Στους 787.035 οι άνεργοι τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ

Ελαφρά μειωμένος κατά 0,99% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, αλλά αυξημένος κατά 13,52% σε σχέση με τον ίδιο...
Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος 2012 03:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Στους 787.035 οι άνεργοι τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ
Ελαφρά μειωμένος κατά 0,99% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, αλλά αυξημένος κατά 13,52% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, ήταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Απασχολήσεων Εργατικού Δυναμικού.
Τον Αύγουστο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ έφθασαν στα 787.035 άτομα, εκ των οποίων 324.876 είναι άνδρες (ποσοστό 41,28%) και 462.159 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,72%).
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για το μήνα Αύγουστο 2012 ανήλθε σε 121.801 άτομα, από τα οποία 35.411 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και 86.390 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 63,64% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 26,69% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 9,67%.
 Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 56.778, μειωμένες κατά 37,46% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένες κατά 12,56% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011. Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 17.100 (μειωμένες κατά 27,39% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά 1,71% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 19.725 (μειωμένες κατά 34,07% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένες κατά 5,38% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 22.131. Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 36.825, το 53,56% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά 31,13% από τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο (53.469) και αυξημένο κατά 1,96% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011.
Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά 2.178 θέσεις εργασίας, έναντι 14.131 τον Ιούλιο και 8.237 τον Αύγουστο του 2011.