Με 25 θέματα το ΔΣ Σπάρτης

Στην αίθουσα του Δημαρχιακού Μεγάρου θα πραγματοποιηθεί στις 6.30΄ το απόγευμα της Τετάρτης 9/11 η συνεδρίαση του ΔΣ Σπάρτης.Τα θέματα...
Παρασκευή, 04 Νοέμβριος 2011 02:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Με 25 θέματα το ΔΣ Σπάρτης
Στην αίθουσα του Δημαρχιακού Μεγάρου θα πραγματοποιηθεί στις 6.30΄ το απόγευμα της Τετάρτης 9/11 η συνεδρίαση του ΔΣ Σπάρτης.
Τα θέματα της ημερήσια διάταξης που θα συζητηθούν αφορούν:
-Έκφραση θέσης σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας των σχολείων
-Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης   - τροποποίηση προϋπολογισμού           
-Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠ «Αθλητικός Οργανισμός Δ. Σπαρτιατών» - τροποποίηση προϋπολογισμού
-Έγκριση εκδήλωσης «εορτή Οσίου Νίκωνος» - ψήφιση πίστωσης - συγκρότηση επιτροπής παραλαβής απαιτούμενων προμηθειών            
-Φιλοξενία μελών δικτύου αδελφοποιημένων πόλεων που έλαβαν μέρος στη ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 πΧ - τροποποίηση προϋπολογισμού - Ψήφιση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής απαιτούμενων προμηθειών
-Συνδιοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Ν.4014/2011 Νέες ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα» με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011- ψήφιση πίστωσης-συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών»            
-Διακοπή διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης της Αρχαίας Σπάρτης
-Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης οχημάτων για την εξυπηρέτηση ατόμων ΜΕΑ, έμπροσθεν του φυσιοθεραπευτηρίου ιδιοκτησίας επιχείρησης της Ψυχογιού Σταυρούλας του Δημητρίου, επί της οδού των 118, αριθ.33, Ο.Τ.117 στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών
-Έγκριση χρήσης γης (αίτηση Τσάχαλη Παναγιώτη)
-Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «αποκατάσταση, διαμόρφωση χώρου πλησίον γέφυρας Ευρώτα», αναδόχου Χαράλαμπου Σουρλή.
-Έγκριση μελέτης του έργου «κατασκευή αρδευτικού αγωγού στην ΤΚ Καρυών», προϋπολογισμού δαπάνης 32.000 ευρώ - Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
-Έγκριση μελέτης του έργου «συντήρηση και βελτίωση οικισμών αντλιοστασίων και λοιπού εξοπλισμού ύδρευσης / άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Θεραπνών», προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 ευρώ - Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
-Έγκριση μελέτης του έργου «διευθέτηση ομβρίων υδάτων στο Θεολόγο», προϋπολογισμού δαπάνης 52.090 ευρώ - Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
-Έγκριση μελέτης του έργου «επέκταση δικτύου ύδρευσης στην ΤΚ Καρυών», προϋπολογισμού δαπάνης 31.482,29 ευρώ - Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
-Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «επούλωση λάκκων» αναδόχου ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΕ.               
-Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Ανωγείων, Άρνας, Γοράνων, Παλαιοπαναγιάς, Τραπεζοντής Δ.Ε. Φάριδος, αναδόχου Ιωάννη Μπορέτου.            
-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για «αποκατάσταση γεφυριού στη θέση Περδικάρης στον οικισμό Καραβά» - τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.               
-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για «αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων» - τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.                        
-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για «προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού»               
-Λήψη συμπληρωματικής αποφάσεως με θέμα «περί συμμετοχής του δήμου στο πρόγραμμα των επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ) μαθητείας του ΟΑΕΔ για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης μαθητών» (σχετική η αριθ.314/10-08-2011 Α.Δ.Σ.)
-Διαγραφή οφειλών.
-Παράταση εκτέλεσης της εργασίας «Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος 2012-2014 Δ. Σπάρτης»
-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης  προϋπολογισμού  κατά το γ΄ τρίμηνο  έτους 2011
-Τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.        
-Ανάκληση της υπʼ αριθμ.436/27-10-2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης  με θέμα «περί αντικατάστασης μελών Δ.Σ. του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης» και λήψεως νέας με το ίδιο θέμα

 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia