Στην τελική ευθεία η κτηματογράφηση στη Λακωνία

Έως τα τέλη του 2018 η έναρξη της υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας σε όλους τους δήμους του νομού - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοχοι ακινήτων

Σάββατο, 04 Αύγουστος 2018 08:31 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Στην τελική ευθεία η κτηματογράφηση στη Λακωνία

Μέχρι το τέλος του 2018 θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τους Καλλικρατικούς Δήμους Ανατολικής Μάνης, Ελαφονήσου, Ευρώτα, Μονεμβασίας και Σπάρτης.

Η ανάδοχος κοινοπραξία «ΓΕΩΚΑΤΑΓΡΑΦΗ» ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων για τις υποχρεώσεις τους, έτσι ώστε να κατοχυρώσουν την περιουσία τους χωρίς ταλαιπωρία και περιττά έξοδα. Όπως επισημαίνει η ανάδοχος, η σωστή πληροφόρηση και προετοιμασία παίζουν σημαντικό ρόλο για την έγκυρη υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει ο ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), και κάθε δικαιούχος επικαρπίας και προσωπικής ή πραγματικής δουλείας (οποιουδήποτε περιεχομένου), ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερενναετής) και κάθε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2308/1995.

Τι είναι η κτηματογράφηση
Η σύνταξη του κτηματολογίου (κτηματογράφηση) μιας περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (πχ πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος, κ.λπ.) που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα μιας συγκεκριμένης περιοχής της χώρας και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο(α) ακίνητο(α), όπως αυτά ορίζονται και απεικονίζονται κατόπιν διαδικασιών ελέγχου και τεχνικής επεξεργασίας στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Κατά την καταγραφή ενός εμπράγματου δικαιώματος καταγράφονται επίσης και μια σειρά νομικών πληροφοριών (ληξιαρχικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου, τρόπος απόκτησης του δικαιώματος, στοιχεία της πράξης με την οποία έχει αποκτηθεί το δικαίωμα κ.λπ.). Επιπροσθέτως, τα γεωτεμάχια απεικονίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα κατά απόλυτο τρόπο με συγκεκριμένες συντεταγμένες κορυφών στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87), οριογραμμές και εμβαδά.

Συνεπώς, η διαδικασία κτηματογράφησης αποσκοπεί αφενός στη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων ανά ακίνητο και, αφετέρου, στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που θα επιτρέψουν την κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των γεωτεμαχίων στο κτηματολογικό διάγραμμα.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι:

1. Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας είναι υποχρεωτική από το νόμο
Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά, καθώς και έκδοση οικοδομικής άδειας). Σε περίπτωση που δεν καταθέσετε δήλωση για τις ιδιοκτησίες σας, αυτές θα καταγραφούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη και στη συνέχεια θα καταχωρηθούν ως περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου. Για να μπορέσετε να αποκτήσετε ξανά την περιουσία σας, θα χρειαστούν μακροχρόνιες και δαπανηρές διαδικασίες.

2. Το στάδιο υποβολής δηλώσεων έχει συγκεκριμένη διάρκεια
Το στάδιο υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτησίας διαρκεί:
α) τρεις μήνες από την ημερομηνία έναρξης για τους κατοίκους Ελλάδας και β) έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο. Οι προθεσμίες αυτές μπορεί να παραταθούν για ακόμα τρεις  μήνες με σχετική απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” (πρώην “ΕΚΧΑ ΑΕ”).

3. Υπολογισμός τέλους κτηματογράφησης
Στις χαρακτηρισμένες από την κτηματογράφηση, σαν αστικές περιοχές, το τέλος κτηματογράφησης ορίζεται ανά δικαίωμα σε:
- 35 ευρώ για κύριο χώρο (αγροτεμάχιο, αδόμητο οικόπεδο, οικόπεδο με κτίσμα, διαμέρισμα, κατάστημα, κλπ)
- 20 ευρώ για βοηθητικούς χώρους (χώρο στάθμευσης ή αποθήκη) που αποτελούν αυτοτελείς
ιδιοκτησίες, δηλαδή όταν στο συμβόλαιο ορίζεται για αυτούς τους χώρους ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου και δεν περιγράφονται σε αυτό ως παρακολουθήματα διηρημένων ιδιοκτησιών.

Στις υπόλοιπες περιοχές, εάν έχετε παραπάνω από δύο εγγραπτέα δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας στον ίδιο προκαποδιστριακό ΟΤΑ, θα καταβάλλετε τέλη κτηματογράφησης για δύο (2) μόνο δικαιώματα (δηλαδή 2 x 35 = 70 Ευρώ), ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών.

4. Δυνατότητα καταβολής τέλους κτηματογράφησης με δόσεις
Το “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” έχει ανακοινώσει τη δυνατότητα καταβολής του παγίου τέλους κτηματογράφησης σε έως και 12 άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας, στις Τράπεζες ALPHA BANK, ATTICA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και EFG EUROBANK.

Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται από τις τράπεζες καθώς και στο site www.ktimatologio.gr .

5. Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις θα επιβαρύνονται με πρόστιμα
Σε περίπτωση που δεν καταθέσετε εμπρόθεσμα τη δήλωση για τις ιδιοκτησίες σας, με βάση το Νόμο προβλέπεται καταβολή προστίμου από 70 έως 250 Ευρώ ανά δικαίωμα.

6. Δεν είναι απαραίτητη για την κατάθεση δήλωσης η σύνταξη συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς
Για να κατοχυρώσετε το δικαίωμά σας στο Εθνικό Κτηματολόγιο σε περίπτωση κληρονομιάς, δεν είναι απαραίτητο να συντάξετε τώρα συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς. Συμβουλευτείτε άμεσα τους νομικούς και μηχανικούς της περιοχής σας, για να αποφύγετε τα περιττά έξοδα.

7. Πρόγραμμα επισκέψεων μονάδων ενημέρωσης σε οικισμούς
Για να έχετε πρόσβαση σε έγκυρη τεχνική και νομική υποστήριξη για την υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας σας, κατά τη διάρκεια συλλογής των δηλώσεων θα δραστηριοποιηθούν τοπικές μονάδες ενημέρωσης στη Νεάπολη Βοιών, στους Μολάους, στην Αρεόπολη και στις Κροκεές.

Το πρόγραμμα των εν λόγω μονάδων θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναδόχου κοινοπραξίας «ΓΕΩΚΑΤΑΓΡΑΦΗ» (http://ktimalakonia.gr) και στο γραφείο Κτηματογράφησης στη Σπάρτη. Θα πρέπει έως τότε να έχετε συγκεντρώσει τα απαραίτητα έγγραφα και τοπογραφικά διαγράμματα για τις ιδιοκτησίες σας, έτσι ώστε να ελεγχθούν.

8. H έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου του Κτηματολογίου αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τόπου μας
Το Κτηματολόγιο με την ολοκλήρωσή του, θα αποτελέσει το απαραίτητο εργαλείο καταγραφής και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας. Με τη λειτουργία του θα εξασφαλιστεί, όπως σε κάθε πολιτισμένο μέρος του πλανήτη, η ιδιωτική και δημόσια περιουσία. Η διαχείριση θα απλοποιηθεί με ανάλογη μείωση των εξόδων του πολίτη. Η έγκαιρη και ορθή ολοκλήρωση του είναι προϋπόθεση της ανάπτυξης του τόπου και είναι υπόθεση όλων μας.

Για την έγκαιρη και έγκυρη υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας οι προτεινόμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες είναι οι εξής:
- Εντοπίζουμε με ακρίβεια το ακίνητό μας για να μπορούμε να το υποδείξουμε.
- Συγκεντρώνουμε τους τίτλους ιδιοκτησίας μας σε απλά φωτοαντίγραφα, ή τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (κληρονομιάς – χρησικτησίας).
- Συγκεντρώνουμε υπάρχοντα τοπογραφικά διαγράμματα και εξετάζουμε την πιθανότητα ανάγκης σύνταξης νέου.
- Ενημερώνουμε συγγενείς και γνωστούς σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή στο εξωτερικό, για να προβούν
στα άνω βήματα και να εξουσιοδοτήσουν αν χρειάζεται τρίτους για την εκπροσώπησή τους.

Για τυχόν απορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε και την ιστοσελίδα της αναδόχου κοινοπραξίας «ΓΕΩΚΑΤΑΓΡΑΦΗ» (http://ktimalakonia.gr).

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 20 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα