«Καθαρά Δευτέρα»…Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε εργαζόμενος σχετικά με τον «τρόπο αμοιβής» την ημέρα αυτή!

Τετάρτη, 26 Φεβρουάριος 2020 12:25 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Του Βασίλη Α. Μουγιακάκου*
Είμαστε μόλις λίγες ημέρες πριν την άφιξη της «Καθαράς Δευτέρας» και του παραδοσιακού εθίμου…του πετάγματος του χαρταετού, που χαρακτηρίζει, εδώ και πολλά έτη, τα δικά μας «κούλουμα». Έτσι λοιπόν με αφορμή την ημέρα αυτή, θα αναφερθούμε σε όλα αυτά που είναι απαραίτητο να γνωρίζει κάθε εργαζόμενος, αναφορικά με τον τρόπο αμοιβής του για την ημέρα αυτή, η οποία φέτος συμπίπτει με την ημερομηνία 2 Μαρτίου.

Καταρχάς η ημέρα αυτή δεν συγκαταλέγεται ούτε στις «υποχρεωτικές» ούτε στις «προαιρετικές» αργίες, που αναφέρονται ρητά στις διατάξεις του Βασιλικού Διατάγματος 748/1966. Πρόκειται λοιπόν ξεκάθαρα για μία εργάσιμη ημέρα για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει και για τον δημόσιο τομέα, στον οποίο η ημέρα αυτή αποτελεί αργία για τους μισθωτούς.

Ωστόσο, συχνά λόγω του γεγονότος ύπαρξης ειδικών όρων σε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή βάσει του κανονισμού εργασίας της επιχείρησης ή λόγω συνήθειας ή εθίμου πολλών επιχειρήσεων, συνηθίζεται πλέον, σε μεγάλη κλίμακα, την ημέρα αυτή η πλειοψηφία των επιχειρήσεων να «αργούν» και να μη λειτουργούν, αντιμετωπίζοντας την ημέρα αυτή ως «Κατ’ έθιμο Αργία».

Πώς αμείβεται άραγε κάθε μισθωτός του ιδιωτικού τομέα την ημέρα της «Καθαράς Δευτέρας», όταν η επιχείρηση-εργοδότης λειτουργεί κανονικά;

Είναι σαφές ότι αποτελεί εστία ενδιαφέροντος για κάθε μισθωτό του ιδιωτικού τομέα να γνωρίζει τον τρόπο αμοιβής του για την ημέρα αυτή. Όπως προαναφέρθηκε, μη όντας «υποχρεωτική» ή «προαιρετική» αργία, πρόκειται για μία εργάσιμη ημέρα, στην οποία κάθε μισθωτός του ιδιωτικού τομέα, είτε είναι υπάλληλος είτε είναι εργατοτεχνίτης, οφείλει να εργαστεί κανονικά, χωρίς να δικαιούται πρόσθετες αποδοχές ή προσαύξηση! Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο εργαζόμενος απασχοληθεί και αμείβεται με ημερομίσθιο, τότε δικαιούται για την ημέρα αυτή το νόμιμο καταβαλλόμενο ημερομίσθιο που λαμβάνει, όπως συνήθως. Από την άλλη πλευρά, όταν ο τρόπος αμοιβής είναι μηνιαίος μισθός, τότε δεν προβλέπονται για τον εν λόγω εργαζόμενο πρόσθετες αποδοχές και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στο σύνηθες καταβαλλόμενο μηνιαίο μισθό συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Τι συμβαίνει με τις αποδοχές του εργαζόμενου, στην περίπτωση που η επιχείρηση-εργοδότης «αργεί» την ημέρα της «Καθαράς Δευτέρας»;

Είναι άξιο αναφοράς να αποσαφηνίσουμε ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει ειδικός όρος ή πρόβλεψη σε Σ.Σ.Ε. σχετικά με το χαρακτηρισμό της ημέρας αυτής ως αργίας και σχετικής υποχρέωσης του εργοδότη για καταβολή προσαύξησης 75% την ημέρα αυτή, αναμφισβήτητα «υπερισχύει» των γενικότερων διατάξεων ως ειδικότερη και ευνοϊκότερη διάταξη για τον εργαζόμενο. Έχοντας ως παραδοχή ότι η επιχείρηση-εργοδότης «αργεί» την ημέρα αυτή (λόγω Σ.Σ.Ε. ή κανονισμού εργασίας ή λόγω επιχειρηματικής συνήθειας ή εθίμου) και δεν λειτουργεί, ο εργαζόμενος με ημερομίσθιο, δικαιούται να μην προσέλθει στην εργασία του την ημέρα αυτή, λαμβάνοντας κανονικά το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιο του. Αντιστοίχως, ο εργαζόμενος με μηνιαίο μισθό δικαιούται να λάβει κανονικά το σύνηθες μηνιαίο μισθό του, χωρίς καμία μείωση, παρά το γεγονός ότι δεν παρείχε τις υπηρεσίες του τη συγκεκριμένη ημέρα. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση που η επιχείρηση «αργεί» την ημέρα αυτή αλλά ο εργαζόμενος απασχοληθεί κανονικά, τότε δικαιούται εκτός από την συνηθισμένη αμοιβή του, επιπλέον προσαύξηση 75%, η οποία θα υπολογιστεί βάσει του νόμιμου ημερομισθίου του.

Για να έχουμε όμως μία ολοκληρωμένη εικόνα επί του θέματος, είναι απόλυτα αναγκαίο να αναφερθούμε και στην περίπτωση εκείνη που η επιχείρηση-εργοδότης, αν και την ημέρα αυτή, κατά τα προηγούμενα έτη παρέμενε κλειστή, καταβάλλοντας κανονικά τις αποδοχές για την ημέρα αυτή στο προσωπικό της, επέλεξε αυτή την χρονιά κατ’ εξαίρεση να λειτουργήσει κανονικά, απασχολώντας το προσωπικό της. Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος με ημερομίσθιο δικαιούται να λάβει το σύνηθες ημερομίσθιο του, ενώ ο εργαζόμενος με μηνιαίο μισθό δικαιούται να λάβει, εκτός από τον μηνιαίο μισθό του, και πρόσθετες αποδοχές που αντιστοιχούν στο 1/25 του μηνιαίου μισθού του, για την επιπλέον αυτή ημέρα απασχόλησης.

Ολοκληρώνοντας την ανάλυσή μας για το επίκαιρο αυτό ζήτημα, που θα πρέπει να ενδιαφέρει τον κάθε ενεργό και καλά-ενημερωμένο εργαζόμενο, ας ελπίσουμε η ημέρα της «Καθαρά Δευτέρας» να σηματοδοτήσει την «ανάταση» τόσο της ψυχολογίας όσο και της αποδοτικότητας του έμψυχου ενεργού δυναμικού της χώρας μας, που αποτελεί χωρίς αμφιβολία το μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Καλή Σαρακοστή με υγεία και ευημερία σε όλους μας!

* Ο Βασίλης Μουγιακάκος είναι Οικονομολόγος MSc, Λογιστής-Φοροτεχνικός Α' Τάξης, Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Σπανός Γεώργιος