Μέτρα για να ορθοποδήσουν έξι πυρόπληκτοι νομοί προτείνουν τα Επιμελητήριά τους

Στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαΐας και Εύβοιας υπέβαλαν στην υπουργό Οικονομίας,...
Παρασκευή, 06 Νοέμβριος 2009 02:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Μέτρα για να ορθοποδήσουν έξι πυρόπληκτοι νομοί προτείνουν τα Επιμελητήριά τους

Στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαΐας και Εύβοιας υπέβαλαν στην υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Κατσέλη, προτάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων νομών:

Εξειδικευμένη δράση στήριξης της επιχειρηματικότητας

Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, οι υπογράφοντες πρόεδροι θεωρούν σημαντικό να προβλεφθούν επιπλέον μέτρα για τη στήριξη των επενδύσεων στις περιοχές αυτές. Αναφέρουν συγκεκριμένα ότι θα ήταν πολύ σημαντική η προσθήκη στο ήδη υπάρχον ΠΕΠ μιας νέας δράσης που θα αφορά αποκλειστικά στις επιχειρήσεις των πυρόπληκτων νομών και θα προβλέπει μέτρα ειδικά σχεδιασμένα γι’ αυτές. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, για να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, θα πρέπει να περιληφθούν και οι νέες, υπό σύσταση επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και να δημιουργηθούν νέες εστίες ανάπτυξης και απασχόλησης. Η πρόταση αυτή έχει φυσικά ως προϋπόθεση την αύξηση του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος των αντίστοιχων Περιφερειών.
Οι ενέργειες αυτές θεωρούνται από τα Επιμελητήρια ως οι πιο ενδεδειγμένες και άμεσα αποτελεσματικές, δεδομένου ότι οι επενδύσεις μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου αφενός βρίσκονται σε στασιμότητα, αφετέρου είναι τελείως απρόσιτες για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τη στιγμή που μόνο τέτοιες επιχειρήσεις εκ των πραγμάτων θα μπορούσαν να ιδρυθούν ή να επιβιώσουν και ν’ αναπτυχθούν, δίνοντας ζωή  στους παραπάνω νομούς.
Επιπλέον θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα οι καθυστερήσεις που εμφανίζονται τόσο στην εξέταση και έγκριση των επενδύσεων που έχουν υποβληθεί για ένταξη (η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις υπερβαίνει το ένα έτος) όσο και στην καταβολή των οφειλομένων ποσών επιχορήγησης. Όσοι χειρίζονται τις επενδύσεις αυτές θα πρέπει να κατανοούν ότι οι υποψήφιοι επενδυτές -σχεδόν στο σύνολό τους μικρομεσαίοι- έχουν ήδη προβεί σε δαπάνες, σε μια τραγική για τις περιοχές τους συγκυρία, μέχρι στιγμής χωρίς αντίκρυσμα.

Προγράμματα εγγυοδοσίας της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
Τα εγγυημένα από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δάνεια ζητείται να παραταθούν για ένα έτος και οι προβλεπόμενες έξι δόσεις να μετατραπούν σε δώδεκα, ώστε να καταστεί δυνατή η αποπληρωμή χωρίς τη δημιουργία προβλημάτων ρευστότητας στις επιχειρήσεις.

Ρευστότητα της οικονομίας
Οι υπογράφοντες επικροτούν την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει το χρόνο αναγγελίας των ακάλυπτων επιταγών και να διαγράψει από τον «Τειρεσία» όσους επιχειρηματίες εξοφλήσουν τις ακάλυπτες οι οποίες υπεγράφησαν κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Επισημαίνουν βέβαια ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει το όριο της αναγγελίας στο σύστημα (1.000 ευρώ).

Ολοκληρωμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός

Με δεδομένο ότι η επιστροφή των πυρόπληκτων περιοχών σε μια ικανοποιητική οικονομική και κοινωνική ζωή προϋποθέτει ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό, σημειώνεται ότι η εκεί επιχειρηματικότητα θα πρέπει να στηριχθεί με ένα σύνολο στοχευμένων μέτρων που να εξασφαλίζουν:

 • Οργάνωση υποδοχέων άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας (βιομηχανικές περιοχές, επιχειρηματικά και τεχνολογικά πάρκα). 
 • Παραγωγή και διάθεση ποιοτικών, αναγνωρίσιμων προϊόντων με ταυτότητα, με δράσεις που αφορούν τόσο στην προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας στις απαιτήσεις της αγοράς όσο και με δράσεις που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Προβολή και προώθηση των παραγόμενων προϊόντων μέσα από τη συμμετοχική διαδικασία των επιχειρήσεων σε δράσεις αυτού του τύπου.
 • Δημιουργία εργαλείων προσαρμοσμένων στην τοπική οικονομία για την υποστήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας (οδηγός ενίσχυσης εξαγωγών, προώθηση προϊόντων, «πράσινη» ανάπτυξη, διασύνδεση οικονομικών δραστηριοτήτων κ.ο.κ.).
 • Δημιουργία κοινής συνείδησης στην επιχειρηματική δραστηριότητα, ως μέσο ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και ανάπτυξής τους.
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, με δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Ενίσχυση της παιδείας σχετικά με την επιχειρηματικότητα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
 • Δημιουργία θέσεων εργασίας για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, την προώθηση και διάθεση των παραγόμενων προϊόντων κ.ο.κ.
 • Διεύρυνση των αγορών για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
 • Οργάνωση της τυποποίησης και συσκευασίας των προϊόντων, προκειμένου να δημιουργείται προστιθέμενη αξία σε αυτά.
 • Ενίσχυση των δημόσιων υποδομών, τεχνικών και οργανωτικών (οδοποιία, συγκοινωνιακοί κόμβοι, περίθαλψη, φροντίδα για την τρίτη ηλικία, εκπαίδευση κλπ), διότι αυτές διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο στην προσπάθεια για μια επιστροφή σε ζωή με συνθήκες κανονικότητας και καθημερινότητας, και εγκατάλειψη των συνθηκών έκτακτης ανάγκης, τις οποίες βιώνουν ακόμη και σήμερα οι πυρόπληκτοι νομοί.


Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται ακόμη από τους προέδρους στο έργο της Ιονίας Οδού, που θα αποτελέσει το βασικό οδικό άξονα της δυτικής Ελλάδας.
Τέλος, τα προεδρεία των Επιμελητηρίων των πυρόπληκτων νομών ζητούν συνάντηση με την υπουργό, για να αναπτύξουν λεπτομερέστερα τα προβλήματα των μελών τους και να εξειδικεύσουν τις προτάσεις τους.
 

Χρηστέα Diesel Service
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα