ΟΑΕΕ: Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή»

Τη δυνατότητα ρύθμισης των ασφαλιστικών τους εισφορών θα έχουν εφεξής οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013,...
Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2013 03:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΟΑΕΕ: Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή»
Τη δυνατότητα ρύθμισης των ασφαλιστικών τους εισφορών θα έχουν εφεξής οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκαν με το δεύτερο άρθρο του Ν. 4158/2013 (ΦΕΚ126Α/4-6-2013), και με την διευκρινιστική εγκύκλιο 32/2013 του Οργανισμού.
Με την ρύθμιση «Νέα Αρχή», επιχειρούνται μεταρρυθμίσεις με σκοπό την αποτελεσματικότερη είσπραξη των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρέχονται κίνητρα στους ασφαλισμένους που καθορίζονται από το χρόνο ανταπόκρισης και ένταξής τους στη ρύθμιση αλλά και από το χρόνο εξόφλησης των οφειλών. Επιδιώκεται, δηλαδή, αφενός η άμεση ένταξη στη ρύθμιση και η συντομότερη εξόφληση και αφετέρου η παράλληλη καταβολή των τρεχουσών εισφορών, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται νέες οφειλές. Επιπλέον, επέρχονται σημαντικές καινοτομίες ως προς την τμηματική εξόφληση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα του ΟΑΕΕ Σπάρτη.