Μια Κοινότητα για ευάλωτους στον Δήμο Μονεμβασίας

Στα «σκαριά» δομή για την προστασία ομάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα

Τρίτη, 06 Φεβρουάριος 2024 07:25 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Μια Κοινότητα για ευάλωτους στον Δήμο Μονεμβασίας

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει αναπτυχθεί ένας ενιαίος μηχανισμός κοινωνικών δομών, ο οποίος συνδυάζει ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα μέσα και τεχνικές δικτύωσης και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Σκοπός η προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως: α) πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, β) παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, γ) ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), δ) άτομα λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (πχ μακροχρόνια άνεργοι ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, ΑμεΑ, κ.α.), ε) πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες τρίτων χωρών, δικαιούχων διεθνούς προστασίας κλπ.

Σημείο αναφοράς
για όσους δοκιμάζονται
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Πελοποννήσου, ο Δήμος Μονεμβασίας προχωρά στη δημιουργία Κέντρου Κοινότητας με στόχο την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του δήμου.

Η πράξη που εντάχθηκε το προηγούμενο διάστημα είναι μεταφερόμενη από την προγραμματική περίοδο 2014-2020, με κατανεμημένη δημόσια δαπάνη ύψους 113.400 ευρώ. Προσδοκάται ότι θα προσφέρει λύσεις και υπηρεσίες σε ωφελούμενες κοινωνικές ομάδες σε περιοχές του Δ. Μονεμβασίας, που εξυπηρετούνται στο παρόν από το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας Δ. Σπάρτης. Η δομή της Σπάρτης λειτουργεί από τον Δεκέμβριο 2018 και διαθέτει κινητή μονάδα για την κάλυψη των αναγκών των λοιπών δήμων της ΠΕ Λακωνίας που συμμετέχουν μέσω προγραμματικής σύμβασης.

Υποστήριξη, δικτύωση, ευαισθητοποίηση
Το επιδιωκόμενο Κέντρο Κοινότητας του Δ. Μονεμβασίας θα χωροθετηθεί στον οικιστικό/αστικό ιστό του δήμου και θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της παρούσας πράξης έως 31/12/2025.
  Η δομή η οποία θα εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δ. Μονεμβασίας, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
- Υποδοχή – ενημέρωση – υποστήριξη των ωφελούμενων που κατατάσσονται στις «ευπαθείς ομάδες», με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και σκοπό την προώθηση στην απασχόληση (εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση, κατάρτιση ατομικών πλάνων και παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής στήριξης).
- Δικτύωση και συνεργασία με λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες και κοινωνικές δομές στην ΠΕ Λακωνίας.
- Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο ευρύ κοινό.

Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί από Δευτέρα με Παρασκευή και θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.

Η ενίσχυση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας θα συγχρηματοδοτηθεί μέχρι τις 31/12/2025.

Ως κύριο παραδοτέο έργο της πράξης λογίζεται ο ωφελούμενος πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης ο οποίος θα καταγραφεί στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (Μητρώο Ωφελούμενων), καθώς και η παρακολούθηση αυτής της πληροφορίας με τη μορφή δεικτών (ποσοτικών και ποιοτικών).

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti