Υπουργική Απόφαση για τα κριτήρια 10.600 προσλήψεων στο Δημόσιο

Οι επιτυχόντες  στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ κατά τα έτη 2009-10 και οι απόφοιτοι των Εθνικών Δημόσιων Σχολών Δικαστών, Διοίκησης, Αυτοδιοίκησης,...
Τρίτη, 08 Μάρτιος 2011 02:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Υπουργική Απόφαση για τα κριτήρια 10.600 προσλήψεων στο Δημόσιο

Οι επιτυχόντες  στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ κατά τα έτη 2009-10 και οι απόφοιτοι των Εθνικών Δημόσιων Σχολών Δικαστών, Διοίκησης, Αυτοδιοίκησης, Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων και αιτούντες για θέση στην Υγεία- Πρόνοια, Άμυνα, Σώματα Ασφαλείας, Παιδείας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών, είναι οι πρώτοι που θα πάρουν σειρά για πρόσληψη φέτος, στο Δημόσιο.

Σε κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών για τις προτεραιότητες και κριτήρια προσλήψεων στο δημόσιο, πρωτίστως επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού για τα κενά που δημιουργούνται από τη συνταξιοδότηση 54.000 έμπειρων υπαλλήλων κυρίως σε νευραλγικούς τομείς του Δημοσίου. 

Όπως έχει προαναγγελθεί, το τρέχον έτος στο πλαίσιο του 1 πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις, θα προσληφθούν 10.600 άτομα ως μόνιμο  προσωπικό στο Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων και των μετατάξεων που θα γίνουν

Σύμφωνα με την  Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης και ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, για πρόσληψη προηγούνται:
 - Οι τομείς Υγείας, Πρόνοιας, Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία και ΣΕΠΕ), η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, οι ΟΤΑ, κυρίως οι τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες καθαριότητας, οι παιδικοί σταθμοί, καθώς και εξειδικευμένο επιστημονικό ή τεχνικό προσωπικό στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3812/09.

Οι ανάγκες των ως άνω φορέων καλύπτονται ιδίως από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών:
 - Αποφοίτους όλων των παραγωγικών σχολών του δημοσίου, όπως, Εθνική Σχολή Δικαστών, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων (Ευελπίδων, Ικάρων και Ναυτικών Δοκίμων), Σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής
 - Υπό μεταφορά προσωπικό των φορέων των περιπτώσεων στ΄ έως και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, προς τους φορείς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) (δημόσιες υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού) σε σχέση με τις συγκεκριμένες ανάγκες που αυτό θα καλύψει, με εξαίρεση τις μεταφορές προσωπικού που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3852/2010.
 - Περιλαμβανόμενοι σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και των φορέων που εκδόθηκαν μέχρι την 31-12-09
 - Περιλαμβανόμενοι σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και των φορέων που εκδόθηκαν μετά την 01-01-2010
 - Διοριστέοι βάσει ειδικών διατάξεων
 - Αιτήματα των φορέων που υποβλήθηκαν για έγκριση στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων του έτους 2011.

Ορίζονται επίσης τα κριτήρια:
 - Αριθμός αποχωρήσεων εξειδικευμένου προσωπικού της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή φορέα εντός του προηγούμενου έτους (μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), τα καθήκοντα του οποίου είναι συναφή με τους τομείς προτεραιότητας.
 - Νέες αρμοδιότητες της υπηρεσίας ή του φορέα που προέκυψαν από μεταγενέστερο του οργανισμού θεσμικό πλαίσιο ή από μεταβίβασή τους από άλλο φορέα καθώς και δράσεις για τις οποίες απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.
 - Αριθμός προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα που μετατάχθηκε σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου κατά το προηγούμενο και το τρέχον έτος.
 - Αριθμός προσωπικού ανά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα που μετατάχθηκε από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά το προηγούμενο και το τρέχον έτος.
 - Αριθμός προσωπικού της υπηρεσίας ή του φορέα που υπηρετεί με απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες ή φορείς, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές διατάξεις .
 - Αρμοδιότητες υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε άλλους φορείς.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia