Βιομηχανικός «πλούτος» στο υπέδαφος των Μολάων

Το μεταλλοφόρο κοίτασμα που ανακαλύφθηκε το 1978 και το εγχείρημα αξιοποίησής του

Παρασκευή, 30 Απρίλιος 2021 07:27 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Βιομηχανικός «πλούτος» στο υπέδαφος των Μολάων

Κοίτασμα το οποίο συντίθεται από ορυκτά καθοριστικής σημασίας για σειρά κλάδων της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του δυναμικά αναπτυσσόμενου κλάδου των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες νέας γενιάς), κρύβει η ευρύτερη περιοχή των Μολάων, όπως έχουν αποτυπώσει έρευνες και μελέτες τα τελευταία 40 χρόνια.  

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» ο Δρ. Κωνσταντίνος Λασκαρίδης, διευθυντής της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) - τέως ΙΓΜΕ, πρόκειται για ορυκτά που χρησιμοποιούνται σε κλάδους όπως: Βιομηχανία (κατασκευή κάθε είδους μεταλλικών εξαρτημάτων, σωλήνες πλαστικών & PVC, φύλλα μολύβδου, βλήματα, σμάλτο, χρώματα), κατασκευές, παρασκευή κραμάτων (για την αυτοκινητοβιομηχανία, για ηλεκτρολογικά εξαρτήματα, την κατασκευή μουσικών οργάνων, σε αντισκωριακές εφαρμογές ναυσιπλοΐας), καθημερινότητα (καλλυντικά, αντηλιακές κρέμες, σαμπουάν κλπ), Ιατρική – Υγεία, κοσμήματα, στο Περιβάλλον και τη Γεωργία.

Προ ημερών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ανακοίνωσε την αξιοποίηση τμήματος (το τμήμα α’) του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου των Μολάων, μέσα από την προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού που θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η δεύτερη στην υποβολή των δεσμευτικών προσφορών για την εκμίσθωση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του δημοσίου σε έκταση 9,8 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Η περιεκτικότητα
και η ιστορία του κοιτάσματος
179016427 10225829830318271 5456322988884012327 nΗ μεταλλοφορία των Μολάων, στον ομώνυμο Δημόσιο Μεταλλευτικό Χώρο (ΔΜΧ Μολάων), ταξινομείται στην ομάδα των συμπαγών θειούχων μεταλλοφοριών τύπου Kuroko, που συνδέονται με υποθαλάσσια ηφαιστειότητα. Η γένεσή τους αποδίδεται σε κυκλοφορία μεταλλοφόρων υδροθερμικών ρευστών και απόθεση κυρίως θειούχων ορυκτών σε υποθαλάσσιο χώρο.

Τη μελέτη σκοπιμότητας διενήργησε η τελευταία μισθώτρια METBA ΑΕ με διάνοιξη ερευνητικών στοών βάσει των γεωτρήσεων μεταλλευτικής έρευνας του Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). Από τον υπολογισμό αποθεμάτων που περιέλαβε και συνδυασμό δοκιμών εξόρυξης και εμπλουτισμού του μεταλλεύματος –τις οποίες πραγματοποίησε η μισθώτρια εταιρεία– προέκυψε το συμπέρασμα ότι η εκμετάλλευση της μεταλλοφορίας δεν ήταν οικονομική, με τις επικρατούσες τιμές μετάλλων του 1991. Η μελέτη αυτή χρήζει επανεξέτασης με τα σημερινά δεδομένα. Επίσης, στον τομέα της αναζήτησης κοιτασμάτων, τόσο η περιοχή των Μολάων όσο και γειτονικές με το ίδιο  γεωτεκτονικό  περιβάλλον,  συμπεριλαμβανομένων  των δημόσιων  μεταλλείων  στην Απιδιά και στα Παπαδιάνικα,  τεκμηριώνουν  μεταλλογενετικά  τη  δυναμική  ύπαρξη πρόσθετων συγκεντρώσεων μετάλλων στην ευρύτερη περιοχή.

Η ιστορία του κοιτάσματος και του μεταλλείου κρατά από το 1978 όταν το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) τότε (ΕΑΓΜΕ σήμερα) ξεκίνησε τις πρώτες έρευνες και η πρώτη απόπειρα αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου έγινε το 1985 από την ΜΕΤΒΑ (Μεταλλουργικές Βιομηχανίες Αιγαίου ΑΕ), εγκαταλείποντας ωστόσο τις όποιες προσπάθειες το 1990, εξαιτίας των χαμηλών τιμών των μετάλλων. Οι εκτιμήσεις των ερευνητών του ΙΓΜΕ, τότε, αποτύπωναν αποθέματα 3,3 εκατ. τόνων, μία σοβαρή ένδειξη για αξιοποιήσιμο κοίτασμα.

Τα αποτελέσματα
των ερευνών

Τμήμα Α΄
Στην περιοχή αυτή οι έρευνες του ΙΓΜΕ άρχισαν το 1978 με κοιτασματολογική χαρτογράφηση, καθώς και γεωχημική έρευνα τακτικού σταδίου. Οι έρευνες συνεχίστηκαν με γεωφυσικές διασκοπήσεις, εργαστηριακές ορυκτολογικές μελέτες των μεταλλοφόρων συγκεντρώσεων και 152 γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό συμπαγούς θειούχου μεταλλοφορίας Zn - Ag - Pb (κοίτασμα Μολάων).
Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών εντοπίστηκε κοίτασμα το οποίο:
■ Ανήκει στην ομάδα των στρωματόμορφων ηφαιστειογενών συμπαγών θειούχων.
■ Αναπτύσσεται σε διακεκριμένες ζώνες ή υποζώνες με γενική διεύθυνση Β-Ν και κλίση ανατολική σε μορφή διάσπαρτη και συμπαγή.
■ Οι μεταλλοφόρες ζώνες και τα πετρώματα που τις πλαισιώνουν παρουσιάζονται έντονα κατακερματισμένα και το μετάλλευμα εμφανίζεται συχνά πτυχωμένο.
■ Τα κύρια μεταλλευτικά ορυκτά είναι ο σφαλερίτης, ο σιδηροπυρίτης και ο γαληνίτης με αξιοσημείωτη παρουσία καδμίου και αργύρου.
Το 1985 συντάχθηκε από ομάδα εργασίας του ΙΓΜΕ οικονομοτεχνική προμελέτη αξιολόγησης της μεταλλοφορίας αυτής, με βάση την οποία:
■ Τα insitu αποθέματα φθάνουν τους 3.300.000 τόνους και τα συνολικά αξιοποιήσιμα οικονομικά τους 2.570.000 τόνους.
■ Οι περιεκτικότητες σε Zn, Pb, Ag και Cd είναι αντιστοίχως: 9,93%, 1,71%, 54ppm και 583ppm.
■ Ως μέθοδος εκμετάλλευσης εκτιμήθηκε η μέθοδος εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων και εξετάστηκαν δύο παραλλαγές της (cut and fill και undercut and fill) χωρίς όμως να γίνει τελική επιλογή λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική έκθεση, «ως συμπέρασμα της προμελέτης αυτής, η οποία ανταποκρίνεται στο βαθμό ασφάλειας των στοιχείων που αξιολογήθηκαν και που οδήγησαν με ορισμένες προϋποθέσεις και παραδοχές, στη διαπίστωση ενός καταρχήν οικονομικού ενδιαφέροντος, όχι όμως και στη διατύπωση τελικής απάντησης για την εκμεταλλευσιμότητα της μεταλλοφορίας, προέκυψε η σκοπιμότητα εκτέλεσης ενός προκαταρκτικού ερευνητικού μεταλλευτικού έργου το οποίο και εκτελέστηκε από την μισθώτρια του χώρου αυτού εταιρεία ΜΕΤΒΑ».

Στόχος του ερευνητικού αυτού μεταλλευτικού έργου ήταν η σύνταξη της μελέτης σκοπιμότητας για την λήψη της οριστικής απόφασης εκμετάλλευσης του κοιτάσματος. Το έργο διήρκησε τέσσερα χρόνια (1986-1990) και τοποθετείται σε απόσταση 4 χλμ. περίπου πριν τους Μολάους, επί του δρόμου Σπάρτης - Μονεμβασίας.

Τμήμα Β΄
Στην περιοχή αυτή πραγματοποιήθηκαν:
■ Μελέτη της μεταλλοφορίας των ηφαιστειακών πετρωμάτων της περιοχής Απιδιάς,
■ γεωχημεία ιζημάτων - ρεμάτων σε στρατηγικό στάδιο,
■ κοιτασματολογική - γεωλογική χαρτογράφηση σε κλ. 1:20.000,
■ δειγματοληψία για τη μελέτη του χημισμού των λαβών και του γεωτεκτονικού περιβάλλοντος που σχηματίσθηκαν,
■ πετρολογική μελέτη των ηφαιστειακών πετρωμάτων,
■ γεωφυσική διασκόπιση με εκτέλεση μιας αναγνωριστικής τομής κάθετα προς την ανάπτυξη των αερομαγνητικών ανωμαλιών,
■ γεωφυσική έρευνα τακτικού σταδίου με τις μεθόδους IP, SP και μαγνητικών στο νότιο τμήμα της περιοχής,
■ γεωχημική έρευνα τακτικού σταδίου (έδαφος με κάναβο 100 x 20) στο νότιο τμήμα της περιοχής,
■ δειγματοληψία μεταλλικών εμφανίσεων για τη μελέτη του χημισμού σε ιχνοστοιχεία και πολύτιμα μέταλλα.

Τμήμα Γ΄
Στην περιοχή αυτή το ΙΓΜΕ έχει εκτελέσει γεωλογική - κοιτασματολογική χαρτογράφηση 1:5.000 και γεωχημική έρευνα τακτικού σταδίου στις θέσεις Παλαιόκαστρο - Φλόκα και Καρταμπάνια.

Τμήμα Δ΄
Η περιοχή αυτή δομείται από ανδεσιτικές λάβες, πυροκλαστικά υλικά και τοφφίτες (σχηματισμός στρωμάτων Τυρού). Είναι ο ίδιος σχηματισμός ο οποίος φιλοξενεί την θειούχο μεταλλοφορία Μολάων. Το ΙΓΜΕ στο τμήμα αυτό έχει εκτελέσει έρευνες σχετικές με την στρωματογραφία και την τεκτονική της περιοχής. Επίσης, εκπονήθηκαν μελέτες που αφορούν την επεξεργασία των διαφόρων τύπων των μεταλλικών παραγενέσεων και τις σχέσεις τους με τα περιβάλλοντα πετρώματα και ειδικά με αυτά των Μολάων.

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του «Λακωνικού Τύπου», της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία άνω των 24 ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Spartaland