Ευκαιρία για έργα σε αρχαιολογικούς χώρους της Πελοποννήσου

Οι δράσεις του ΕΣΠΑ αφορούν και τη Λακωνία

Πέμπτη, 06 Φεβρουάριος 2020 08:16 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ευκαιρία για έργα σε αρχαιολογικούς χώρους της Πελοποννήσου

Δύο προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 9.000.000 ευρώ, οι οποίες αφορούν την ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Πελοποννήσου με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας και στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού.

Οι συγκεκριμένες δράσεις θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς για μια σειρά παρεμβάσεων σε αρχαιολογικούς χώρους της Λακωνίας, όπως στη Σπάρτη, τον Μυστρά, τη Μονεμβασιά, το Γύθειο, το Γεράκι, η Ζαραφώνα κ.α..

Οι δράσεις

α) Δράση «ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία)» η οποία αφορά σε:
- παρεμβάσεις αναβάθμισης και αποκατάστασης χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικών χώρων και μνημείων) και ενίσχυση της λειτουργικότητάς τους (χώροι στάθμευσης, δημιουργία / επέκταση επισκέψιμων χώρων)
- δημιουργία χώρων προβολής πολιτιστικού αποθέματος
- δράσεις δικτύωσης και σύνδεσής τους με τον τουρισμό
- δράσεις προβολής των πόρων συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης ΤΠΕ, δράσεις δικτύωσης πολιτιστικών φορέων στο πλαίσιο ενιαίας προβολής του πολιτιστικού πλούτου, κ.α.
 - δημιουργία δικτύων επισκέψιμων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει πολιτιστικών διαδρομών.

Σε όλες αυτές τις δράσεις θα εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ, ενώ κυρίαρχο στοιχείο θα είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Όπως αναφέρει η Περιφέρεια, «η διασύνδεση και συνέργεια της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς για δημιουργία υψηλού τουριστικού προϊόντος, θα επιτυγχάνεται με τη δημιουργία δικτύων και διαδρομών πολιτιστικών πόρων. Η προστασία και ανάδειξη επιλεγμένων χώρων και μνημείων συνάδει με τις διεθνείς απαιτήσεις για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση σημαντικών τόπων και μνημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς».

Η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 7.900.000 ευρώ και δύναται να ανέλθει έως το 130% αυτής.

β) Δράση «ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (μουσειακές και πολιτιστικές υποδομές)» η οποία αφορά:
- στη λειτουργική αναβάθμιση (ολοκλήρωση μόνιμων εκθέσεων) μουσειακών υποδομών, στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτηρίων, καθώς και στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών στους ανωτέρω χώρους. Επίσης, αφορά στην αποκατάσταση κτηρίων μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας που κατά προτεραιότητα εντοπίζονται σε ιστορικά κέντρα πόλεων και εξασφαλίζουν τη αναπτυξιακή λειτουργικότητά τους.
- Επίσης, δράσεις δικτύωσης και σύνδεσής τους με τον τουρισμό, δράσεις προβολής των πόρων συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης ΤΠΕ, δράσεις δικτύωσης πολιτιστικών φορέων στο πλαίσιο ενιαίας προβολής του πολιτιστικού πλούτου, κ.α. Σε όλες αυτές τις δράσεις θα εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ, ενώ κυρίαρχο στοιχείο θα είναι η προστασία του περιβάλλοντος.

«Η διασύνδεση και συνέργεια της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς για δημιουργία υψηλού τουριστικού προϊόντος, θα επιτυγχάνεται με τη δημιουργία δικτύων και διαδρομών πολιτιστικών πόρων. Επιπρόσθετα η διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να λάβει τη μορφή μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης, συμπεριλαμβάνοντας συμπληρωματικές μεταξύ τους δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της επενδυτικής προτεραιότητας. Αυτή η ολοκληρωμένη παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει πολλές μικρής κλίμακας υποδομές ή ακόμη και να συνιστά ένα μεγάλο έργο», σημειώνει η Περιφέρεια.

Η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 1.100.000 ευρώ και δύναται να ανέλθει έως το 130% αυτής

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων -μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ (στη διαδικτυακή διεύθυνση http://logon.ops.gr/)- και για τις δύο δράσεις εκπνέει στις 10 Απριλίου 2020.

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 20 και πλέον ετών