ΟΑΕΔ ? ΚΠΑ 2 Σπάρτης

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης
Τρίτη, 15 Δεκέμβριος 2009 02:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΟΑΕΔ ? ΚΠΑ 2 Σπάρτης

Με κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα, εγκρίθηκε η καταβολή έκτακτου επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης.

Από τον ΟΑΕΔ – ΚΠΑ 2 Σπάρτης ανακοινώθηκε ότι δικαιούχοι είναι όσοι κατά την 3η Νοεμβρίου 2009 είναι εγγεγραμμένοι ως μακροχρονίως άνεργοι (επιδοτούμενοι ή όχι) στον Οργανισμό. Μακροχρονίως άνεργος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα δώδεκα τουλάχιστον συνεχών μηνών.
Το επίδομα επίσης δικαιούνται όσοι κατά την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου (10/12/2009):
 α. Επιδοτούνται λόγω ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και το ύψος του επιδόματος που τους χορηγείται δεν υπερβαίνει το ποσό του βασικού επιδόματος ανεργίας.
 β. Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι και δικαιούνται ή δικαιώθηκαν στο έτος 2009 το ειδικό βοήθημα της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α΄).
Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν τους τακτικά επιδοτούμενους λόγω ανεργίας και επίσχεσης, όσους δικαιώθηκαν ή δικαιούνται εντός του 2009 το βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, όσους δικαιώθηκαν ή δικαιούνται εντός του 2009 το βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα των ανέργων, καθώς και τους αποφυλακισμένους.
Δεν είναι δικαιούχοι ούτε όσοι επιδοτούνται με ειδικές ρυθμίσεις και επιδοτήσεις λόγω μεταφοράς ή συγχώνευσης επιχείρησης ούτε και οι επιδοτούμενοι άνεργοι με το έντυπο Ε 303.
Το ύψος της ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης ορίζεται για κάθε δικαιούχο σε τετρακόσια ευρώ.
Το ποσό θα κατανεμηθεί σε δύο δόσεις των διακοσίων ευρώ, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί μέχρι 31/12/2009 και η δεύτερη μέχρι 30/6/2010.
Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς τον ΟΑΕΔ ή προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Κάθε δικαιούχος θα λάβει την οικονομική ενίσχυση από μία μόνο πηγή.
Όσοι δεν έχουν προσκομίσει λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και να δηλώσουν το σχετικό λογαριασμό ΕΤΕ, στον οποίο θα εμφανίζονται ως πρώτοι δικαιούχοι. Δεν απαιτείται να υποβάλουν σχετική αίτηση.
Η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων θα γίνει αυτόματα από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης του Οργανισμού.