Τα self-tests «απειλούν» το περιβάλλον

Πέμπτη, 06 Μάιος 2021 13:50 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τα self-tests «απειλούν» το περιβάλλον

H εξάπλωση του Covid -19 στην Ελλάδα, κυρίως μετά το καλοκαίρι 2020, και τα μέτρα προστασίας που καθορίστηκαν, προκάλεσαν την αύξηση της χρήσης/κατανάλωσης φαρμακευτικών ουσιών, ειδών προσωπικής υγιεινής, απορρυπαντικών και απολυμαντικών ουσιών. Σε αυτά όλα έρχεται να προστεθεί τώρα και η χρήση/κατανάλωση των self-tests.  

Η μη ορθή διαχείριση όλων αυτών των υλικών και παρασκευασμάτων και των υπολειμμάτων των self-tests θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ειδικών αυτών, αλλά και επιβαρυμένων αποβλήτων, που μπορεί -αν δεν υπάρξει σωστή ενημέρωση των πολιτών αλλά και ειδικά μέτρα για την απόθεσή τους- να καταλήξουν είτε στο δίκτυο αποχέτευσης είτε στους χώρους απόθεσης απορριμμάτων είτε και απευθείας στο περιβάλλον. Είναι γνώριμη εξάλλου η εικόνα των διάσπαρτων χρησιμοποιημένων μασκών στους δρόμους της πόλης.
Τι γίνεται με τα self-tests (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test)

Τα self-tests περιέχουν (στο σωληνάριο διαλύματος εκχύλισης) την ουσία «αιθυξυλιωμένη οκτυλο-/εννεϋλοφαινόλη» η οποία χαρακτηρίζεται ως SVHC (Substances of Very High Concern – ουσία προκαλούσα μεγάλη ανησυχία).

Για το λόγο αυτό, αλλά και γιατί στοιχεία του συσκευάσματος (όπως ο βαμβακοφόρος στυλεός) μπορεί να έρθουν σε επαφή με φορέα της νόσου (θετικό τεστ), στη συσκευασία του φαρμακευτικού αυτού προϊόντος υπάρχει (στην πίσω σελίδα των οδηγιών – στα «ψιλά γράμματα») αφενός η προειδοποίηση H412: «επιβλαβείς για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις» αφετέρου η πρόληψη P273: «να απαγορεύεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον».

Επίσης (στην ίδια ενότητα του φυλλαδίου) αναγράφεται «Μην επιτρέψετε να καταλήξει στο περιβάλλον, στην αποχέτευση ή σε επιφανειακά ύδατα» και λίγο παρακάτω «Η διάθεση όλων των απορριμμάτων θα πρέπει να γίνεται με τις τοπικές οδηγίες», αλλά χωρίς να υπάρχει κάποια επιπλέον επεξήγηση και χωρίς σαφείς οδηγίες προς τους χρήστες των self-test. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι ακόμη και αυτές οι ασαφείς επισημάνσεις προειδοποίησης και πρόληψης (του πίσω μέρους των οδηγιών), μολονότι δεν είναι ευρέως γνωστές στους πολίτες, απουσιάζουν παντελώς από την 1η σελίδα του φυλλαδίου, που μάλλον είναι το μοναδικό τμήμα των οδηγιών που θα διαβάσουν οι περισσότεροι χρήστες.

Ενώ υπάρχουν και φυλλάδια που δεν αναγράφουν (στο ελληνικό τους τμήμα) ότι πρόκειται για απόβλητο που ενέχει βιολογικό κίνδυνο (biohazardous waste).
Στο δικτυακό τόπο https://self-testing.gov.gr/ (που αν και δεν αναφέρεται πουθενά στο σκεύασμα του self-test, αλλά μπορεί να βρεθεί από τους εξοικειωμένους στο διαδίκτυο), επίσης δεν υπάρχει για το παραπάνω θέμα καμία αναφορά στο σχετικό βίντεο που απευθύνεται στους χρήστες, ενώ στο κείμενο στο ερώτημα «Πώς θα γίνεται η απόρριψη των υλικών μετά τη διενέργεια των self-test;», αναφέρεται ότι«Αν το τεστ είναι αρνητικό: Απορρίπτεται στον κοινό κάδο απορριμμάτων.

Αν το τεστ είναι θετικό: Απορρίπτεται επίσης στον κοινό κάδο απορριμμάτων, αλλά μέσα σε δυο σακούλες καλά κλεισμένες» και επίσης ότι«Τα απόβλητα των self–test δεν τοποθετούνται στους ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και δεν απορρίπτονται στις αποχετεύσεις». 

Ακόμη, στον ίδιο δικτυακό τόπο υπάρχει και η παραπομπή σε δικτυακό τόπο του ΥΠΕΝ,  https://ypen.gov.gr/apovlita-self-test-covid-19/, όπου επαναλαμβάνονται οι ίδιες οδηγίες και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει και περισσότερα για τις γενικές οδηγίες για τα απόβλητα του COVID-19.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Spartaland