Η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς, αφορμή για περαιτέρω προβληματισμό

Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020 21:56 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς, αφορμή για περαιτέρω προβληματισμό

Γράφει ο Στέφανος Ηλ. Βρεττάκος, Δικηγόρος Σπάρτης


Την Δευτέρα, 23η Δεκεμβρίου του 2019, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης, έχοντας ως θέμα στην συνεδρίασή του την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της πόλης, από τον χώρο που διεξάγεται σήμερα και στον οποίο γίνεται αρκετές δεκαετίες, σε δύο άλλους χώρους στις συνοικίες Λάκκα και Νέος Κόσμος, ορισμένες ημέρες κάθε μήνα, αποφάσισε την μη μετακίνησή της. Και ενώ το θέμα θεωρείται λήξαν, μπορεί να αποτελέσει αφορμή για έναν περαιτέρω προβληματισμό. Δείτε: Η λαϊκή αγορά της πόλης μας, από το 1970 περίπου έως σήμερα, λειτουργεί στον χώρο της δημοτικής αγοράς της Σπάρτης, που έχει προβλεφθεί ως τέτοιος χώρος -κοινόχρηστος χώρος/δημοτική αγορά- από το οικείο σχέδιο πόλης, το οποίο στο 31Α οικοδομικό τετράγωνο, που περιβάλλεται από τις δημοτικές οδούς Βρασίδου, Αγησιλάου, Γκορτσολόγου και τμήματος του δημοτικού πεζοδρόμου Γκορτσολόγου, επιφυλάσσει την συγκεκριμένη χρήση.  Πρόκειται για έναν χώρο στο κέντρο της πόλης, που απέχει ίδια, περίπου, απόσταση από όλες τις συνοικίες αυτής -μία απλή ματιά του σχεδίου πόλεως αρκεί για να το διαπιστώσετε-, ενώ περιβάλλεται από ακίνητα που εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο εμπορική και επαγγελματική χρήση -καταστήματα και γραφεία-. Τα ακίνητα με κύρια, πραγματική χρήση «κατοικία» εδώ σπανίζουν. Ο συγκεκριμένος χώρος πληροί, έστω και στοιχειωδώς, τις προϋποθέσεις που θέλει ο Νόμος 1 αφού πρόκειται για χώρο στον οποίο η λειτουργία της λαϊκής αγοράς δεν παρεμποδίζει την είσοδο σε καταστήματα και κατοικίες, χώρο ανοιχτό, ικανής έκτασης, ασφαλτοστρωμένο και τσιμεντοστρωμένο, με ελαφρά κλίση για την απομάκρυνση των νερών της βροχής και της έκπλυσης του χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής, όπου υπάρχουν σημεία υδροληψίας από το σύστημα υδρεύσεως και φρεάτιο υπονόμων, χώρο που διαθέτει αποχωρητήρια -το σε τι κατάσταση αυτά βρίσκονται είναι ένα άλλο θέμα-,  χώρο που μετά τη λήξη της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς καθαρίζεται και να πλένεται επιμελώς από το συνεργείο καθαριότητας της δημοτικής αρχής, το οποίο και αποκομίζει τα κάθε είδους απορρίμματα. Το 2017 και το 2018, με αιτήματα των κατοίκων των συνοικιών της Λάκκας και του Νέου Κόσμου ζητήθηκε από τον Δήμο Σπάρτης η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Σπάρτης στις δύο αυτές συνοικίες δύο Τετάρτες κάθε μήνα, εναλλάξ, ώστε, τελικώς, 2 Τετάρτες εκάστου μηνός η λαϊκή αγορά να γίνεται στην Λάκκα και άλλες 2 Τετάρτες εκάστου μηνός η λαϊκή αγορά να γίνεται στον Νέο Κόσμο. Κατόπιν της σχετικής, τυπικής διαδικασίας, με τις με αρ. 129/10-4-2019 και με αρ. 130/10-4-2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης αποφασίστηκε πράγματι η εν λόγω μετακίνηση και ρυθμιστήκαν τα θέματα του κανονισμού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στις εν λόγω συνοικίες 2. Κατά τα προβλεπόμενα με αυτές η λαϊκή αγορά στις συγκεκριμένες συνοικίες,  τα οικοδομικά τετράγωνα των οποίων έχουν ως κύρια χρήση την κατοικία, θα διεξαγόταν αποκλειστικά επί δημοτικών οδών, οι οποίες, όμως, είναι οι ίδιες που εξυπηρετούν τις ανάγκες μετακίνησης των κατοίκων των συνοικιών αυτών. Περαιτέρω, το στήσιμο των πάγκων των πωλητών θα γινόταν επί του καταστρώματος των εν λόγω δημοτικών οδών και άρα αναγκαστικά μπροστά από εισόδους κατοικιών και καταστημάτων των εν λόγω συνοικιών, η χρήση των οποίων θα παρεμποδιζόταν. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στην συνοικία της Λάκκας η λειτουργία της λαϊκής αγοράς επί της δημοτικής οδού Θερμοπυλών θα ¨παρεμπόδιζε¨ την είσοδο και την χρήση σε 26 κατοικίες, 11 καταστήματα, 4 γκαράζ και δύο πυλωτές πολυκατοικιών, ενώ στην συνοικία του Νέου Κόσμου, η λειτουργία της λαϊκής αγοράς επί της δημοτικής οδού Ομήρου θα ¨παρεμπόδιζε¨ την είσοδο και την χρήση σε 4 κατοικίες, 10 καταστήματα, 1 αποθήκη και 1 γκαράζ 3. Περαιτέρω, οι εν λόγω δημοτικές οδοί ούτε ελαφρά κλίση διέθεταν, για την απομάκρυνση των νερών της βροχής και της έκπλυσης του χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής, ούτε σημεία υδροληψίας από το σύστημα υδρεύσεως και φρεάτιο υπονόμων υπήρχαν, ώστε μετά την λήξη της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς να μπορούν αυτές να καθαρίζονται και να πλένονται επιμελώς από το συνεργείο καθαριότητας της δημοτικής αρχής. Χαρακτηριστικό είναι ότι όσον αφορά τα αποχωρητήρια, αντί για τούτα προβλεπόταν η χρήση χημικών τουαλετών, οι οποίες μάλιστα στην συνοικία της Λάκκας θα εγκαθίσταντο επί του πεζοδρομίου της δημοτικής οδού Θερμοπυλών! Σημειώστε δε εδώ ότι σε καμία από τις δύο συνοικίες δεν προβλέπονταν συγκεκριμένοι χώροι στάθμευσης, οι οποίοι θα εξυπηρετούσαν τους καταναλωτές που με τα Ι.Χ. τους θα έσπευδαν στις εν λόγω συνοικίες για την λαϊκή αγορά 4. Από όλα τα ανωτέρω είναι προφανές ότι με την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς από το κέντρο της πόλης μας στις εν λόγω συνοικίες, που δεν διέθεταν καμία στοιχειώδη υποδομή για κάτι τέτοιο, τούτες υποβαθμίζονταν, ενώ, ταυτόχρονα, μεταφέρονταν σε αυτές και τα προβλήματα που η λαϊκή αγορά της Σπάρτης έτσι και αλλιώς έχει και σήμερα, εκεί που λειτουργεί (απουσία στεγάστρων για προστασία παραγωγών και κοινού, πρόβλημα πάρκινγκ, έλλειψη συγκοινωνίας που να εξυπηρετεί το καταναλωτικό κοινό κ.α.). Και αυτά, ενώ η σχετική τυπική διαδικασία είχε πράγματι ακολουθηθεί, δεν είχε γίνει όμως καμία ουσιαστική μελέτη του ζητήματος, που θα αναδείκνυε τα ανωτέρω προβλήματα και θα υποδείκνυε τις λύσεις τους, ή, διαφορετικά, θα απέτρεπε την οικεία δημοτική αρχή από την λήψη μίας τέτοιας απόφασης, η οποία τώρα αποσοβήθηκε τυχαία. Με αφορμή λοιπόν το ζήτημα της μετακίνησης της λαϊκής αγοράς και όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, νομίζω ότι αποτελεί αυτό μία καλή αφορμή να προβληματιστούμε όλοι μας για τον τρόπο λήψης αποφάσεων επί πολλών θεμάτων που αφορούν την πόλη μας και κατά καιρούς μας απασχολούν (πεζοδρόμηση, φανάρια κ.α.). Ουσιαστική μελέτη -γιατί όχι και η γνώμη ειδικών;- και σε βάθος προβληματισμός θα πρέπει να προηγείται των γραφειοκρατικών διαδικασιών, οπωσδήποτε δε των όποιων αποφάσεων. Η τυπική και αποσπασματική αντιμετώπιση των ζητημάτων, όπως και η επιπόλαιη, δεν συνάδει πρώτα-πρώτα με την αναμφισβήτητη αγάπη όλων μας για την πόλη μας, ούτε με το μεγαλόπνοο όραμά μας για το μέλλον της.

ΥΓ. Το παρόν κείμενο εκφράζει μόνο προσωπικές μου απόψεις και δεν αποτελεί είτε άμεση, είτε έμμεση έκφραση καμίας συλλογικότητας.

______________________________________________________________________________________________________________________________

1 Ο Νόμος 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017/Τεύχος Πρώτο), σε συνδυασμό με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ Β΄2161/23.06.2017), διέπουν τα της λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
2 Οι εν λόγω αποφάσεις μεταγενέστερα ακυρώθηκαν από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος για άλλους λόγους που δεν είναι του παρόντος.
3 Τα δεδομένα προκύπτουν από τα από Φεβρουαρίου 2019 τοπογραφικά διαγράμματα του Τμήματος Μελέτης και Κατασκευής Έργων της Δν/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης, που προσαρτώνται στις με αρ. 129/10-4-2019 και με αρ. 130/10-4-2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης.
4 Κατά την τυπική διαδικασία που πράγματι ακολουθήθηκε δεν ήταν απαραίτητο τέτοιοι χώροι να προβλεφθούν. Μήπως όμως ήταν σκόπιμο και άρα αναγκαίο;

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 20 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΑ
RIGAKOS
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
LINARDI

Πρόσφατα Νέα

GOUTOS
Koutsoviti