Σχολικός Νοσηλευτής: Νέα ομάδα εργασίας από εκπροσώπους των υπουργείων Παιδείας και Υγείας

Τρίτη, 09 Ιούλιος 2024 10:05 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Σχολικός Νοσηλευτής: Νέα ομάδα εργασίας από εκπροσώπους των υπουργείων Παιδείας και Υγείας

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε απόφαση του υπουργείου Υγείας για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για τον Σχολικό Νοσηλευτή.

Συγκεκριμένα, η Ομάδα Εργασίας απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας και των εποπτευόμενων φορέων τους, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Ο συντονιστής και οι γραμματείς της Ομάδας Εργασίας ορίζονται με την απόφαση συγκρότησής της.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:
– Η δημιουργία ενός «προκαθορισμένου» εντύπου που θα δύναται να χρησιμοποιηθεί για την πλειονότητα των γνωματεύσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει πιθανές παθήσεις για τις οποίες κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξη από σχολικό νοσηλευτή, ώστε αφενός να αποφεύγονται τυχόν δυσνόητοι ιατρικοί όροι και αφετέρου να είναι δυνατή η ομαδοποίηση των περιπτώσεων.
– Η δυνατότητα αξιοποίησης και η επικαιροποίηση του εγχειριδίου «Πρώτες Βοήθειες – Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτικούς» του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.
– Η δυνατότητα εμπλοκής εκπαιδευτικών, για την υποστήριξη μαθητών σε θέματα υγείας που δεν χρειάζονται ενέργειες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «ιατρικές πράξεις».
– Η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ανάγκη υποχρεωτικής παρουσίας σχολικού νοσηλευτή, για μαθητές ηλικίας άνω των 10 ετών, οι οποίοι πάσχουν από ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη.
– Η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ανάγκη υποχρεωτικής παρουσίας σχολικού νοσηλευτή για μαθητές με αλλεργία, χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση, προκειμένου να προβεί στη χορήγηση της ένεσης που θα αντιμετωπίσει την έκτακτη εκδήλωση της ασθένειας ή σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης της ένεσης και από άλλο (μη ειδικευμένο) προσωπικό του σχολείου.

Για την υποβοήθηση του έργου της Ομάδας Εργασίας δύναται να προσκαλούνται τρίτα πρόσωπα, όπως αρμόδιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας, εξωτερικοί εμπειρογνώμονες κ.ά., ανάλογα με τα ανακύπτοντα ζητήματα. Η θητεία της Ομάδας Εργασίας λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti