Ναός του Επισκόπου Λακεδαιμονίας Αγίου Ανανία στο Διοικητήριο

Θερμή έκκληση του Μητροπολίτη Ευσταθίου για συμβολή στην ανέγερσή του

Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2022 13:01 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ναός του Επισκόπου Λακεδαιμονίας Αγίου Ανανία στο Διοικητήριο

Ιερός ναός αφιερωμένος στον Επίσκοπο Λακεδαιμονίας, Ανανία Λαμπάρδη, ο οποίος αγιοκατατάχθηκε προ μερικών μηνών από το Οικουμενικού Πατριαρχείο, θα ανεγερθεί σε έκταση πλησίον του Διοικητηρίου Λακωνίας, μετά από ενέργειες του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευσταθίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΠΕ Λακωνίας.

Ο Ιεράρχης απηύθυνε θερμή αλλά και διακριτική έκκληση, μέσω εγκυκλίου, σε όποιον επιθυμεί -στο μέτρο των δυνατοτήτων του- να συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση του ναού επ’ ονόματι του Αγίου Ανανία.

Ήδη, ο χώρος για τον σκοπό αυτό έχει εξασφαλιστεί, αφού με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου παραχωρήθηκε έκταση στο Διοικητήριο Λακωνίας στη Σπάρτη, ενώ παράλληλα η Περιφέρεια θα συνεισφέρει και οικονομικά προς την υλοποίηση του έργου.

Ακολουθεί η σχετική εγκύκλιος του Μητροπολίτη Ευσταθίου:

«Σεβαστοί μου Πατέρες  καί Χριστιανοί μου ἀγαπητοί,

Γνωρίζετε ἀσφαλῶς ἀπό προηγούμενες Ἐγκυκλίους μου ἤ ἀπό τόν τοπικό τύπο καί τό ραδιόφωνο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὅτι τό σεβαστό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καί ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης τοῦ Γένους κ. Βαρθολομαῖος τόν προαπελθόντα Ἰούλιο κατέταξαν μεταξύ τῶν ἁγίων καί μάλιστα τῶν Ἐθνοϊερομαρτύρων τόν Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας Ἀνανία.  Ὁ ἅγιος Ἀνανίας ἔδωσε τά πάντα γιά τόν Χριστό, πραγματοποίησε ἕνα τεράστιο φιλανθρωπικό ἔργο στόν τόπο μας καί στό τέλος κοντά στήν πύλη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στόν Μυστρά ἀποκεφαλίσθηκε ἀπό τούς Τούρκους. Ἔτσι, ἔγινε ἐθελόθυτο θύμα στίς παραμονές τοῦ μεγάλου ξεσηκωμοῦ γιά τήν ἐλευθερία τοῦ ὑπόδουλου Γένους μας.

Τήν ἱστορική αὐτή Ἀπόφαση ἀκολούθησαν σέ πρώτη φάση ὡς ὀφειλόμενες ἐνέργειές μας ἡ ἱστόριση καί καθιέρωση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας του στόν Μητροπολιτικό μας Ναό ἀφενός καί  ἀφετέρου ἡ προσωπική μου, μέ ἀντιπροσωπεία, ἐπίσκεψη στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γιά τήν ἔκφραση τῆς εὐγνωμοσύνης μας καί τήν προσφορά Εἰκόνος τοῦ ἁγίου Ἀνανία, κατά τήν ἐπικρατοῦσα τάξη.

Ἐν συνέχειᾳ, αἰσθανόμαστε ἐπιτακτικό τό χρέος νά προχωρήσουμε στήν ἀνοικοδόμηση Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπ΄ὀνόματι τοῦ νέου Ἁγίου μας, ὅπως κατά κανόνα γίνεται σ΄ὅλη τήν Ὀρθοδοξία.

Γι΄αὐτό ἀκριβῶς ἀπευθύνω τήν παροῦσα μου Ἐπιστολή-Ἔκκληση καί θερμά παρακαλῶ νά τή διαβάσετε, ἤ μέ προσοχή νά τήν ἀκούσετε.

Ἄν συμφωνήσετε μέ τό περιεχόμενό της καί ἀνταποκριθεῖτε στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων σας, θά σᾶς εὐγνωμονῶ ἰσοβίως, πέραν τοῦ ὅτι σεῖς θά χαρεῖτε πρῶτοι καί ἐν Κυρίῳ καυχώμενοι θά λέτε ὅτι συμβάλατε στή θεμελίωση, στήν ἀνοικοδόμηση καί ἀποπεράτωση ἑνός Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπ΄ ὀνόματι ἑνός τοπικοῦ, μεγάλου ἁγίου, ὁ ὁποῖος ἔδωσε ὅ,τι πολύτιμο εἶχε  καί τό αἷμα του γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί γιά τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία.

Θά εἶναι ἡ ὁποιαδήποτε προσφορά σας τό ἀποτύπωμα τῆς δικῆς σας φιλοπατρίας καί τῆς εὐσεβείας σας. Ἡ ἐνέργειά σας αὐτή καί ἡ προσφορά σας γιά τόν ἱερό σκοπό τῆς ἀνοικοδομήσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνανία θά διαλαλεῖ καί στό παρόν καί στό μέλλον καί μάλιστα στίς γενεές πού ἔρχονται τήν ἀναγνώριση τῆς θυσίας τοῦ ἐθνοϊερομάρτυρος κληρικοῦ καί τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τό  μαρτύριό του στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἑλλάδας.

Ἡ μικρή ἤ μεγάλη προσφορά μας γιά τόν Ναό του, πού θά εἶναι πρός τό παρόν μοναδικός, θά ἀποτελεῖ μία ἀνταπόδοση καί ἀντιπροσφορά τῆς θυσίας ἐκείνου πού ἔδωσε ὅλη τή μεγάλη περιουσία του γιά τόν ἀγώνα, γιά τούς κατατρεγμένους καί βασανισμένους προγόνους μας, γιά τήν ποικιλότροπη συμπαράστασή του στούς πολύτεκνους, στούς ἀστέγους, στούς γέροντες καί στούς πληγωμένους ἀπό τίς κατά καιρούς πολεμικές ἐπιχειρήσεις τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

Ἐπιθυμία μου εἶναι ὁ κάθε ἱερέας νά προσφέρει ἀπό 50 εὐρώ δικά του, ὅπως καί ἐγώ θά προσφέρω πρῶτος πενταπλάσιο ποσό. Μέ τό συλλεγησόμενο βέβαια ποσό δέ θά γίνει ὁ Ναός, ἀλλά θά ὑπάρχει ἡ συμμετοχή καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου σ΄αὐτό τό ἔργο.

Ἐπίσης, νά προσφερθεῖ καί τό ποσό τῶν  50 εὐρώ ἀπό τό ταμεῖο τῆς κάθε ἐνορίας.

Τά πιό πάνω ποσά εἶναι ἐνδεικτικά καί δέν εἶσθε ὑποχρεωμένοι νά τά διαθέσετε, ἄν δυσκολεύεσθε. Κάποιους ἄλλους θά φωτίσει ὁ Θεός καί θά συνεισφέρουν γιά τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ Ναοῦ.

Παράλληλα, ἀπευθύνομαι καί στόν κάθε εὐσεβῆ χριστιανό ξεχωριστά καί τόν παρακαλῶ νά βοηθήσει στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων του στήν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἐπιθυμῶ νά καταγραφοῦν τά ποσά χωριστά τῶν ἱερέων, τοῦ ἐνοριακοῦ ταμείου καί τῶν ἐνοριτῶν.

Τό τονίζω πώς δέ θέλω νά θεωρήσετε ὑποχρεωτική τή συμμετοχή σας. Ὁ Ναός θά γίνει, ἔστω καί ἄν  κάποιος δυσκολευθεῖ νά προσφέρει.  Καί θά γίνει, γιατί τό θέλει ὁ Θεός καί ὁ ἅγιός μας. Μήπως ἄραγε δέν εἶναι σημάδι θεϊκό τό γεγονός ὅτι τό οἰκόπεδο πού ἦταν φυλαγμένο καί προορισμένο γιά ἀνοικοδόμηση Ναοῦ, ὅταν σχεδιαζόταν ἡ ἀνέγερση τοῦ νέου Διοικητηρίου Λακωνίας στή Σπάρτη, ὁ ἀγαπητός μας Περιφερειάρχης κ. Παναγιώτης Νίκας καί οἱ δυό Ἀντιπεριφερειάρχες κ. κ. Νίκων Τζινιέρης καί Θεόδωρος Βερούτης  μᾶς τό προσφέρουν χωρίς καμιά δυσκολία ἐντελῶς δωρεάν;

Πατέρες μου καί ἀδελφοί μου,

Οἱ μηχανικοί δουλεύουν μέ κέφι καί ὅραμα καί ἐλπίζουμε ὅτι ἐντός τοῦ πρώτου δεκαπενθήμερου τοῦ Δεκεμβρίου θά ἔχουμε θεμελιώσει τόν Ναό ἐπ΄ὀνόματι τοῦ ἁγίου Ἐνδόξου Ἐθνοϊερομάρτυρος Ἀνανίου, Μητροπολίτου Λακεδαιμονίας, τοῦ ἐκ Δημητσάνης. Ἡ ἀνέγερσή του θά ἀποτελέσει ἐξόφληση τοῦ χρέους μας πρός αὐτόν καί ἔκφραση τῆς εὐγνωμοσύνης μας γιά τή θυσία του. Περαιτέρω, θά ὠφεληθοῦμε πνευματικά, ἀφοῦ μέσα σ΄αὐτόν τόν Ναό θά τελεῖται ἡ θεία λειτουργία, θά μνημονεύονται τά ὀνόματα τῶν προσφιλῶν μας προσώπων ἤ ὑπέρ ὑγείας των ἤ ὑπέρ ἀναπαύσεώς των καί στόν ἱερό χῶρο του θά πραγματοποιεῖται ἡ ψυχική μας ἑνότητα καί θά συνειδητοποιεῖται ἡ λησμονημένη ἀλήθεια, ὅτι «ἑνός πατέρα εἴμαστε παιδιά».

Θερμά σᾶς παρακαλῶ καί πάλι νά ἐνισχύσετε τό ἔργο μέ χαρά, ἐάν ἔχετε τή δυνατότητα, καί νά καταθέσετε τόν ὀβολό σας στόν δίσκο πού θά περιαχθεῖ στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας.

Θερμός εὐχέτης σας πρός τόν Κύριό μας
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ»


Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε 
μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του «Λακωνικού Τύπου»της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 26 ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
RIGAKOS

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti

Η δική σας είδηση