Ο «Κλεισθένης» αλλάζει ριζικά την Αυτοδιοίκηση

ΕΑΣ Λακωνίας | ΟΣΔΕ 2019

Όλα τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου που υπερψηφίστηκε από τη Βουλή - Με απλή αναλογική μαζί με ευρωεκλογές οι επόμενες περιφερειακές-δημοτικές εκλογές

Σάββατο, 14 Ιούλιος 2018 09:03 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ο «Κλεισθένης» αλλάζει ριζικά την Αυτοδιοίκηση

Υπερψηφίστηκε την Πέμπτη 12/7, από τη Βουλή, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κλεισθένης Ι» για την Αυτοδιοίκηση. Το νομοσχέδιο πέρασε επί της αρχής με 150 ψήφους υπέρ (από τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ) και 123 κατά (από βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης).

Μεγαλύτερη ήταν η πλειοψηφία (161 υπέρ, 111 κατά) για τα άρθρα 28 και 56 του νομοσχεδίου που αφορούν την θεσμοθέτηση της απλής αναλογικής στις δημοτικές περιφερειακές εκλογές. Συγκεκριμένα, υπέρ ψήφισαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ (πλην του Κ. Κατσίκη) και του ΚΚΕ.

Επίσης, με 150 και 149 ψήφους, αντίστοιχα, υπερψηφίστηκαν τα άρθρα 6 και 46, που αφορούν τη μείωση της δημοτικής και της περιφερειακής θητείας από πέντε σε τέσσερα  χρόνια. Υπέρ ψήφισαν μόνο οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ.

Έτσι, οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής στις 26 Μαΐου 2019 (ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές) και σε όποια περίπτωση  απαιτηθεί β΄ γύρος, αυτός θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου.

Βασικά επιμέρους
σημεία του «Κλεισθένη»
- Προσδιορίζονται έξι κατηγορίες δήμων με βάση τον πληθυσμό, το βαθμό αστικοποίησης και τα γεωοικονομικά χαρακτηριστικά τους, τη γεωμορφολογική τους ιδιαιτερότητα και τη θέση τους στο διοικητικό χάρτη της χώρας. Συγκεκριμένα, διακρίνονται σε έξι κατηγορίες: Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων/μεγάλοι ηπειρωτικοί δήμοι και δήμοι πρωτεύουσες νομών/ μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι/μικροί ηπειρωτικοί και μικροί ορεινοί δήμοι/μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι/μικροί νησιωτικοί δήμοι.
- Θεσπίζεται η απλή αναλογική ως το εκλογικό σύστημα διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών.
- Η θητεία των αιρετών γίνεται και πάλι 4ετής. Η διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών αποσυσχετίζεται από τη διενέργεια των ευρωεκλογών. Ενδεχόμενη ταυτόχρονη διενέργεια των εθνικών και των αυτοδιοικητικών εκλογών το 2019 είναι συγκυριακή.
- Αντιπεριφερειάρχες και αντιδήμαρχοι θα εκλέγονται από τα αντίστοιχα συμβούλια (περιφερειακά-δημοτικά). Η μεγάλη αλλαγή αφορά στον ορισμό των χωρικών αντιπεριφερειαρχών από τα εκλεγμένα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αντί να επιλέγονται άτομα έξω από αυτό.
- Δίνεται η δυνατότητα ορισμού ενός αντιδημάρχου στους μικρούς νησιωτικούς δήμους.
- Αυξάνεται ο αριθμός των επιστημονικών συνεργατών και των ειδικών συμβούλων, στα επίπεδα πριν τη μείωση του 2012.
- Σε κοινότητες με πληθυσμό έως 300 κατοίκους θα εκλέγεται πρόεδρος και το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο.
- Σε κάθε εκλογική περιφέρεια ο αριθμός των υποψηφίων ενός συνδυασμού ισούται με τον συνολικό αριθμό των μελών του οργάνου με δυνατότητα προσαύξησης έως 30%, αντί για 100% που ισχύει τώρα.
- Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό τους.
- Προβλέπονται εκλογές με παραταξιακά ψηφοδέλτια για τη συγκρότηση των επιτροπών των δήμων και των περιφερειών με δυνατότητα υποψηφιότητας και σε ανεξάρτητους.
- H Επιτροπή Διαβούλευσης αναβαθμίζεται και θα ορίζεται σε δήμους με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους.
- Σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, ως συμβουλευτικό όργανο.
- Σε κοινότητες άνω των 2000 κατοίκων δίνεται η δυνατότητα συνέλευσης ανά συνοικία ή ανά ενορία. Ενισχύεται ο ρόλος των συνελεύσεων ειδικά σε ό,τι αφορά στην κοινωνική πολιτική του Δήμου.
- Η συνταγματική πρόβλεψη εποπτείας των ΟΤΑ ασκείται μόνο ως προς τον έλεγχο νομιμότητας ενώ η σκοπιμότητα δεν ελέγχεται.
- Συγκροτείται Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ (Επόπτης ΟΤΑ) ως αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αναλαμβάνει από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και την εποπτεία εν γένει των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Ενεργοποιείται ο θεσμός των δημοψηφισμάτων και επεκτείνεται σε επίπεδο περιφέρειας.
- Ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης αντικαθίσταται από τον θεσμό της Δημοτικής και Περιφερειακής Διαμεσολάβησης.
- Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται -σε αυτό- ως παράρτημα.
- Ενισχύεται ο ρόλος της ΜΟΔ και της ΕΕΤΑΑ, προκειμένου να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό για την εποπτεία και υλοποίηση μελετών, καθώς και την παροχή τεχνικών συμβουλών στους δήμους της χώρας για την υλοποίηση έργων. Οι δήμοι θα μπορούν επίσης, να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το δημόσιο και φορείς του για μελέτες και εκτέλεση έργων. Εισάγεται ο διαδημοτικός σύνδεσμος Τεχνικής Υπηρεσίας μεταξύ όμορων δήμων που δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό.
- Δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού να συστήνουν μόνοι τους ή μεταξύ τους ή και με άλλους φορείς του δημοσίου, εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικών εγκαταστάσεων, λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης και συναφών δραστηριοτήτων.
- Η λευκή ψήφος υπολογίζεται μόνο για τη διαπίστωση απαρτίας. Δεν υπολογίζεται στις ψηφοφορίες λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ. Διευκολύνεται έτσι η λήψη αποφάσεων.
- Η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού γίνεται συμμετοχική και αναβαθμίζεται. Διαμορφώνεται θεσμικός χώρος για τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων.
- Εισάγεται η δυνατότητα το δημοτικό συμβούλιο να ορίζει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους. Επιδιώκεται έτσι μια πιο ισορροπημένη και δίκαιη κατανομή των τελών.
- Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής των εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και στον τακτικό προϋπολογισμό.
- Συνιστώνται μικτές Διυπουργικές Επιτροπές Ανακαθορισμού Αρμοδιοτήτων και Διαδικασιών με έργο την καταγραφή των αρμοδιοτήτων και διαδικασιών της κεντρικής διοίκησης, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, ανά πεδίο δημόσιας πολιτικής κάθε υπουργείου, την αξιολόγηση της άσκησης αυτών, τον εντοπισμό προβλημάτων και τη διατύπωση πρότασης για την αντιμετώπιση αυτών.
- Συνιστάται Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο τον διαρκή έλεγχο, την εποπτεία και την παροχή γνώμης για κάθε ζήτημα σχετικό με τη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου καθορισμού των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.
- Μεταφέρεται πλήρως στις περιφέρειες η αρμοδιότητα καθαρισμού και αστυνόμευσης των ρεμάτων, καθώς και των προς απαλλοτρίωση παραρεμάτιων περιοχών.
- Οι διατάξεις για τους ΦΟΔΣΑ εντάσσονται στο νομοσχέδιο. Πρόκειται για ένα συνολικό και εκτεταμένο πλέγμα διατάξεων που στοχεύουν να διευκολύνουν τη λειτουργία και το έργο τους. Πλέον, οι ΦΟΔΣΑ λειτουργούν ως οργανισμοί μη κερδοσκοπικού και κοινωφελούς χαρακτήρα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους.
- Διαγράφονται τα χρέη για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν επιβαρυνθεί με Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, βελτιώνεται η διαδικασία.

Με πληροφορίες από indicator.gr

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 20 και πλέον ετών

newbanner
newbanner2
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόσφατα Νέα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΙΔΗΣΗ

Στείλτε μας τα δικά σας νέα, φωτογραφίες, σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και δείτε τα δημοσιευμένα στο lakonikos.gr και στην ημερήσια εφημερίδα ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Διεύθυνση e-mail(*)
Μη έγκυρη διεύθυνση e-mail

Περιγραφή(*)
Συμπληρώστε μια περιγραφή για την είδηση σας

Φωτογραφία

Κωδικός Ασφαλείας(*)
Κωδικός Ασφαλείας
Ο κωδικός ασφαλείας είναι λάθος