου αποτελούν ενδεικτικούς τρόπους πρόσφορου μέσου ειδοποίησης.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΙΔΗΣΗ

Στείλτε μας τα δικά σας νέα, φωτογραφίες, σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και δείτε τα δημοσιευμένα στο lakonikos.gr και στην ημερήσια εφημερίδα ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Διεύθυνση e-mail(*)
Μη έγκυρη διεύθυνση e-mail

Περιγραφή(*)
Συμπληρώστε μια περιγραφή για την είδηση σας

Φωτογραφία

Κωδικός Ασφαλείας(*)
Κωδικός Ασφαλείας
Ο κωδικός ασφαλείας είναι λάθος