Μετεγκατάσταση γραφείων ΠΑΠΕΛ

Αντιδράσεις και ερωτηματικά για τη διακήρυξη εκμίσθωσης
Σάββατο, 19 Ιούνιος 2010 03:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Ανατροπή στην εξαγγελθείσα μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από την Αθήνα στη διοικητική του έδρα την Τρίπολη φέρνει η απόφαση της Συγκλήτου για αναζήτηση και μίσθωση νέων γραφείων σε περιοχή της Αθήνας.
Σύμφωνα με αρχική ενημέρωση του Πρυτανικού Συμβουλίου στον παλαιό εκμισθωτή κ. Στράτο Καπετανίδη, προέκυπτε πως μετά την λύση της μίσθωσης των εκεί γραφείων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου-ΕΛΚΕ και βάσει της από 11/23.2.10 απόφασης εγκατάστασης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και των άλλων υπηρεσιών στην Τρίπολη, μόνο  ένα μικρό γραφείο με δύο - τρεις υπαλλήλους θα διατηρείτο στην Αθήνα. Πληροφορία που επιβεβαίωσε και ο πρύτανης Πελοποννήσου κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, στην από 20/3 τηλεφωνική συνομιλία του με τον κ. Καπετανίδη.
Ωστόσο, η ήδη από 17/3 αναρτηθείσα στο διαδίκτυο διακήρυξη του ΠΑΠΕΛ, έθεσε νέα δεδομένα στις δημόσιες ανακοινώσεις της πρυτανείας δημιουργώντας πληθώρα αποριών και ενστάσεων.
Συγκεκριμένα, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου ενέκρινε τη διενέργεια διαγωνισμού με αντικείμενο τη μίσθωση ακινήτου, κενού και ετοιμοπαράδοτου, ωφέλιμης συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον εκατόν ογδόντα με διακόσια μ2  (180-200 τμ) για τη στέγαση των γραφείων του πρύτανη, των αντιπρυτάνεων, της γραμματείας τους και της γραμματείας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Αθήνα. Επιθυμητή τοποθεσία του ακινήτου έχει οριστεί θέση πλησίον του οδικού άξονα λεωφόρου Κηφισίας, ενώ ανώτατο μηνιαίο πληρωτέο μίσθωμα, το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένων του χαρτοσήμου, τυχόν κρατήσεων, φόρων δαπανών καθαρισμού κλπ.
Η ένσταση που προβάλλει ο μέχρι χθες εκμισθωτής του ΠΑΠΕΛ κατά του περιεχομένου της  διακήρυξης, έγκειται στο γεγονός ότι αυτή -σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του- περιλαμβάνει όρους που περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Αναλυτικότερα, ο κ. Καπετανίδης θέτει ισχυρά ερωτήματα για την σκοπιμότητα του νέου διαγωνισμού, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου στην Αθήνα μειώνονται, το μίσθωμα αυξάνεται από 2.200 σε 2.500 ευρώ για μικρότερο εμβαδόν ακινήτου (από 180 σε 200 τμ) και «φωτογραφίζεται» ως καταλληλότερη η τοποθεσία των νέων γραφείων. Επισημαίνει επιπλέον, ότι ο νέος χώρος των πανεπιστημιακών γραφείων συνολικής επιφανείας 200 τμ, δε θα συμπεριλαμβάνει και δραστηριότητες του ΕΛΚΕ, που είναι η μόνη υπηρεσία που -όπως φαίνεται από τη νέα διακήρυξη- θα μεταφερθεί στην Τρίπολη.
Μάλιστα, ο κ. Καπετανίδης, κατόπιν κοινοποίησης της έγγραφης ένστασής του στον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον πρύτανη και τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρακαλεί για την επανάληψή του με σύννομες διαδικασίες.
Ωστόσο, ο διαγωνισμός συνεχίζεται με τους ίδιους όρους και τον κ. Καπετανίδη, καθότι ενιστάμενος, να εμμένει στη συμμετοχή του με την ελπίδα στο τέλος να δικαιωθεί.
Αξιοσημείωτο δε, είναι το γεγονός της απόσυρσης της διακήρυξης του διαγωνισμού από την επίσημη ιστοσελίδα του πανεπιστημίου, παρότι αυτός ακόμα «τρέχει», απορία την οποία και εξέφρασε ο ενιστάμενος στην Επιτροπή του Διαγωνισμού. Πρόκληση κατά τον ίδιο μάλιστα, αποτελεί η απάντηση της επιτροπής, ότι δεν υπάρχει λόγος να παραμένει ο διαγωνισμός στο ίντερνετ, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει την ίδια ώρα που είναι αναρτημένοι και παλαιότεροι, αλλά και εν εξελίξει διαγωνισμοί.
Με τη συμμετοχή λοιπόν δύο ενδιαφερομένων, έχει ήδη γίνει η κατάθεση των φακέλων με τα τυπικά δικαιολογητικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά ανοίχτηκαν, έγινε αυτοψία των δύο ακινήτων και αναμένεται πλέον η κοινοποίηση της απόφασης.