Καλύπτονται οι λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

Το ΥΠΕΣ πιστώνει τους λακωνικούς ΟΤΑ με 152.700 ευρώ
Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2012 02:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Καλύπτονται οι λειτουργικές δαπάνες των σχολείων
Με το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ πιστώνονται οι δήμοι της χώρας από το υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να καλύψουν λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.
Τα ποσά κατανέμονται στους δικαιούχους δήμους με χρηματική εντολή του υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Εποπτικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι γενικοί γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προκειμένου οι πιστώσεις που διατίθενται από το ΥΠΕΣ να καταβληθούν άμεσα από τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες σχολικές Επιτροπές ή Εφορείες (στην περίπτωση των μειονοτικών σχολείων).
Σε τοπικό επίπεδο, οι λακωνικοί δήμοι θα πιστωθούν με το ποσό των 152.700 ευρώ περίπου και θα πρέπει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, όπως προβλέπει η σχετική απόφαση.
Αναλυτικά, τα χρήματα που κατανέμονται στους πέντε «καλλικρατικούς» δήμους της Λακωνίας έχουν ως εξής:
• Ανατολικής Μάνης: 21.127,16
• Ελαφονήσου: 1.532,69
• Ευρώτα: 28.667,59
• Μονεμβασιάς: 37.575,67
• Σπάρτης: 63.780,03