Αυστηροί και επιτόπιοι έλεγχοι στις οινοποιητικές επιχειρήσεις

Η ΠΕ Λακωνίας προειδοποιεί
Τετάρτη, 05 Σεπτέμβριος 2012 03:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τέλος στην οινοποίηση μη οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών που προέρχονται από αμπελοτεμάχια τα οποία δεν εντάσσονται στο δυναμικό παραγωγής του αμπελοοινικού τομέα βάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με σχετικό έγγραφό του.
Μάλιστα, προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος στις οινοποιητικές επιχειρήσεις μη επιλέξιμων σταφυλιών, το υπουργείο καθιστά υποχρεωτική την αναγραφή στα τιμολόγια/ δελτία παραλαβής που εκδίδονται κατά την παραλαβή των σταφυλιών από τις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εμπορικές):
-Του ονοματεπωνύμου και του ΑΦΜ του αμπελουργού
-Της ποικιλίας αμπέλου των σταφυλιών και
-Του κωδικού αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος) του αμπελουργικού μητρώου, τον οποίο πρέπει να δηλώσουν οι παραγωγοί στις επιχειρήσεις.
Οι εμπορικές επιχειρήσεις οφείλουν να εφοδιάσουν τις οινοποιητικές επιχειρήσεις με συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία των αμπελουργών.
Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απαγορεύεται η παραλαβή και η επεξεργασία στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου, καθώς και η παραγωγή, επισήμανση, εμφιάλωση/συσκευασία και η διάθεση στην αγορά αμπελοοινικών προϊόντων από επιχειρήσεις οι οποίες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Κοινή Οργάνωση Γεωργικών Αγορών για τα αμπελοοινικά προϊόντα (Καν.1234/2007 και οι εφαρμοστικοί αυτού), ανεξάρτητα αν αυτές διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας ή/ και  εμφιάλωσης, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία.
Οι οινοποιητικές επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με την τήρηση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, πέραν των ποινικών και άλλων διοικητικών κυρώσεων οι οποίες προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, θα δεσμεύονται οι ποσότητες οινικών προϊόντων για τις οποίες υπάρχουν αμφιβολίες για την επιλεξιμότητά τους και δεν θα έχουν δικαίωμα ένταξης σε επενδυτικά προγράμματα και στα ειδικά μέτρα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.
Στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας θα πραγματοποιήσει απροειδοποίητα, αυστηρούς, επιτόπιους ελέγχους στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις και στα σημεία παραλαβής σταφυλιών προς οινοποίηση της περιοχής αρμοδιότητάς της, κοινοποιώντας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το πρόγραμμα των επιτόπιων ελέγχων, καθώς και τα ευρήματα αυτών.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 27310-93800, εσωτ. 1106.
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Spartaland