Φορολογία αγροτικών εισοδημάτων και ενισχύσεων

Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2021 19:58 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Φορολογία αγροτικών εισοδημάτων και ενισχύσεων

Με τον νέο μειωμένο ελάχιστο συντελεστή φόρου, από το 22% στο 9%, θα ξεκινήσει η φορολόγηση των αγροτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων που θα δηλωθούν φέτος, εφόσον τα ποσά τους μαζί με τυχόν εισοδήματα από πωλήσεις γεωργικών προϊόντων, που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020, δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΦΕΚ Α 167/23-7-2013), κατά τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος (καθαρού κέρδους) από την ατομική άσκηση αγροτικής δραστηριότητας λαμβάνονται υπόψη, εκτός από τα έσοδα των πωλήσεων των αγροτικών προϊόντων και τα ποσά ορισμένων ενισχύσεων και επιδοτήσεων.

Συγκεκριμένα, εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, λαμβάνονται υπόψη η βασική ενίσχυση καθώς και οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ.

Ως εκ τούτου, σε πολλές περιπτώσεις αγροτών, η βασική ενίσχυση και τα άνω των 12.000 ευρώ ποσά των πράσινων και συνδεδεμένων ενισχύσεων, αφαιρουμένων τυχόν εκπιπτόμενων δαπανών για την εξυπηρέτηση της αγροτικής δραστηριότητας, φορολογούνται με την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνεπώς, όλα αυτά τα ποσά τα οποία μέχρι του ύψους των 10.000 ευρώ επιβαρύνονταν με συντελεστή φόρου 22% έως το φορολογικό έτος 2019, από το φορολογικό έτος 2020, δηλαδή από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, θα επιβαρύνονται με συντελεστή μειωμένο στο 9%, όπως προβλέπει ο νόμος 4646/2019 (ΦΕΚ Α’ 201/12-12-2019).

Ουσιαστικά, εξαιτίας της μείωσης του ελάχιστου συντελεστή φόρου 22% στο 9% από το φορολογικό έτος 2020 και εξής, χιλιάδες αγρότες που αποκτούν πολύ χαμηλά καθαρά εισοδήματα, κάτω των 10.000 ευρώ, από την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, των οποίων το μεγαλύτερο μέρος των ακαθαρίστων εσόδων ή το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων προέρχεται από άμεσες ενισχύσεις του Πυλώνα I της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, θα δουν φέτος -στα εκκαθαριστικά των δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2020- τη φορολογία επί των ενισχύσεων αυτών να μειώνεται κατά πολύ, από το 22% στο 9%. Το ίδιο θα συμβεί και με τα άνω των 12.000 ευρώ ποσά των πράσινων και συνδεδεμένων ενισχύσεων, στις περιπτώσεις που και τα ποσά αυτά θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος και εφόσον το συνολικό καθαρό εισόδημα είναι χαμηλότερο των 10.000 ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia