10.000 νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο της πληροφορικής

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας την επόμενη τετραετία θα διαδραματίσει ο κλάδος της πληροφορικής, σύμφωνα τουλάχιστον με τις...
Παρασκευή, 09 Οκτώβριος 2009 03:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας την επόμενη τετραετία θα διαδραματίσει ο κλάδος της πληροφορικής, σύμφωνα τουλάχιστον με τις εκτιμήσεις της εταιρείας ερευνών IDC.

Σε τελευταία μελέτη της για τη συμβολή του κλάδου της πληροφορικής στην παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη, η IDC αναφέρει στην ενότητα για τη χώρα μας ότι η αναμενόμενη αύξηση των δαπανών για λύσεις πληροφορικής τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα συμβάλει στη δημιουργία σχεδόν 350 νέων επιχειρήσεων και 10.000 νέων θέσεων εργασίας σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την πληροφορική μεταξύ του τέλους του 2009 και του τέλους του 2013. Μάλιστα, η πλειονότητα των νέων εταιρειών θα είναι μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι θέσεις εργασίας θα απαιτούν υψηλά προσόντα.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η IDC υπολογίζει ότι η αύξηση των δαπανών πληροφορικής θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 5,8 εκατ. νέων θέσεων εργασίας και 75.000 νέων επιχειρήσεων μέχρι το τέλος του 2013.

Δαπάνες
Η εταιρεία εκτιμά ότι οι δαπάνες για λύσεις πληροφορικής στην Ελλάδα θα ανέλθουν σε 2,4 δισ. ευρώ το 2009 και θα φθάσουν στα 3 δισ. μέχρι το 2013, με το μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης να κυμαίνεται περίπου στο 5%. Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η πρόβλεψη ότι οι δαπάνες για την πληροφορική αναμένεται να αυξηθούν και ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, και από 1% που είναι αυτή την περίοδο να φθάσουν στο 1,2%, υποδεικνύοντας τη σημασία που έχει ο κλάδος για ολόκληρη την οικονομία.
Από την έρευνα προκύπτει ακόμη ότι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την πληροφορική δημιούργησαν φορολογικά έσοδα ύψους 2,4 δισ. το 2009, ενώ την επόμενη τετραετία τα επιπλέον έσοδα για το Δημόσιο θα ξεπεράσουν τα 619 εκατ. ευρώ.
Πηγή: imerisia.gr