«Μαραθώνια» συνεδρίαση με 45 θέματα στο ΔΣ Σπάρτης

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019 16:18 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
«Μαραθώνια» συνεδρίαση με 45 θέματα στο ΔΣ Σπάρτης

Τη Μ. Τετάρτη 24/4 και ώρα 2:15΄ μμ συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχιακού μεγάρου στην κεντρική πλατεία Σπάρτης.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
- Λήψη απόφασης να καταστεί ο Δήμος Σπάρτης  τριτεγγυητής για την υπογραφή σύμβασης της ΔΕΥΑ Σπάρτης  με την ΔΕΗ Α.Ε. για την ρύθμιση  των ληξιπρόθεσμων οφειλών  της ΔΕΥΑ Σπάρτης από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος  
Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος
- Απευθείας ανάθεση για την αγορά οικοπέδου στην Τ.Κ. Αγόριανης
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος
- Περί αποδοχής παραίτησης της Δημοτικής Συμβούλου κ. Αντωνίας Κώνστα από το Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας – ορισμός νέου μέλους – ορισμός Αντιπροέδρου
Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος
- Ορισμός δικαιούχου – προσδιορισμός και καταβολή αποζημίωσης κατά παρ.3 άρθρ.33 Ν.4483/2017 σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ετών 2017-2018 – Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.154,25 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6122.001
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος
- Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον.έτους 2019
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος
-    Περί  υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος
- Περί εγκρίσεως δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για  έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος
- Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών σχετικών  με εθνικές ή τοπικές εορτές «Εκδήλωση για τους πεσόντες μαχητές ΠΡΙΝΟΚΚΟΚΑ στο ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ»
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος
- Έγκριση δαπάνης  για εκδηλώσεις Παλαιολογείων  (ΚΑ  00-6443.002).  Εξειδίκευση   πίστωσης  για « Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» (Κ.Α. 00-6433.001)
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος
- Εξειδίκευση πίστωσης  -έγκριση δαπάνης για την υπηρεσία «Σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ για τον τουρισμό»
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος
- Έγκριση δαπάνης για προμήθεια  Βιβλίου-Λευκώματος
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος
- Περί εγκρίσεως δαπάνης και διάθεση πίστωσης για  έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης»
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος
- Έγκριση δαπάνης για προμήθεια βιβλίου για τις ιστορικές και λαογραφικές παραδόσεις του Παρδαλίου
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος
- Περί ορισμού διαχειριστών των λογαριασμένων του Δήμου  που τηρούνται στην τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ  και Πειραιώς  - κλείσιμο ανενεργών λογαριασμών
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος
- Έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος
- Διαγραφή οφειλών
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος
- Περί καθορισμού  αρδευτικής περιόδου έτους 2019  σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σπάρτης - Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης
Εισηγητής:  κ. Χρίστος Πλειώτας
- Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη δράσεων  πυροπροστασίας έτους 2018
Εισηγητής:  κ. Χρίστος Πλειώτας
- Περί κατανομής ποσού 88.766,65 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (Β’ κατανομή 2019)
Εισηγητής:  κ. Σταύρος Αργυρόπουλος
- Έγκριση εκτέλεσης της  προμήθειας   με  τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»    προϋπολογισμού 1.180.705,60€ (με Φ.Π.Α.)
Εισηγητής:  κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος
- Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» προϋπολογισμού 181.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
Εισηγητής:  κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος
- Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με  τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» προϋπολογισμού 89.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
Εισηγητής:  κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος
- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος
- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ», αναδόχου Κων/νου Μουτσόπουλου
Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος
- Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ», αναδόχου Κων/νου Μουτσόπουλου
Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος
- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΚ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 2016», αναδόχου εταιρείας ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος
- Έγκριση της αριθ.9/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ.έτους 2019»
Εισηγητής:  κ. Σάββας Βελισσάρης
- Ορισμός σημείων κάλυψης με wi-fi στα πλαίσια της πρωτοβουλίας WiFi4EU
Εισηγητής:  κ. Χριστος Πλειώτας
-  Αποδοχή αιτήματος του κ.Λαγανά Κων/νου και της ΑΔΜΗΕ για την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση φωτισμού στους χώρους αναψυχής του ποταμού Κάστωρα Τ.Κ Καστορείου» με έξοδα των ιδίων                                              
Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος
- Αποδοχή αιτήματος χρηματοδότησης ιδιώτη συντήρησης και αποκατάστασης συντριβανιού αρχαιολογικού μουσείου Σπάρτης
Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος
- Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΡΥΣΑΦΑΣ», αναδόχου Βασιλείου Παναγιωταράκου
Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος
- Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης Εργασίας και διάθεση πίστωσης ποσού 19.530,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 30-6261.004 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή ακινήτων Δ.Ε. πλην Δ.Ε. Σπάρτης»
Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος
- Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης για την «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -Πρόσκληση V
Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος
- Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ευρώτα σχετικά με τη διάθεση τεχνικού υπαλλήλου στη Δ/νση Τ.Υ., Χωρ/ξίας, ΥΔΟΜ και Περ/ντος  του Δήμου Σπάρτης
Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος
- Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Σπάρτης κατά το σχολικό έτος 2019-2020
Εισηγητής:  κ. Χρίστος Πλειώτας
- Συμπλήρωση της αρ. 164/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Ανάπλαση κέντρου Σπάρτης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος».
Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος
- Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων Μολάων»
Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος
-   Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και της  Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου: «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Ξενία Σπάρτης και μετατροπή σε Κέντρο Πολιτιστικών, Τουριστικών και Διοικητικών Δραστηριοτήτων»             
Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος
- Περί ανάκλησης ή άλλως τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 123/27-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΘΓΨΩ1Ν-Ψ3Α) απόφασης του ΔΣ Σπάρτης περί συγκρότησης επιτροπών για δήλωση ακινήτων Δήμου Σπάρτης στο κτηματολόγιο
Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος
-    Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ 2019», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής            
Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος
- Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της εργασίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΒΡΕΣΘΕΝΩΝ, ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΚΕΦΑΛΑ, ΣΚΟΥΡΑΣ, Δ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ”»
Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος
- Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της εργασίας “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 05, 06-02-2019”
Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος
- Εξέταση αιτήματος περί καταβολής αποζημίωσης στην ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0415013 η οποία περιλαμβάνεται στην κυρωθείσα Πράξη Εφαρμογής περιοχών Χαρισίου –Πλατανιστά –Αγίας Ειρήνης, κατόπιν Δικαστικής Απόφασης περί αναγνώρισης των δικαιούχων αποζημίωσης.
Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος
- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος
-  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 22 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα