Ανάκληση σκευασμάτων εντομοκτόνων

Με τη δραστική ουσία chlorpyrifos και chlorpyrifos methyl

Τετάρτη, 13 Μάιος 2020 16:31 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ανάκληση σκευασμάτων εντομοκτόνων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Λακωνίας, ενημερώνει το κοινό ότι σύμφωνα με έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, οι δραστικές ουσίες clorpyrifos και clorpyrifos methyl (εντομοκτόνα) δεν είναι πλέον εγκεκριμένες προς χρήση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιείχαν τις συγκεκριμένες δραστικές, έχουν ανακληθεί και η καταληκτική ημερομηνία χρήσης των αποθεμάτων από τον τελικό χρήστη έληξε στις 16 Απριλίου 2020.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, επισημαίνεται ότι τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων των δύο παραπάνω δραστικών ουσιών, ορίζονται πλέον για όλα τα προϊόντα στο όριο αναλυτικού προσδιορισμού, δηλαδή στο κατώτατο όριο εργαστηριακής ανίχνευσης. Με βάση την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. δύνανται να ανακαλέσουν προϊόντα από την αγορά στα οποία ανιχνεύεται chlorpyrifos ή chlorpyrifos methyl.

Επίσης, μετά από ανίχνευση οποιασδήποτε συγκέντρωσης chlorpyrifos ή chlorpyrifos methyl κατά τον έλεγχο, οι χώρες της Ε.Ε. είναι πιθανό να προβούν, μεταξύ άλλων ενεργειών, σε ανακοινώσεις στο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), το οποίο πληροφορεί τα Κράτη-Μέλη και προβαίνει σε αξιολογήσεις των προϊόντων ως προς την ασφάλειά τους με βάση τη χώρα προέλευσης.

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όλων των εμπλεκομένων στον γεωργικό πρωτογενή τομέα στην Π.Ε. Λακωνίας (καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καλλιεργητές, χρήστες γεωργικών φαρμάκων, συνταγογράφοι γεωργικών φαρμάκων, ενώσεις-ομάδες καλλιεργητών κλπ.) ως προς τα παραπάνω. Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι επιστήμονες των καταστημάτων εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και οι σύμβουλοι των καλλιεργητών να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους χρήστες γεωργικών φαρμάκων για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα