Αλλαγές στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Από 1η Ιουλίου σε λαϊκές και λιανεμπόριο

Σάββατο, 18 Μάιος 2024 10:25 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Αλλαγές στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Παρεμβάσεις και διορθώσεις στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, έτσι ώστε μέχρι τέλος του έτους να έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε όλο το εύρος της ελληνικής οικονομίας, σχεδιάζει η κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται πως την 1η Ιουλίου 2024, η κάρτα τίθεται σε εφαρμογή στη βιομηχανία, το λιανεμπόριο και τις λαϊκές αγορές. Ενώ, το Υπουργείο Εργασίας εφαρμόζει την κάρτα πιλοτικά στα σούπερ μάρκετ, τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, κάτι που αφορά περίπου 500.000 εργαζόμενους. Έτσι, μια ειδική ομάδα καταγράφει τα προβλήματα δυσλειτουργικότητας που έχουν διαπιστωθεί και θα προτείνει λύσεις που βελτιώνουν την εφαρμογή του μέτρου. Μια από τις παρεμβάσεις που εξετάζονται είναι η ύπαρξη ενός μικρού, ελαστικού χρονικού ορίου, εντός του οποίου θα μπορεί ο εργαζόμενος να «χτυπά» την κάρτα του, χωρίς να αλλάζει το ωράριο εργασίας. Το όριο αυτό δεν μπορεί να είναι πάνω από 15 με 20 λεπτά, πριν και μετά τη λήξη του ωραρίου.

Από τον περασμένο Οκτώβριο, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα να μην καταχωρίζουν τις αλλαγές του ωραρίου και την υπερωριακή απασχόληση πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους. Αυτό, κατά τους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην καταγραφή υπερωριών.

Από την 1η Ιουλίου, σύμφωνα με το powergame.gr, η ψηφιακή κάρτα μπαίνει στις λαϊκές και στο λιανεμπόριο, που απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους, κατηγορία δηλαδή που υπάγονται όλοι οι αδειούχοι πωλητές των λαϊκών αγορών. Ειδικότερα, στον κλάδο των λαϊκών αγορών, αλλά και σε κάθε άλλου είδους επιχείρηση που οι εργαζόμενοι δεν ξεκινούν ή ολοκληρώνουν την ημερήσια απασχόλησή τους από την έδρα του αδειούχου πωλητή– εργοδότη, ο μηχανισμός της ψηφιακής κάρτας εργασίας διαφοροποιείται, αφού αυτή εφαρμόζεται μόνο για εργαζόμενους με φυσική παρουσία στην έδρα της επιχείρησης. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται χτύπημα κάρτας κατά την έναρξη, ή/και κατά τη λήξη της απασχόλησης των εργαζομένων, λόγω της φύσης του αντικειμένου της εργασίας, αφού καθημερινά στήνεται ο πάγκος σε διαφορετικό σημείο, τεκμαίρεται ως ωράριο εργασίας για τη συγκεκριμένη ημέρα, το δηλωθέν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ημερήσιο ωράριο εργασίας.

Σε περίπτωση προσέλευσης μετά τη δηλωμένη έναρξη του ωραρίου, ή αποχώρησης πριν τη δηλωμένη λήξη του ωραρίου, κρίνεται απαραίτητη η σήμανση της κάρτας, εφόσον η προσέλευση, καθώς και η αποχώρηση είναι εντός του προκαθορισμένου ωραρίου.

Προστατευτικές δικλείδες θεωρούνται οι εξής προβλέψεις/ρήτρες:
-Ο εργαζόμενος δικαιούται να αρνηθεί την ανάληψη εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση απαγορεύεται οποιαδήποτε δυσμενής διάκριση σε βάρος του.
-Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή και πριν από την ανάληψη της εργασίας, ο εργοδότης ακυρώσει την ανάθεσή της, ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο της εργασίας που δεν του ανατέθηκε.
-Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να συμφωνούν έναν ελάχιστο αριθμό αμειβόμενων ωρών εργασίας, αλλιώς η σύμβαση κατά παραγγελία είναι άκυρη.
-Εφαρμόζονται οι προστατευτικές για τον εργαζόμενο διατάξεις που συνδέονται με τη σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας του, και ειδικά για την υπερεργασία, την υπερωρία και τον χρόνο ημερήσιας ανάπαυσης.
-Οι συμβάσεις κατά παραγγελία θα αναγγέλλονται στο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και θα παρακολουθούνται από τους εργαζόμενους μέσω της εφαρμογής MyErgani app.
-Ο έλεγχος της εργασίας κατά παραγγελία θα διενεργείται από την Επιθεώρηση Εργασίας και για τις όποιες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίες θα επιβάλλονται τα αντίστοιχα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Τσουχτερά πρόστιμα και ποινές
Σύμφωνα με το ποινολόγιο της εργατικής νομοθεσίας, για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ήδη κάρτα εργασίας, αλλά και για αυτές που θα υπαχθούν στο καθεστώς αυτό, προβλέπονται αυστηρές χρηματικές «καμπάνες» για τους παραβάτες. Κυμαίνονται από 600 ευρώ για «μη υποβολή δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας πλήρως απασχολούμενου σε περίπτωση μεταβολής της Οργάνωσης Χρόνου και φτάνουν ως τις 10.500 ευρώ, για μη ενεργοποίηση ψηφιακής κάρτας εργαζομένου. Ενδιάμεσα προβλέπονται αρκετές ακόμα κατηγορίες προστίμων για μια σειρά παρατυπιών.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti