ΣΣ ΚΑΠ: Τι ισχύει για τη σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2024 07:30 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΣΣ ΚΑΠ: Τι ισχύει για τη σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της Παρέμβασης Π3-77-1.1 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» στον τομέα της Γεωργίας του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 – 2027.

Στόχος της παρέμβασης είναι η συνεργασία των γεωργών – κτηνοτρόφων και η ενθάρρυνσή τους να συστήσουν / συμμετάσχουν σε συλλογικά σχήματα (ομάδες παραγωγών ή οργανώσεις παραγωγών) στον τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τις νέες προκλήσεις της αγοράς και να ενισχύσουν τη θέση τους στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες έχουν έδρα στην ελληνική επικράτεια, έχουν αναγνωριστεί επίσημα, ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την αναγνώριση και ο ελάχιστος αριθμός μελών κατά την αναγνώριση είναι ο εξής:
α) Για τις Ομάδες Παραγωγών φυτικής κατεύθυνσης είναι 12 και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 100.000,00 ευρώ. Κατά παρέκκλιση, για τις βιολογικές Ομάδες Παραγωγών, το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και τις ορεινές περιοχές, τα όρια διαμορφώνονται σε 6 και 50.000 ευρώ, αντίστοιχα.
β) Για τις Ομάδες Παραγωγών ζωικής κατεύθυνσης είναι 8 και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 100.000,00 €. Κατά παρέκκλιση, για τις βιολογικές Ομάδες Παραγωγών, το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και τις ορεινές περιοχές, τα όρια διαμορφώνονται σε 5 μέλη και 50.000 ευρώ, αντίστοιχα.
γ) Για τις Οργανώσεις Παραγωγών φυτικής κατεύθυνσης είναι τριάντα (30) και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 300.000,00 €. Κατά παρέκκλιση, για τις βιολογικές Οργανώσεις Παραγωγών, το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και τις ορεινές περιοχές τα όρια διαμορφώνονται σε δεκαπέντε (15) και 150.000 ευρώ, αντίστοιχα.
δ) Για τις Οργανώσεις Παραγωγών ζωικής κατεύθυνσης είναι είκοσι (20) και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 300.000,00 ευρώ. Κατά παρέκκλιση, για τις βιολογικές Οργανώσεις Παραγωγών, το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και τις ορεινές περιοχές, τα όρια διαμορφώνονται σε δέκα (10) και 150.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Οι Ομάδες Παραγωγών που αναγνωρίστηκαν πριν τη δημοσίευση της παρούσας είναι επιλέξιμες για ενίσχυση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. α και β της παρ. 1 κατά την οριστική υποβολή της αίτησης στήριξης στην Παρέμβαση Π3-77-1.1

Εάν η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος νομικού προσώπου του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου πρέπει να λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) και την υπ’ αρ. 966/71516/5.4.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Τήρηση διακριτής λογιστικής από Οργανώσεις Παραγωγών και τις Ενώσεις τους, καθώς και τις Ομάδες Παραγωγών» (Β΄ 1606).

Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως:
-10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση (σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 8 σημείο β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115)
-8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση
-6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση
-4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση
-2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση

Πηγή: etheas.gr

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti