30 εκατ. ευρώ η προκήρυξη του «Εξωστρέφεια» για επιχειρήσεις

Προκηρύχθηκε από τη γενική γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων», που...
Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011 02:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
30 εκατ. ευρώ η προκήρυξη του «Εξωστρέφεια» για επιχειρήσεις

Προκηρύχθηκε από τη γενική γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων», που περίμεναν χιλιάδες υποψήφιοι επενδυτές και επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων και υπό προϋποθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30 εκ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή, ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Επενδυτική πρόταση μπορούν να υποβάλουν είτε μεμονωμένα, είτε ως συμμέτοχος/εταίρος σε ομαδικό σχήμα:
- Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010.
- Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα του Εμπορίου,  υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον μία επιλέξιμη επιχείρηση της περίπτωσης (Α). 
- Υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της  Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών με τουλάχιστον δύο πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α). 
- Ομάδες (τουλάχιστον τριών) επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιμότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και υποβάλλουν εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 έως 250.000 ευρώ, με το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης να διαμορφώνεται από 40% ως 50% όπως αναλυτικά παρατίθενται στον Οδηγό (εξαρτάται από το εάν η επιχείρηση υποβάλλει μεμονωμένη πρόταση, ή υποβάλλει ως συμμέτοχος σε ομαδικό σχήμα, καθώς και από το μέγεθος της επιχείρησης).

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 10/3 μέχρι τις 24/5/2011 μέσω των διαδικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ και του ΥΠΟΙΑΝ (www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr).

Το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους, καθώς επίσης για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο Λακωνίας στο τηλέφωνο 2733022279, εσωτ. 19, κ. Λιανός Γεώργιος και το γραφείο πληροφόρησης κοινού της ΕΥΔ- ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.

Ενημερωτική εκδήλωση από το Επιμελητήριο
Η λεπτομερής παρουσίαση του Προγράμματος στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νομό μας θα γίνει από το Επιμελητήριο Λακωνίας σε ειδική εκδήλωση, που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Δευτέρα 28 Μαρτίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου στη Σπάρτη  (Λυκούργου 61). Η ενημέρωση θα ξεκινήσει στις 6.30 μμ.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia