«Κόλλησε» στο Νομαρχιακό Συμβούλιο η εγκατάσταση του δεματοποιητή

Αρνητικά γνωμοδότησε το νομαρχιακό συμβούλιο στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δεματοποίηση-προσωρινή αποθήκευση σύμμεικτων αστικών λυμάτων στην περιοχή του ΧΑΔΑ...
Πέμπτη, 17 Ιούνιος 2010 03:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Αρνητικά γνωμοδότησε το νομαρχιακό συμβούλιο στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δεματοποίηση-προσωρινή αποθήκευση σύμμεικτων αστικών λυμάτων στην περιοχή του ΧΑΔΑ του Δήμου Σπαρτιατών.
Κατά τη συζήτηση που διεξήχθη σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του ΝΑ λόγω εκπνοής της προθεσμίας για γνωμοδότηση -μετά και το υπόμνημα 33 κατοίκων της περιοχής-, το Σώμα έλαβε υπόψη τα επιχειρήματα σύμφωνα με τα οποία η Δ/νση ΠΟΧΩΠΕ έκρινε ελλιπή την μελέτη, παραθέτοντας τις ουσιώδεις παραλείψεις της και ζητώντας την συμπλήρωσή της.
Ο εισηγητής του θέματος κ. Νίκος Μηλιάκος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους το ΝΣ θα έπρεπε να γνωμοδοτήσει κατά της συγκεκριμένης ΜΠΕ, προβάλλοντας τα σημεία της ανωριμότητάς της και των βασικών της ελλείψεων, προτείνοντας παράλληλα τη συμπλήρωσή της.
Συγκεκριμένα ο εισηγητής εστίασε στα ακόλουθα:
1. «Οι εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης είναι απορίας άξιον γιατί δεν περιέλαβαν και τη θέση που -όπως όλοι έχουμε μάθει από τις διαμαρτυρίες των κατοίκων του Δήμου Κροκεών- έχει επιλεγεί από το Σύνδεσμο Στερεών Αποβλήτων για ΧΥΤΑ-ΧΥΤY και για τον οποίο γίνονται εδώ και μήνες μελέτες (που ακόμα δεν έχουμε δει) και περιελήφθη η θέση Παναγιωτιάνικα της Κοινότητας Καρυών.
2. Με ποια λογική ξεκινούν την κατασκευή «αποθήκης» χωρίς άδεια, η οποία σταματά με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, ενώ και μόνο από τις φωτογραφίες φαίνεται ότι στη πραγματικότητα αφορά κτίριο τοποθέτησης του δεματοποιητή; Είναι δυνατόν λοιπόν το ΝΣ να συρθεί σε θετική γνωμοδότηση για ΜΠΕ που περιλαμβάνει αυθαίρετα κτίσματα, όταν αποσιωπά όλα τα διοικητικά θέματα που έχουν προκύψει για το εξεταζόμενο θέμα; Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η 59/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Τρίπολης, που αναφέρει: «…δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες, εάν το υπό ανέγερση κτίσμα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως αποθήκη ή για άλλη εκτός αποθήκης χρήση ενόψει του προορισμού των μηχανημάτων που θα τοποθετηθούν (δεματοποιητής, η οποία όμως είναι ανεπίτρεπτη για τη συγκεκριμένη περιοχή...».
3. Από τη ΜΠΕ απουσιάζει η ολοκληρωμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των προκυπτόντων υγρών αποβλήτων (στραγγίδια), κάτι που είναι συστατικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης μελέτης. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί στο μελετητή, ότι τα προκύπτοντα υγρά απόβλητα από τη δεματοποίηση, δεν έχουν καμία σχέση με τα αστικά υγρά απόβλητα. Είναι γνωστά σε όλους τα τεράστια προβλήματα που παρουσιάστηκαν από τα στραγγίδια στο ΧΥΤΑ στα Άνω Λιόσια και τις ειδικές τεχνικές που εφαρμόσθηκαν. Βέβαια, θα πρέπει να τονισθεί ότι η οποιαδήποτε μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων που περιλαμβάνεται σε ΜΠΕ, θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία.
4. Δεν είναι δυνατόν να αναφέρεται, ότι η αποθήκευση των δεματοποιημένων απορριμμάτων θα γίνεται στο χώρο του ΧΑΔΑ Αφυσσού, τη στιγμή που για το συγκεκριμένο σημείο έχει αποφασισθεί να αποκατασταθεί. Σχετική είναι η απόφαση νομάρχη Λακωνίας για τον τερματισμό της λειτουργίας του ΧΑΔΑ.
5. Δεν μου είναι εύκολο να καταλάβω -τουλάχιστον εγώ- πώς η υπαίθρια αποθήκευση είναι ασφαλής, όταν δεν διασφαλίζεται:
- Ο πραγματικός χρόνος αποθήκευσης, που θα στηρίζεται σε ρεαλιστικά και όχι σε υποθετικά στοιχεία.
-  Ο τρόπος ασφάλισης έναντι διάτρησης είτε από τρωκτικά, είτε από πτηνά.
- Η πλήρης συγκέντρωση στραγγιδίων από ολόκληρο το χώρο αποθήκευσης (άρα στεγάνωση ολοκλήρου του χώρου αποθήκευσης).
6. Δυστυχώς, στην εξεταζόμενη ΜΠΕ δεν λαμβάνεται υπόψη η άμεση γειτνίαση του προτεινόμενου τόπου με μνημεία (βυζαντινές εκκλησίες και προϊστορικά μνημεία), καθώς και με το μοναστήρι των Αγ. Τεσσαράκοντα, σημείο όχι μόνο θρησκευτικού ενδιαφέροντος, αλλά και τουριστικού.
7. Πώς είναι δυνατό να μη λαμβάνονται υπόψη οι αρνητικές εισηγήσεις των αρμοδίων φορέων (Αρχαιολογικές Υπηρεσίες). Με βάση αυτές η τοπική κοινωνία έχει ασκήσει την υπ’ αριθμ. 4554/2010 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι σε άλλη περίπτωση με την 293/2010 απόφασή του το ΣΤΕ έκρινε παράνομη την εγκατάσταση έργου ή δραστηριότητας πλησίον αρχαιολογικού χώρου.
8. Προκαλεί εντύπωση πώς η εξεταζόμενη ΜΠΕ αγνοεί το τμήμα των αρχαιολογικών και άλλων θεμάτων, ειδικά όταν υπάρχουν τεκμηριωμένες εισηγήσεις υπηρεσιών.
9. Στην εξεταζόμενη ΜΠΕ αναφέρεται ότι η διαθέσιμη έκταση για την εγκατάσταση είναι 11 στρέμματα. Αυτό όμως είναι σε αναντιστοιχία με την απόφαση του ΔΣ του Δήμου Σπαρτιατών, που μιλά για παραχώρηση 6 στρεμμάτων για την εγκατάσταση και μόνο αυτή του δεματοποιητή και όχι για αποθήκευση. Τελικά τί ισχύει, τί στη πραγματικότητα διαπραγματεύεται η εξεταζόμενη ΜΠΕ και τελικά ποια είναι η αλήθεια;».
Στη συνεδρίαση επίσης παρέστησαν και έδωσαν διευκρινίσεις, ο προϊστάμενος της δ/σης ΠΟΧΩΠΕ κ. Δημ. Λιακάκος και εκπρόσωποι των 33 ενιστάμενων κατά της ΜΠΕ κατοίκων με το δικηγόρο τους, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους.  
Στη εισήγηση που κατέθεσε ο κ. Λιακάκος, διατηρούνται επιφυλάξεις για την αρτιότητα της μελέτης και ενόψει επιπλέον και της εκκρεμοδικίας προτείνεται η συμπλήρωσή της.
Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι στο έγγραφό του ο κ. Λιακάκος ανέφερε -μεταξύ άλλων- ότι στην εξεταζόμενη ΜΠΕ:
- Δεν έχει γίνει επικαιροποίηση της μελέτης και αναφορά στις πρόσφατες κρίσιμες αποφάσεις, αδειοδοτήσεις, έγγραφα που είναι σχετικά με το σχεδιαζόμενο έργο. Συγκεκριμένα δεν αναφέρονται η υπ’ 208/02.06.2009 απόφαση νομάρχη Λακωνίας, που αφορά στην παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ, η υπ’ αριθμόν 59/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, η υπ’ αριθμόν 48/2009 οικοδομική άδεια, η ανέγερση του κτιριακού συγκροτήματος δυνάμει της παραπάνω αδείας, η υπ’ αριθμόν πρωτ. 7005/17.11.2009 έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών και υπολογισμός προστίμων των ΤΠ και ΚΕ Σπάρτης, σχετική με το προαναφερθέν κτιριακό έργο, η υπ’ αριθμόν 479/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, όπως μεταρρυθμίστηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
- Δε θεωρείται επαρκής η περιγραφή στον σχεδιασμό της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού της μονάδας και κυρίως της λειτουργίας του. Οι τιμές ΒΟD5 και CΟD των στραγγισμάτων που αναφέρονται στην ΜΠΕ, κατά την άποψή μας, έχουν ληφθεί εξαιρετικά μικρές με αποτέλεσμα να τίθενται σε αμφιβολία και οι τιμές απορροής των υγρών αποβλήτων μετά την επεξεργασία τους.  
Επίσης, στην μελέτη δεν γίνεται αναφορά σχετικά με την διάθεση της παραγόμενης ιλύος του βιολογικού καθαρισμού.
- Δεν προβλέπεται στεγανοποίηση ή έστω τσιμεντόστρωση με κατάλληλες κλίσεις του χώρου εναπόθεσης των δεματίων, ώστε να συλλέγονται τα στραγγίσματα που παράγονται από τυχούσα αστοχία αυτών.
- Δεν αναφέρονται και δεν αξιολογούνται τα υφιστάμενα σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία που χωροθετούνται στην ευρύτερη περιοχή του έργου.
- Δεν αξιολογήθηκαν οι παρατηρήσεις της Υπηρεσίας επί της ΠΠΕ κατά την εκπόνηση της ΜΠΕ (σχετ. 5685/17.08.2009 θετική γνώμη της υπηρεσίας με παρατηρήσεις επί της ΠΠΕ, πριν τις σχετικές Δικαστικές Αποφάσεις).
 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα