Σε ισχύ το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων του ΟΑΕΔ

Σύμβαση εργασίας για άτομα ηλικίας 55-64 ετών
Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2011 02:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Σε ισχύ το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων του ΟΑΕΔ
Από το πρόγραμμα θα επωφεληθούν 5.000 άνεργοι, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, που έχουν απολυθεί από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και μακροχρόνια ανέργων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας λόγω της ηλικίας τους.
Οι επιχειρήσεις, που προσλαμβάνουν τους ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για 27 μήνες, ενώ η επιχορήγηση διαρκεί για 24 μήνες και ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης.
Από το πρόγραμμα μπορούν να ωφεληθούν μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από 12 μήνες), ηλικίας 55 έως και 64 ετών, καθώς και άνεργοι πρώην εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, των οποίων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καταγγέλθηκε από τις 15 Ιουλίου του 2010 και μετά. Επίσης, όσων η σύμβαση έχει καταγγελθεί μέχρι τη λήξη του προγράμματος, επίσης ηλικίας 55 έως και 64 ετών.
Στο πρόγραμμα, μπορούν να ενταχθούν παράλληλα, επιχειρήσεις δήμων και περιφερειών, οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Η ενίσχυση, που θα λάβει μια επιχείρηση, χορηγείται βάσει του Κανονισμού της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αλλά και περαιτέρω πληροφορίες για τις κατηγορίες των ωφελουμένων που μπορούν να ενταχθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν από το διαδικτυακό τύπο του ΟΑΕΔ.
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα