Αγωνιστική δράση με «14ο Enduro Λεωνίδας» στη Σπάρτη

Την Κυριακή 22/9

Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2019 15:39 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Αγωνιστική δράση με «14ο Enduro Λεωνίδας» στη Σπάρτη

Ο 6ος Πανελλήνιος Αγώνας Εντούρο & 4ος Νοτίου Ελλάδος με τίτλο «14ο Enduro Λεωνίδας» θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου στη Σπάρτη. Το «14ο Enduro Λεωνίδας», προσμετράται ως 6ος αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, ενώ  ενσωματώνει τον 4ο αγώνα του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδας. Διοργανωτές είναι η Αθλητική Μοτοσικλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΑΜΟΤΟΕ), ο Αθλητικός Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Σπάρτης και ο Δήμος Σπάρτης.

Μεταξύ των χορηγών επικοινωνίας του αγώνα είναι ο «Λακωνικός Τύπος» και το www.lakonikos.gr.

Ο κανονισμός
Η Αθλητική Μοτοσικλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΑΜΟΤΟΕ) δημοσίευσε τον ειδικό κανονισμό του αγώνα.

Γενικά
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με:
- τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
- τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
- τον γενικό κανονισμό αγώνων Enduro της Α.ΜΟ.ΤΟ.Ε. 2019
- την προκήρυξη αγώνων Enduro της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. 2019
- τον παρόντα ειδικό κανονισμό
- τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν εκδοθούν.

Εγγραφές
Έναρξη εγγραφών: Δευτέρα 16/9/2019
Λήξη εμπρόθεσμων εγγραφών: Παρασκευή 20/9/2019 (ώρα 24:00)
Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών: Σάββατο 21/9/2019 (ώρα 24:00)

Οι ημερομηνίες ισχύουν τόσο για τις συμμετοχές του πανελληνίου πρωταθλήματος όσο και για τις συμμετοχές του πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδος

Τεχνικός έλεγχος
- Σάββατο 21/9/2019 από 14:00 έως 20:00
- Κυριακή 22/9/2019 από 07:00 έως 08:30.

Έναρξη αγώνων
- Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: Κυριακή 22/9/2019 και ώρα 09:00
- Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος: Κυριακή 22/9/2019 αμέσως μετά την εκκίνηση του τελευταίου αναβάτη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει από το πάρκο ΟΤΕ της Σπάρτης όπου θα βρίσκονται και τα paddocks.

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 22/9, 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του τελευταίου αναβάτη στο site:www.s-timing.com

Απονομές επάθλων: Κυριακή 22/9, 30 λεπτά μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Καπετανέας Παναγιώτης
Μέλη: Πρίμπας Μενέλαος
Πρόεδρος Αγωνοδικών: Γεροντάκης Νικόλαος
Αγωνοδίκης: Καραγιάννης Νικόλαος
Αγωνοδίκης: Τσιπάς Κωνσταντίνος
Αλυτάρχης: Λυκούσης Αθανάσιος
Βοηθός αλυτάρχη - επιθεωρητής διαδρομής: Κουράκος Ανδρέας
Γραμματεία αγώνα: Στελλάκου Μαριάννα
Τεχνικός έφορος: Κόκκινος Παναγιώτης
Έκδοση αποτελεσμάτων: S-Timing
Ιατρός αγώνα: INTERSALONICA

Διαδρομές (απλές-ειδικές)

Χώροι αγώνα
Τα Paddock θα βρίσκονται στο πάρκο ΟΤΕ στην Σπάρτη και η περιοχή των service του αγώνα θα είναι στο ΣΕΧ 3 του αγώνα. Η Γραμματεία του αγώνα θα βρίσκεται στο Πάρκο ΟΤΕ στην Σπάρτη.

Διαδρομή
Η διαδρομή του αγώνα είναι κυκλική «9» και το συνολικό μήκος ανά ημέρα είναι 180 χλμ. για τον αγώνα του πανελληνίου πρωταθλήματος και 140 χλμ. για τον αγώνα του πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδος.

Η ροή των διαδρομών του αγώνα έχει ως εξής:
- Ο αγώνας του πανελληνίου πρωταθλήματος θα αποτελείται από τέσσερις κύκλους και ο αγώνας του Ν.Ε. από τρεις κύκλους.
- Ο αγώνας της κατηγορίας Hobby του πρωταθλήματος Ν.Ε. θα αποτελείται από έναν κύκλο και τρεις ειδικές διαδρομές.

Ανεφοδιασμός αγώνα
Οι αθλητές, μαζί με την ομάδα τους, θα είναι υπεύθυνοι για την μεταφορά κανίστρων στο σημείο που θα τους υποδείξει ο διοργανωτής. Στον αγώνα θα υπάρχουν 2 σημεία ανεφοδιασμού στο χώρο των ΣΕΧ, μεταξύ λευκής και κίτρινης σημαίας.

Κατηγορίες
Οι κατηγορίες των αγώνων είναι οι αναφερόμενες στην προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro 2019 και του Πρωταθλήματος νοτίου Ελλάδος 2019, αντίστοιχα.

Δικαίωμα συμμετοχής
Τα παράβολα της συμμετοχής ορίζονται:

Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO 2019
Κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3, ΕS, 90€
Κατηγορία ΕN, EW 30€

Β. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019
Κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3, ΕS, ΕO, ΕΗ 70€
Κατηγορίες ΕN, ΕJunior Sprint 30€

Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με 20€ επιπλέον και δηλώνονται μόνο μέσα από το σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας. Δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Στο παράβολο συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση του αθλητή.

Η υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα για τον συμμετέχοντα πλήρη αποδοχή και γνώση του ειδικού κανονισμού όσο και του γενικού κανονισμού.

Έλεγχος εξακρίβωσης – Τεχνικός έλεγχος
Κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να φέρουν:
- Την άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας τους
- Την άδεια οδήγησης.
- Την ασφάλεια της μοτοσυκλέτας σε ισχύ.
(Απαγορεύονται αυστηρά οι φωτοτυπίες των παραπάνω εντύπων).

Ο τεχνικός έλεγχος εξακρίβωσης για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και για το πρωτάθλημα Ν.Ε θα ανοίξει το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 (14:00 έως 20:00) και την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019 (07:00 έως 08:30).

Ο τεχνικός έλεγχος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισμό Enduro 2019. Τυχόν παρέκκλιση από τα απαιτούμενα συνεπάγεται αποκλεισμό από τον αγώνα. Κατά την περίπτωση που κάτι διαφύγει από την προσοχή του τεχνικού εφόρου δεν σημαίνει ότι γίνεται δεκτή η οποιαδήποτε παράβαση και μη συμμόρφωση στον τεχνικό κανονισμό Enduro 2019 όπως αυτός δημοσιεύθηκε από την ΑΜΟΤΟΕ. Ο αγωνιζόμενος φέρει ακέραιη την ευθύνη του. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση των αγωνοδικών, θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κλάση που πραγματικά ανταποκρίνεται.

Οι κατηγορίες των συμμετεχόντων θα είναι αυτές που ορίζονται σαφώς από την προκήρυξη των αγώνων Enduro 2019 της ΑΜΟΤΟΕ.

Εκκίνηση
Η εκκίνηση θα δοθεί στον χώρο του πάρκου ΟΤΕ στην Σπάρτη. Επίσημη ώρα του αγώνα ορίζεται από σύστημα GPS και δεν υπάρχει δυνατότητα ενστάσεως επί αυτής.

Η σειρά εκκίνησης για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έχει την εξής σειρά κατηγοριών: EnduroGP, E2, E3, E1, EN, ES και οι αναβάτες θα ξεκινήσουν με βάση την μέχρι τώρα βαθμολογία τους.

Για το πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος θα ακολουθηθεί η εξής σειρά κατηγοριών: Ε1, Ε2, Ε3, ΕΝ, ΕS, EHobby και οι αναβάτες θα ξεκινήσουν με βάση την τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος Enduro Νοτίου Ελλάδος 2018. Αναβάτες που τυχόν άλλαξαν κατηγορία θα εκκινήσουν με βάση τον αριθμό συμμετοχής τους.

Η εκκίνηση θα δίνεται ανά χρονικό διάστημα ενός λεπτού. Σε κάθε λεπτό θα εκκινούν δύο αναβάτες. Αν αναβάτης φθάσει στην γραμμή εκκίνησης με καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός λεπτού θα παίρνει ποινή 60’’ για κάθε λεπτό. Μέσα σε ένα λεπτό από το σήμα εκκίνησης κάθε αναβάτης πρέπει να θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα του και να περάσει μια δεύτερη γραμμή που βρίσκεται 20 μέτρα μετά την γραμμή εκκίνησης χρησιμοποιώντας μόνο την δύναμη του κινητήρα του. Σε αντίθετη περίπτωση χρεώνεται με ποινή 10’’. Στον σταθμό της αφετηρίας δεν θα επιτραπεί ανοχή στην άφιξη.

Σειρές εκκίνησης
Η σειρά της εκκίνησης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, καθώς και του  Πρωταθλήματος Νοτ. Ελλάδος θα ανακοινωθούν το Σάββατο στις 14:00 και θα υπάρχουν δημοσιευμένες στο site: www.s-timing.comκαι θα σχηματιστούν με βάση τις εμπρόθεσμες συμμετοχές. Οι αναβάτες με εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής θα εκκινήσουν στο τέλος της σειράς των αναβατών του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχουν, και πριν από τους αναβάτες που πραγματοποιούν λιγότερους γύρους.

Οι αναβάτες της κατηγορίας Junior Sprint θα πραγματοποιήσουν 4 φορές την ειδική «Του Χρήστου του τσοπάνη»

Ενημέρωση αγωνιζόμενων
Η ενημέρωση των αγωνιζομένων θα γίνει με δελτία τύπου τα οποία θα βρίσκονται αναρτημένα στον χώρο της γραμματείας και δημοσιευμένα στο site www.s-timing.com. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι αγωνιζόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Αλυτάρχη του αγώνα ανά πάσα στιγμή.

Τερματισμός
 Ο τερματισμός θα γίνει στο χώρο του park ferme και κατά τον τερματισμό του αγώνα δεν θα ισχύσει ποινή προπορείας, παρά μόνο αργοπορίας. Αμέσως μετά οι μοτοσυκλέτες θα παραμείνουν στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Οι οδηγοί που δεν θα κατευθυνθούν αμέσως στον χώρο του park-ferme θα αποκλείονται από τον αγώνα.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων-έπαθλα
Η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα γίνει στη γραμματεία του αγώνα, 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του τελευταίου αναβάτη και θα οριστικοποιούνται 30 λεπτά μετά την ανακοίνωσή τους. Τόσο κατά την διάρκεια του αγώνα, όσο και μετά την ολοκλήρωσή του θα υπάρχει άμεση ενημέρωση χρόνων και αποτελεσμάτων στο site:www.s-timing.com. Η απονομή των επάθλων θα γίνει στο χώρο των εγκαταστάσεων του γηπέδου .

Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:
- Στον 1ο - 2ο - 3ο κάθε κατηγορίας: κύπελλο.
- Στον 4ο - 5ο - 6ο κάθε κατηγορίας: μετάλλιο.

Ενστάσεις
Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το δικαίωμα συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην γραμματεία του αγώνα:
- για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.
- κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.
- για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Περιπτώσεις αθλητών που δεν αναφέρονται εγκαίρως δεν θα εξετάζονται, ανεξαρτήτως περιπτώσεως.


Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 22 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα