Πρόληψη ενόψει αντιπυρικής περιόδου στον Δήμο Ευρώτα

Δευτέρα, 03 Απρίλιος 2023 10:22 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Πρόληψη ενόψει αντιπυρικής περιόδου στον Δήμο Ευρώτα

Στο πλαίσιο έναρξης της αντιπυρικής περιόδου 2023 ο Δήμος Ευρώτα ενημερώνει τους ιδιοκτήτες  νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, ότι υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Ειδικότερα, ο καθαρισμός περιλαμβάνει υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3 μ.), δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Επιπλέον:
- Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
- Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ) και το 50 % της κόμης τους.
- Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.)
- Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων μέχρι την 30η Απριλίου, οι υπόχρεοι θα καλούνται από τον δήμο, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης να προβούν στις εργασίες καθαρισμού των προαναφερθέντων χώρων. Σε περίπτωση εγκαταλελειμμένων χώρων ή σε περίπτωση υπόχρεων προσώπων άγνωστων στοιχείων ταυτότητας ή αγνώστου διαμονής, η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται με θυροκόλληση και με ταυτόχρονη ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας ο δήμος θα προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, ενώ σε περίπτωση περιφραγμένων ή επαρκώς περιτοιχισμένων χώρων, θα αιτείται προς την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας και βάσει αυτής θα μεριμνά για την έκδοση Εισαγγελικής παραγγελίας δυνάμει της οποίας θα προβαίνει στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων των ανωτέρω παραγράφων.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων επιβάλλεται από τον δήμο πρόστιμο 0,50 € ανά τετραγωνικό μέτρο του οικοπέδου και καταλογίζεται από τον δήμο η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti