Αναστολή καταβολής δόσεων δανείων

Δεκτό το αίτημα φορέων πυρόπληκτων νομών
Σάββατο, 16 Ιανουάριος 2010 02:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Αναστολή καταβολής δόσεων δανείων

Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την εξασφάλιση ρευστότητας στην ελληνική αγορά έγινε δεκτό το αίτημα για αναστολή επί διετία της καταβολής των δόσεων των δανείων που χορηγήθηκαν με εγγύηση του δημοσίου σε επαγγελματίες που υπέστησαν ζημία κατά τις πυρκαγιές του 2007.
Η τροπολογία που δικαιώνει τις συντονισμένες ενέργειες των προέδρων επιμελητηρίων, των κυβερνητικών και των άλλων κομμάτων βουλευτών των πυρόπληκτων νομών έχει ως εξής:
«Επιχειρήσεις και επαγγελματίες των πυρόπληκτων νομών κατά τις πυρκαγιές του 2007 στους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια δυνάμει της με αριθμό 2/54310/0025/13-9-2007 απόφασης του υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β 1858) δικαιούνται να ζητήσουν μέχρι την 15.4.2010 αναστολή επί διετία και αναδρομικά από 1.1.2010 της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής σύμφωνα με την περιοδικότητα του εκτοκισμού που προβλέπεται στη σύμβαση. Υπόχρεοι προς αποπληρωμή των τόκων είναι οι δανειολήπτες».