Με απλή εξουσιοδότηση ο κλειδάριθμος από τις ΔΟΥ

Με την προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης θα μπορεί να γίνεται εφεξής η παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις ΔΟΥ, σε περίπτωση μη...
Τρίτη, 24 Μάιος 2011 03:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Με απλή εξουσιοδότηση ο κλειδάριθμος από τις ΔΟΥ

Με την προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης θα μπορεί να γίνεται εφεξής η παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις ΔΟΥ, σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ, σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του φυσικού προσώπου ή του νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό πρόσωπο στη ΔΟΥ για την παραλαβή του κλειδαρίθμου (αντί του ειδικού πληρεξουσίου), αρκεί η προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.ΕΠ. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό και δεν απαιτείται να αναγράφεται σαν ειδικό πληρεξούσιο ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Επισημαίνεται επίσης ότι και σε περίπτωση προσκόμισης γενικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τον κλειδάριθμο από τις Δ.Ο.Υ.
Όσον αφορά εξάλλου τον έλεγχο των αποδείξεων, το υπουργείο διευκρινίζει ότι όταν το ποσό της επιστροφής είναι πάνω από 1.500 ευρώ, θα εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο σχετικό έγγραφο της ΓΓΠΣ (Δ16 1067094/09 Μαΐου 2011) και στον έλεγχο αυτό, όπως επισημαίνεται, θα περιλαμβάνονται και οι αποδείξεις δαπανών του κωδ. 049, οι οποίες μετά τον έλεγχο θα φυλάσσονται σε κλειστό φάκελο και θα παραμένουν στη Δ.Ο.Υ..
Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, ανεξαρτήτως αν το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό ή χρεωστικό, ο έλεγχος -όπως διευκρινίζεται- θα γίνεται σε στοχευμένο και τυχαίο δείγμα, για την υλοποίηση του οποίου θα σταλούν ανά Δ.Ο.Υ. καταστάσεις φορολογουμένων σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Για τις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί καταστρατήγηση του κινήτρου με δήλωση ανακριβών ποσών στις δηλώσεις εισοδήματος, τονίζεται για μία ακόμη φορά, είναι αυτονόητο ότι θα υπάρξουν οι συνέπειες που ορίζονται από το νόμο.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα