Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις λαϊκές αγορές

Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024 07:30 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις λαϊκές αγορές

Δημοσιεύθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία καθορίζει τις ομάδες χρηστών, τη λειτουργία, τους όρους χρήσης και τεχνικά ή άλλα θέματα σχετικά με το Ο.Π.Σ.Α.Α. και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας λαϊκής αγοράς.

Σύμφωνα με αυτή, στο Υπουργείο Ανάπτυξης λειτουργεί κεντρικά το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (ΟΠΣΑΑ), το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

Το Σύστημα αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
-Ψηφιακό Μητρώο Φορέων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Υπαίθριου Εμπορίου.
-Ψηφιακό Μητρώο Υπαίθριων Αγορών.
-Ψηφιακό Μητρώο Δραστηριοποιούμενων Υπαίθριου Εμπορίου, ανά μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου (υπαίθριες οργανωμένες αγορές, στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο).
-Υποσύστημα Διαδικτυακών Αιτήσεων (ανά κατηγορία δικαιούχων).
-Υποσύστημα Διασύνδεσης με τα Μητρώα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
-Υποσύστημα προκήρυξης αδειών, θέσεων και δικαιωμάτων πλανόδιας δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο.
-Υποσύστημα Παραγωγής και Έκδοσης Πληροφοριών Αναφορών.
-Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ενημέρωσης Πολιτών για τις δραστηριότητες του Υπαίθριου Εμπορίου.
-Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών και Ρόλων.
-Υποσύστημα Ειδοποιήσεων.

Η Διαδικτυακή Πύλη του Συστήματος αποτελεί υποσύστημα αυτού και είναι ο διαδικτυακός ιστότοπος, προσβάσιμος στη διαδικτυακή διεύθυνση https://openmarket.mindev.gov.gr , που λειτουργεί ως κομβικό σημείο πληροφόρησης και πρόσβασης σε υπηρεσίες και υποσυστήματα του Συστήματος όσον αφορά τους εμπλεκόμενους στο υπαίθριο εμπόριο φορείς, ήτοι αδειοδοτούσες αρχές, αρχές διενέργειας ελέγχων και επιβολής κυρώσεων, πωλητές, καθώς και το ενδιαφερόμενο κοινό.

Όλες οι λειτουργίες του Συστήματος είναι προσβάσιμες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ).

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti