«Πιστεύω στις ικανότητές μου και αισθάνομαι πως μπορώ να συνεισφέρω»

Ο Αθανάσιος Μιχελόγγονας στον «ΛΤ»

Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 11:02 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
«Πιστεύω στις ικανότητές μου και αισθάνομαι πως μπορώ να συνεισφέρω»

Ο Μιχελόγγονας Αθανάσιος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Σπαρτιατών με το συνδυασμό του κ. Σταύρου Αργειτάκου, «Ενωμένοι Πολίτες Δήμου Σπάρτης», οικονομολόγος και επιχειρηματίας, μιλά στο «Λακωνικό Τύπο» για τις επικείμενες Δημοτικές εκλογές και την υποψηφιότητά του.

- Πώς προέκυψε η υποψηφιότητά σας με τον συνδυασμό του κ. Αργειτάκου;
Είναι η πρώτη φορά που θέτω υποψηφιότητα και προέκυψε κατόπιν της πρότασης που δέχθηκα από τον κ. Αργειτάκο, τον οποίο ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσε. Νομίζω πως, αν και δεν είχα ποτέ σαφή επιθυμία εμπλοκής με τα κοινά, είναι κάτι που τελικά επιθυμώ, και χαίρομαι που ενεπλάκην σε αυτή τη διαδικασία. Πιθανόν, έχω κληρονομήσει το «μικρόβιο» της πολιτικής!

- Μόνο λοιπόν λόγω «μικροβίου»;
Πιστεύω στις ικανότητές μου, έχω αυτοπεποίθηση και αισθάνομαι πως μπορώ να συνεισφέρω στην αποτελεσματική διοίκηση του Δήμου μας με τη συμμετοχή μου στο δημοτικό συμβούλιο. Άλλωστε, θεωρώ πως η εμπλοκή των πολιτών στα «κοινά» δεν αποτελεί αποκλειστικά μια άδολη, ανιδιοτελή πράξη αυτοθυσίας, αλλά εφορμείται και από προσωπικές ανάγκες του πολιτευόμενου, όπως επί παραδείγματι η φιλοδοξία, η αυτοβελτίωση ή η επιθυμία συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Συνεπώς, το «μικρόβιο» είναι ο λιγότερο σημαντικός λόγος.

- Ο κ. Αργειτάκος έπαιξε ρόλο σε αυτή σας την απόφαση;
Βεβαίως, και μάλιστα μείζονα. Ο τρόπος με τον οποίο με προσέγγισε μου δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον του Δήμου! Ήταν σαφές πως φιλοδοξεί να θέσει νέες βάσεις στη διοίκηση του Δήμου με έμφαση στη σύγχρονη διακυβέρνηση, στη βελτιστοποιημένη αξιοποίηση των πόρων και στην εξειδίκευση. Μέχρι τώρα, αυτή η αρχική μου πεποίθηση έχει επιβεβαιωθεί πλήρως, καθώς τόσο εγώ, όσο και άλλα νέα μέλη του συνδυασμού μας, είχαμε ενεργό και κρίσιμο ρόλο στην κατάρτιση του προγράμματος μας και πιστεύω ότι αυτό προκύπτει και από το περιεχόμενό του.

- Μπορεί όμως ένας Δήμος να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του;
Αρχικά, θα ήθελα να σας πω πως από τις ομάδες εργασίας που σχηματίσαμε για την κατάρτιση του προεκλογικού μας προγράμματος, προκύπτει με σαφήνεια η ανάγκη βελτίωσης του μοντέλου διοίκησης του Δήμου. Η αποτελεσματική διοίκηση ενός οργανισμού διέπεται από κατά κόρον κοινές αρχές, ανεξαρτήτως του εάν ο υπό διοίκηση φορέας έχει δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα. Το μοντέλο διακυβέρνησης που εφαρμόζουμε πρέπει να προσαρμοσθεί στη σύγχρονη ανταγωνιστική πραγματικότητα και να ενσωματώσει χαρακτηριστικά που απαντώνται επί το πλείστον στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό άλλωστε, είναι μία κρίσιμη διαφορά που έχουμε από την υφιστάμενη Δημοτική αρχή!
 
- Μπορείτε να εξειδικεύσετε αυτή σας την τοποθέτηση;
Επί παραδείγματι, στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος λόγω σπουδών και επαγγελματικής δραστηριότητας αποτελεί την ειδικότητά μου, έχουμε αποφασίσει την δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης προορισμού («DestinationMarketing andManagementOrganization»). Ο φορέας αυτός θα έχει την υψηλή εποπτεία της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού, θα λειτουργεί γνωμοδοτικά και όχι αποφασιστικά,  θα παράγει έργο παρακάμπτοντας τις χρονοβόρες και κοστοβόρες συνήθεις διοικητικές διαδικασίες και θα αναπτύσσει ευχερέστερα συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα και εδραιωμένους φορείς του τουρισμού όπως ο Σ.Ε.Τ.Ε., το «Διάζωμα» ή το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το παράδειγμα αυτό, νομίζω ότι αποτελείένα υπόδειγμα εισαγωγής κάτι σύγχρονου στη διαδικασία διοίκησης ενός πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α., αν θέλετε με πιο «ιδιωτικοοικονομικά» χαρακτηριστικά.

- Σκοπεύετε να ασχοληθείτε αποκλειστικά με θέματα τουρισμού εάν εκλεγείτε;
Εκ των πραγμάτων, ο ρόλος του δημοτικού συμβούλου είναι πολυδιάστατος και η διασπορά της θεματολογίας ακολουθεί την ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που οι πολίτες του Δήμου μας με τιμήσουν με την ψήφο τους, θα προσπαθήσω λόγω κατάρτισης να ασχοληθώ περισσότερο με θέματα που άπτονται του τουρισμού. Το παράδοξο της τουριστικής δραστηριότητας είναι πως ενώ αφορά σε επισκέπτες, μη μόνιμους κατοίκους μίας περιοχής, τελικά το περιεχόμενο της ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με το περιεχόμενο της ίδιας της καθημερινής ζωής των μόνιμων κατοίκων. Από το τελευταίο προκύπτει σαφής απάντηση στο ερώτημά σας, καθώς σχεδόν τα πάντα συνδέονται με τη διενέργεια της τουριστικής δραστηριότητας, άμεσα ή έμμεσα.

- Όμως ζούμε σε μία κοινωνία η οποία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα πολύ πιο σημαντικά και άμεσα για τους πολίτες από μία πιθανή ανάπτυξη της αγοράς τουρισμού. Μήπως ο προσανατολισμός αυτός είναι λανθασμένος;
Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω και προς επιβεβαίωση του ισχυρισμού μου, να επικαλεσθώ το μέγεθος που πλέον καταλαμβάνει η αγορά τουρισμού ως ποσοστό του Παγκοσμίου Α.Ε.Π., ήτοι 3,9 %. Για να κατανοήσετε το μέγεθος, το ανωτέρω ποσοστό ξεπερνά το αντίστοιχο που καταλαμβάνει η παγκόσμια αγορά πετρελαιοειδών και υδρογονανθράκων. Μάλιστα, είναι ένα μέγεθος το οποίο διαρκώς αυξάνεται, όσο αυξάνεται και το Παγκόσμιο Α.Ε.Π., καθώς οι δαπάνες για τουρισμό αποτελούν ελαστικές δαπάνες. Για να το θέσω απλούστερα, ο τουρισμός είναι μία «πολυτέλεια» οι δαπάνες για την οποία αυξάνονται ταυτόχρονα με τη βελτίωση του βιωτικού επιπέδου. Η χώρα μας, η Περιφέρειά μας, ο Νομός μας και ο Δήμος μας μπορούν να βασίσουν τη μεγέθυνση του Α.Ε.Π.τους στην ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας. Δυστυχώς, ειδικότερα σε επίπεδο Περιφέρειας αλλά και Νομού ή Δήμου δεν έχουμε παρά ισχνή παρουσία στην αγορά αυτή και σύμφωνα με τα στοιχεία του Σ.Ε.Τ.Ε. η Περιφέρειά μας υστερεί σε σχέση με την Επικράτεια και αντιστοίχως υστερούν ο Νομός μας και ο Δήμος μας. Η ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας στον Δήμο μας μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για τη βιώσιμη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των δημοτών.

- Είναι εφικτή η τουριστική ανάπτυξη του Δήμου;
Δεν είναι μόνο εφικτή, αλλά και απαραίτητη καθώς αποτελεί μία δραστηριότητα που μπορεί να αυξήσει το κατά κεφαλήν εισόδημα πολλών επαγγελματικών κλάδων, όπως επί παραδείγματι των εργαζομένων στη φιλοξενία, στην εστίαση, στις μεταφορές, στο λιανικό εμπόριο ή στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Επίσης,η μεγέθυνση της τουριστικής αγοράς θα αυξήσει τα έσοδα του Δήμου. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια, ο σημαντικότερος ρόλος που μπορεί να παίξει ο τουρισμός στο Δήμο μας αφορά στη συντήρηση και ανάπτυξη των πολιτιστικών αγαθών, στη βελτίωση του κτιριακού αποθέματος, στην εδραίωση των νέων τεχνολογιών και στη διευκόλυνση της διαβίωσης των Α.Μ.Ε.Α. στον προορισμό.

- Ποιές δράσεις θεωρείτε πως θα συνδράμουν στην ανάπτυξη του κλάδου; Μπορούν να υλοποιηθούν σε χρονικό ορίζοντα θητείας μιας Δημοτικής αρχής;
Όλες οι δράσεις, ανεξαρτήτως του εάν έχουν βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο χαρακτήρα πρέπει να υπηρετούν ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Πιθανές δράσεις, οι οποίες είναι υλοποιήσιμες σε ορίζοντα τετραετίας και οι οποίες υπηρετούν τον σχετικό σχεδιασμό, έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα του συνδυασμού μας. Θεωρώ πως πρέπει ο Δήμος να συνδράμει στο έργο που ήδη πραγματοποιούν ή πραγματοποίησαν στο παρελθόν ιδιώτες και πρωτίστως,  ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σπάρτης για την  ανάδειξη και αξιοποίηση των ορεινών όγκων Ταϋγέτου και Πάρνωνα. Η ανάδειξη αυτή, σε συνδυασμό με τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου μας, θα μας βοηθήσει να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο, κάτι που αποτελεί ζητούμενο για όλους τους αντίστοιχους προορισμούς και κεντρικό στόχο του στρατηγικού μας σχεδιασμού. Επιπλέον,  η επαναπροσέγγιση του τουριστικού προϊόντος με σύγχρονους όρους (experience, storytelling) και η αντίστοιχη επικαιροποίηση του περιεχομένου του τουριστικού portal του Δήμου, σε συνδυασμό με τη χωρική και χρονική διασπορά του περιεχομένου αυτού στο διαδίκτυο και τα socialmediaκατά το χρόνο διοργάνωσης των ταξιδίων θα αναβαθμίσουντη θέση του προορισμού μας στο υπό διοργάνωση ταξίδι και θα διευρύνουντην παραμονή των επισκεπτών. Επίσης,μπορούμε να ενσωματώσουμε νέες τεχνολογίες, όπως η επαυξημένη πραγματικότητα για την επίτευξη πιο βιωματικών και διαδραστικών εμπειριών, αλλά και η παραγωγή υλικού για υπαίθριες ξεναγήσεις ήχου. Βεβαίως, θεωρώ πως κορωνίδα αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργία ενός ιστορικού μουσείου αποκλειστικά ψηφιακού περιεχομένου.Το τελευταίο, όμως ξεπερνά ίσως τα όρια μίας θητείας, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Άλλη δράση με άμεσο χαρακτήρα είναι η θεσμοθέτηση πολιτιστικών διαδρομών θεματικού περιεχομένου, αλλά και η αξιοποίηση υφιστάμενων διαδρομών τέτοιου χαρακτήρα που έχουν ήδη δημιουργήσει φορείς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο EuropaNostra (CulturalRoutes, HeritageTours).

- Θα μας πείτε κάτι τελευταίο για τον εαυτό σας και την υποψηφιότητά σας;
  Πιστεύω ότι μπορώ να συνδράμω σε μία αποτελεσματικότερη διοίκηση του Δήμου Σπάρτης. Είμαι ευτυχής που ζω στο Δήμο Σπαρτιατών, δίπλα από τον επιβλητικό Ταϋγετο, όχι μόνο για αυτό που είμαστε σήμερα, αλλά πρωτίστως γι’ αυτό που μπορούμε να γίνουμε!

* Ο Αθανάσιος Μιχελόγγονας ζει στη Σπάρτη, είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης στα αθλήματα της του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων. Είναι φανατικός ορειβάτης και εκπαιδευθείς στις σχολές της ορειβασίας, της θερινής και χειμερινής αναρρίχησης και της ορειβατικής χιονοδρομίας.

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 22 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα