Ισχυροποιεί τη λακωνική ελιά-ελαιόλαδο η ΕΑΣ Λακωνίας(VIDEO-ΦΩΤΟ)

Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων εργασίας 2018-2019 για τις οργανώσεις παραγωγών

Σάββατο, 30 Μάρτιος 2019 08:28 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ισχυροποιεί τη λακωνική ελιά-ελαιόλαδο η ΕΑΣ Λακωνίας(VIDEO-ΦΩΤΟ)

Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων εργασίας οργανώσεων παραγωγών της Λακωνίας, που υλοποιήθηκαν το έτος 2018-2019 (σσ το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος κατά την τριετία 2018-2021) προχώρησε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Λακωνίας ΑΕ. Η ΕΑΣ εκπροσωπεί τις Οργανώσεις Παραγωγών (ΕΟΠ) των Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ) ΑΣ Απιδέας, ΑΣ Γοράνων, ΑΣ Κροκεών, ΑΣ Νιάτων και ΑΣ Παντάνασσας και οι Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) ΑΣ Αγίων Αποστόλων, ΑΣ Ανωγείων, ΑΣ Καλυβίων Σοχάς, ΑΣ Ξηροκαμπίου και ΑΣ Παλαιοπαναγιάς. Η παρουσίαση έγινε σε συνέντευξη Τύπου, παρουσία εκπροσώπων οργανώσεων και συνεταιρισμών, που έλαβε χώρα την Πέμπτη 28/3 στο ξενοδοχείο “Sparta Inn” στη Σπάρτη.

Η αναγνώριση των ανωτέρω (ΕΟΠ & ΟΠ) έγινε με βάση τον Καν. 1308/2013, των εφαρμοστικών Ευρωπαϊκών κανονισμών 611&615/2014 και την Εθνική Νομοθεσία και η σύσταση αυτών έγινε με αποφάσεις της αρμόδιας αρχής (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Λακωνίας).

Αρχικά εκ μέρους της ΕΑΣ Λακωνίας, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής κ. Γεώργιος Στρατάκος, εκπροσωπώντας και τους λοιπούς συνεταιρισμούς, αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία και τους φιλόδοξους στόχους του προγράμματος.

Εν συνεχεία, οι ομιλητές/εκπρόσωποι των συμβούλων του προγράμματος, κκ Ιωάννης Γρηγοράτος και Κυριάκος Λουκάκης, ανέπτυξαν προς τους παρισταμένους πεπραγμένα του πρώτου έτους, παρουσιάζοντας πιο διεξοδικά ανά δράση τα παραγόμενα αποτελέσματα.

Ειδικότερα:

1-Β.ii. Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές Κατά την τριετία 2018/2021, παραγωγοί των ΟΠ συμμετέχουν σε ένα σύστημα βελτίωσης των συνθηκών καλλιέργειας και συγκομιδής ελαιοκάρπου προς ελαιοποίηση, μέσω της εφαρμογής Ορθών Γεωργικών Πρακτικών (ΟΓΠ) με βάση τις τοπικές συνθήκες της Λακωνίας, σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Το 1ο έτος εντάχθηκαν οι παραγωγοί στην δράση, έγιναν οι σχετικές εκπαιδεύσεις και εφαρμογές των πρακτικών στον αγρό.

2-B.iii. Πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του. Η δράση αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εφαρμογή των τεχνικών χρήσης δακοπαγίδων ως εναλλακτικού τρόπου για την καταπολέμηση του Δάκου, αντί της αλόγιστης χρήσης χημικών με τις εφαρμοζόμενες κατά κανόνα μεθόδους καταπολέμησης. Για την εφαρμογή της δράσης θα γίνει προμήθεια μικρού αριθμού δακοπαγίδων για επιλεκτική τοποθέτηση σε αγροτεμάχια μίας ομάδας  Παραγωγών των  ΟΠ.

3- B.iv Πρακτική επίδειξη τεχνικών Ολοκληρωμένης Διαχείριση ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς συνεταιριστικών ελαιοτριβείων Οργανώσεων Παραγωγών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΟΕΦ μέσω της δράσης εφαρμόζει Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης κατά τα πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2. Την τριετία 2018/2021 διατηρείται Ομάδα Παραγωγών με μέλη. Κατά το 1ο έτος το σύστημα πιστοποιήθηκε για τη συμμόρφωσή του με τα πρότυπα.

4-Γ.iii Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας: Η δράση εφαρμόζεται την τριετία 2018/2021 σε της ΟΕΦ και εστιάζεται σε 3 νέες τεχνικές: (1) Τεχνικές και μέθοδοι Εγκατάστασης Ελαιώνα, Φύτευσης και εμβολιασμού ελαιόδεντρων, (2) Φυτοπροστασία της Ελιάς – Επίδειξη τεχνικών και μεθόδων Ορθολογικής αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών, (3) Συγκομιδή - Αναγνώριση βαθμού ωρίμανσης ελαιοκάρπου. Επίδειξη εναλλακτικών τεχνικών συγκομιδής. Το 1ο έτος, εφαρμόσθηκε η 1η τεχνική με εκπαιδεύσεις / εφαρμογή στον αγρό.

5-Γ.iv Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας. Η δράση εφαρμόζεται την τριετία 2018/2021 σε  παραγωγούς της ΟΕΦ. Περιλαμβάνει αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση, πληροφόρηση και δικτύωση των παραγωγών. Κατά το 1ο έτος, έγινε έναρξη των σχετικών ιστότοπων ενημέρωσης των παραγωγών.

6-Δ.i. Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους. Οι Συνεταιρισμοί στο πλαίσιο της δράσης αποκτούν για την τριετία 2018/2021 σχετικό πάγιο εξοπλισμό. Κατά το 1ο έτος δεν έγινε προμήθεια εξοπλισμού για αυτή τη δράση.

7-Δ.iii. Βελτίωση των συνθηκών αποθεματοποίησης ελαιόλαδου. Οι Συνεταιρισμοί στο πλαίσιο της δράσης αποκτούν για την τριετία 2018/2021 σχετικό πάγιο εξοπλισμό. Κατά το 1ο έτος δεν έγινε προμήθεια εξοπλισμού για αυτή τη δράση.

8-Δ.iv. Τεχνική βοήθεια στην παραγωγή για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Οι Συνεταιρισμοί στο πλαίσιο της δράσης αποκτούν για την τριετία 2018/2021 σχετικό πάγιο εξοπλισμό: Η ανάθεση του εξοπλισμού έγινε συνολικά για την διετία 2018/2021 και κατά το 1ο έτος έγινε η προμήθεια εξοπλισμού που αντιστοιχεί στην διαθέσιμη χρηματοδότηση της δράσης.

9-Ε.i. Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία: Την τριετία 2018/2021 εφαρμόζεται στην ΟΕΦ σύστημα ιχνηλασιμότητας ελαιολάδου από το χωράφι έως το τελικό προϊόν. Το 1ο έτος η δράση ολοκληρώθηκε με την έκδοση βεβαίωσης συμμόρφωσης κατά το πρότυπο ISO 22005:2007 στην ΟΕΦ και την συμμετοχή των Παραγωγών, των ελαιοτριβείων και των τυποποιητηρίων ελαιολάδου των Συνεταιρισμών.

10-ΣΤ.i. Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος: με την ολοκλήρωση έκαστου έτους (Μάρτιος 2019, Μάρτιος 2020, Μάρτιος 2021), προβλέπεται έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων (τρίπτυχο μικρό, αναλυτικό μεγάλο), συνέντευξη τύπου προς τοπικούς φορείς και μέσα μαζικής ενημέρωσης της Λακωνίας και αρχειοθέτηση των δημοσιεύσεων. Το 1ο έτος ολοκληρώθηκαν τα σχετικά μέτρα δημοσιότητας (φυλλάδια – συνέντευξη τύπου).

Ειδικότερα για  την  ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ πλην των ανωτέρων δράσεων (1-Β.ii., 2-B.iii. 3- B.iv, 4-Γ.iii, 5-Γ.iv.) εφαρμόστηκαν και οι εξής δράσεις:

6.Δ.iii Αξιοποίηση των καταλοίπων της παραγωγής του ελαιολάδου: η δράση εφαρμόζεται σε συνέχεια σχετικών εγκαταστάσεων της εξαετίας 2012/2018 και περιλαμβάνει προμήθεια τριών παγίων: decanter επεξεργασίας 3φασικού ελαιοπυρήνα, αντικατάσταση του υποσταθμού του ελαιουργείου και ένα υπόστεγο αποθήκευσης 3φασικού ελαιοπυρήνα. Κατά το 1ο έτος υλοποιήθηκαν τα δύο πρώτα πάγια (decanter, υποσταθμός).

7-Δ.v. Βελτίωση του εργαστηρίου ανάλυσης παρθένου ελαιολάδου της ΕΑΣ: η δράση εφαρμόσθηκε και ολοκληρώθηκε το 1ο έτος (2018/2019) με προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανογράφησης και κλιματισμού – αερισμού του εργαστηρίου στον 1ο όροφο του νεόδμητου διώροφου Κτιρίου Ποιότητας, στο οποίο έχει εγκατασταθεί από το 2018 το εργαστήριο.

8-Ε.i. Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία: Την τριετία 2018/2021 συνεχίζεται η εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας ελαιολάδου από το χωράφι έως την εμφιάλωση-σήμανση, το οποίο εφαρμόζει πιλοτικά η ΕΑΣ από το 2009. Το 1ο έτος η δράση ολοκληρώθηκε με την έκδοση βεβαίωσης συμμόρφωσης κατά το πρότυπο ISO 22005:2007 στην ΕΑΣ και την συμμετοχή Παραγωγών από τις πέντε (5) συμμετέχουσες Οργανώσεις Παραγωγών, των ελαιοτριβείων των ΟΠ και του τυποποιητηρίου ελαιολάδου της ΕΑΣ.

9-ΣΤ.i. Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος: με την ολοκλήρωση έκαστου έτους (Μάρτιος 2019, Μάρτιος 2020, Μάρτιος 2021), προβλέπεται έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων (τρίπτυχο μικρό, αναλυτικό μεγάλο), συνέντευξη τύπου προς τοπικούς φορείς και μέσα μαζικής ενημέρωσης της Λακωνίας και αρχειοθέτηση των δημοσιεύσεων. Το 1ο έτος ολοκληρώθηκαν τα σχετικά μέτρα δημοσιότητας (φυλλάδια – συνέντευξη τύπου).

Oι ομιλητές τόνισαν ότι τα παραγόμενα από το πρόγραμμα αποτελέσματα βρίσκονται μέσα στα πλαίσια των ευρύτερων οι οποίοι είναι:
- Ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών σε τεχνικές καλλιέργειας φιλικές προς το περιβάλλον με στόχο την μείωση των εισροών και την παραγωγή προϊόντων ποιότητας (ολοκληρωμένη διαχείριση ελαιώνων κλπ.). Κατά αυτό τον τρόπο οι ελαιοπαραγωγοί θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που θέτει η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Διαρκής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και αύξηση των πωλήσεων τυποποιημένου ελαιολάδου.
- Παραγωγή και διάθεση στην αγορά νέων προϊόντων (ολοκληρωμένης διαχείρισης, ιχνηλασιμότητας κλπ.), προώθηση και προβολή εντός και εκτός Ελλάδας.

Στους παρισταμένους δόθηκε τρίπτυχο φυλλάδιο με τη συνοπτική εικόνα των στόχων και των δράσεων του προγράμματος εργασίας, καθώς και μεγαλύτερο φυλλάδιο που περιγράφει διεξοδικότερα την υλοποίηση του προγράμματος κατά δράση.

Δείτε το video

Video: Τ. Κούρος

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 22 και πλέον ετών

Έκθεση εικόνων

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα